Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένου

Περιγραφή

Σύνδεση και Ενσωμάτωση είναι δύο λειτουργίες που υποστηρίζουν τα προγράμματα με δυνατότητες OLE. Αυτές οι δυνατότητες, σας επιτρέπουν να εισάγετε ένα αντικείμενο από ένα πρόγραμμα (προέλευση - server) σε ένα άλλο (προορισμός - client) ακόμα κι αν το δεύτερο δεν υποστηρίζει τον τύπο του αντικειμένου. Π.χ. το Word δεν μπορεί να δημιουργήσει μια διαφάνεια όπως το PowerPoint, μπορεί όμως να "δεχθεί" την διαφάνεια.

Κατά τη σύνδεση και ενσωμάτωση του αντικειμένου δημιουργείται μια σχέση επικοινωνίας μεταξύ της προέλευσης και του προορισμού, και γι' αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα προέλευσης πρέπει να παραμείνει ανοικτό όσο διαρκεί η διαδικασία εισαγωγής του αντικειμένου. Π.χ. Όταν αντιγράψετε έναν πίνακα του Excel και στην συνέχεια κλείσετε το Excel, το αντικείμενο παραμένει μεν στο Πρόχειρο, αλλά αν θελήσετε να το κάνετε επικόλληση στο Word θα είναι διαθέσιμες όλες οι συνηθισμένες μορφές επικόλλησης, όχι όμως η επικόλληση ως αντικείμενο του Excel.

Οι βασικότερες διαφορές ανάμεσα σε συνδεδεμένα και ενσωματωμένα αντικείμενα βρίσκονται στη θέση που αποθηκεύονται τα δεδομένα και στον τρόπο ενημέρωσής τους, αφού τα τοποθετήσετε στο αρχείο προορισμού:

Συνδεδεμένα αντικείμενα:
Σ' ένα συνδεδεμένο αντικείμενο, οι πληροφορίες ενημερώνονται μόνο όταν τροποποιείτε το αρχείο προέλευσης. Αν στη συνέχεια ανοίξετε το αρχείο που περιέχει το συνδεδεμένο αντικείμενο (προορισμός), αυτό θα έχει ενημερωθεί με τις αλλαγές της προέλευσης. Όταν μάλιστα το αρχείο προορισμού είναι ανοικτό ταυτόχρονα με το αρχείο προέλευσης, η ενημέρωση των αλλαγών γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ενσωματωμένα αντικείμενα:
Σ' ένα ενσωματωμένο αντικείμενο, οι πληροφορίες στο αρχείο προορισμού δεν αλλάζουν όταν τροποποιείτε το αρχείο προέλευσης. Τα ενσωματωμένα αντικείμενα γίνονται τμήματα του αρχείου προορισμού και από τη στιγμή που θα εισαχθούν δεν είναι πια τμήματα του αρχείου προέλευσης. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα ενσωματωμένο αντικείμενο για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα που περιέχει. Ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των προγραμμάτων προέλευσης και προορισμού, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα "μέσα" στο πρόγραμμα - προορισμός, ενώ σε άλλες το πρόγραμμα - προορισμός εμφανίζει το ενσωματωμένο αντικείμενο στο πρόγραμμα - προέλευση. Π.χ. στο Word 2010 αν κάνετε διπλό κλικ σε ένα ενσωματωμένο βιβλίου του Excel η επεξεργασία του γίνεται μέσα στο Word: H κορδέλα του Excel αντικαθιστά την κορδέλα του Word ώστε να έχετε διαθέσιμα τα εργαλεία που χρειάζονται για την επεξεργασία του βιβλίου.

Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

Τα συνδεδεμένα δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο προέλευσης. Στο αρχείο προορισμού αποθηκεύεται μόνο η θέση του αρχείου προέλευσης και εμφανίζεται μια αναπαράσταση των συνδεδεμένων δεδομένων. Γι' αυτό, το αρχείο προορισμού είναι μικρότερου μεγέθους, απ' ότι θα ήταν αν είχε γίνει ενσωμάτωση του αντικειμένου. Από την άλλη, αυτή η εξάρτηση μεταξύ των αρχείων προέλευσης και προορισμού καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη μεταφορά τους σε άλλον υπολογιστή. Π.χ. Αν κατά την εισαγωγή ενός πίνακα του Excel σε ένα έγγραφο του Word, το αρχείο προέλευσης ήταν αποθηκευμένο στη θέση F:\Φάκελος1\αρχείο.xlsx το Word θα αποθηκεύσει αυτή τη θέση και σ' αυτή τη θέση θα το "αναζητήσει" αν μεταφέρετε το αρχείο του Word σε έναν άλλον υπολογιστή. Άρα κατά τη μεταφορά θα πρέπει να μεταφέρετε και τα δύο αρχεία, με το αρχείο προορισμού μάλιστα να τοποθετείται στην ίδια θέση (path) που ήταν και κατά τη διαδικασία της σύνδεσης του αντικειμένου.

Τα ενσωματωμένα δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο προορισμού. Μετά την ενσωμάτωση το αντικείμενο παύει να επικοινωνεί με την προέλευση, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται πλέον με τις αλλαγές που γίνονται στην προέλευση. Τα ενσωματωμένα αντικείμενα δημιουργούν αρχεία μεγάλου μεγέθους, καθώς το πρόγραμμα εκτός από τα δεδομένα είναι υποχρεωμένο να "θυμάται" και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος προέλευσης, ώστε να επιτρέπει την επεξεργασία του αντικειμένου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως πλεονέκτημα, καθώς το αντικείμενο δεν εξαρτάται από το αρχείο προέλευσης και επομένως το αρχείο προορισμού μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο.

Τόσο η σύνδεση όσο και η ενσωμάτωση έχουν πρόβλημα με το μέγεθος, την έκταση που καταλαμβάνει στη σελίδα του εγγράφου. Το αντικείμενο δεν προσαρμόζεται στο μέγεθος της σελίδας του Word. Αντίθετα, τα δεδομένα που είναι εκτός των περιθωρίων της σελίδας δεν θα εμφανίζονται. Πρέπει να βρείτε άλλους τρόπους να μειώσετε την έκταση του αντικειμένου. Π.χ. να το τροποποιήσετε όσο ακόμα βρίσκεται στην προέλευση, πριν το κάνετε εισαγωγή στο έγγραφο. Ή να το διαιρέσετε σε τμήματα και να εισάγετε κάθε τμήμα σαν ξεχωριστό αντικείμενο.

Σύνοψη
Θέμα
Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Linked objects and embedded objects», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.04.001/0008
Έκδοση
24/2/10
Αναθεώρηση
16/2/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου