Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Καταγραφή μακροεντολής

Μια μακροεντολή αποτελείται από οδηγίες (κώδικα σε γλώσσα VBA) και σας επιτρέπει να εκτελείτε ενέργειες που συνήθως κάνετε στο Word ώστε να επιταχύνετε την εκτέλεσή τους.

Εδώ θα δείτε τη διαδικασία καταγραφής μιας μακροεντολής, σύμφωνα με την οποία καταγράφετε μία-μία τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεί η μακροεντολή, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Καταγραφή μακροεντολής.

 1. Ξεκινήστε την Καταγραφή μακροεντολής με ένα από τα επόμενα:
  • Στη γραμμή κατάστασης του Word κάνετε κλικ στο κουμπί Καταγραφή μακροεντολής. (Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο κάνετε δεξιό κλικ στη γραμμή κατάστασης για να το ενεργοποιήσετε από το μενού).
  • Στην καρτέλα Προβολή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Μακροεντολές και στη συνέχεια επιλέξτε Καταγραφή μακροεντολής.
  • Στην καρτέλα Προγραμματιστής κάνετε κλικ στο κουμπί Καταγραφή μακροεντολής.

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα λόγω των προκαθορισμένων ρυθμίσεων του Word. Για να ενεργοποιήσετε τη εμφάνισή της:

   1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια εμφανίστε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
   2. Στη λίστα με τις κύριες καρτέλες κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής για να το ενεργοποιήσετε.
   3. Κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.


  Εικ. 1: Πλαίσιο Καταγραφή μακροεντολής

 2. Στο πεδίο Όνομα μακροεντολής (εικ. 1) πληκτρολογήστε ένα όνομα, συνήθως κάτι σχετικό με την εργασία που κάνει η μακροεντολή. Σχετικά με τους περιορισμούς στα ονόματα των μακροεντολών δείτε Ονοματολογία μακροεντολών.
 3. Στο πεδίο Αποθήκευση μακροεντολής σε επιλέξτε αν θα αποθηκεύσετε τη μακροεντολή ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα (θα αποθηκευτεί στο βασικό πρότυπο Normal.dotm), ή σε άλλο πρότυπο ή έγγραφο.
  Το πεδίο εμφανίζει τα τρέχοντα πρότυπα και έγγραφα. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή σε συγκεκριμένο έγγραφο θα πρέπει να το έχετε ήδη ανοίξει, όπως κι αν θέλετε να το αποθηκεύσετε σε άλλο πρότυπο θα πρέπει να έχετε ανοίξει ένα έγγραφο βασισμένο σ' αυτό το πρότυπο.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

 4. Στο πεδίο Περιγραφή δώστε μια σύντομη περιγραφή σχετικά με τη λειτουργία της μακροεντολής.

  Καλό είναι να αναφέρετε πώς λειτουργεί η μακροεντολή. Π.χ. πριν την εκτέλεση της μακροεντολής, ο δείκτης πιθανόν να πρέπει να είναι σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της σελίδας, ή ίσως να χρειάζεται να είναι επιλεγμένο κάποιο απόσπασμα του κειμένου κ.λπ.

 5. Πριν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να αρχίσετε την καταγραφή μπορείτε προαιρετικά να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή σε κουμπί ή σε συντόμευση πληκτρολογίου (δείτε στη συνέχεια).
 6. Κάνετε τις ενέργειες που θέλετε να συμπεριληφθούν στη μακροεντολή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Όταν κάνετε καταγραφή της μακροεντολής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να επιλέξετε εντολές και επιλογές αλλά όχι για να επιλέξετε κείμενο. Για την επιλογή κειμένου πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
  • Όταν κάνετε επιλογές σε ένα πλαίσιο διαλόγου με πολλές καρτέλες, πατήστε το κουμπί OK κάθε φορά που ολοκληρώνετε τις επιλογές σε μια καρτέλα και επανεμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου για να συνεχίσετε με μία από τις επόμενες.
 7. Για να ολοκληρώσετε την καταγραφή κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Στη γραμμή κατάστασης του Word κάνετε κλικ στο κουμπί Διακοπή καταγραφής.
  • Στην καρτέλα Προβολή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Μακροεντολές και στη συνέχεια επιλέξτε Διακοπή καταγραφής.
  • Στην καρτέλα Προγραμματιστής κάνετε κλικ στο κουμπί Διακοπή καταγραφής.

Αντιστοίχιση της μακροεντολής σε κουμπί

Αυτή η διαδικασία γίνεται ως μέρος της καταγραφής της μακροεντολής (βήμα 5 ανωτέρω).

 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Καταγραφή μακροεντολής (εικ. 1) κάνετε κλικ στο Κουμπί.
 2. Στο πεδίο Προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης επιλέξτε το πρότυπο ή το αρχείο που θα εμφανίζεται το κουμπί της μακροεντολής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σωστή λειτουργία της μακροεντολής προτείνεται η επιλογή του προτύπου ή του εγγράφου που επιλέξατε και στο βήμα 3 της καταγραφής της μακροεντολής ανωτέρω.

 3. Στην αριστερή λίστα με τις μακροεντολές επιλέξτε το όνομα της μακροεντολής και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση αν θέλετε να επιλέξετε ένα αντιπροσωπευτικό εικονίδιο για τη μακροεντολή και να προσαρμόσετε το όνομά της.
 5. Κάνετε κλικ στο OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word και να αρχίσετε την καταγραφή της μακροεντολής (βήμα 6 ανωτέρω).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αντιστοίχιση στο κουμπί αρχίζει άμεσα η διαδικασία καταγραφής. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου Καταγραφή μακροεντολής (εικ. 1) για να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή και σε συντόμευση πληκτρολογίου.

Αντιστοίχιση της μακροεντολής σε συντόμευση πληκτρολογίου

Αυτή η διαδικασία γίνεται κατά την καταγραφής της μακροεντολής (βήμα 5 ανωτέρω).

 1. Στο πλαίσιο διαλόγου Καταγραφή μακροεντολής (εικ. 1) κάνετε κλικ στο Πληκτρολόγιο.


  Εικ. 2: Αντιστοίχιση συντόμευσης

 2. Στο πεδίο Εντολές (εικ. 2) επιλέξτε το όνομα της μακροεντολής, αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
 3. Στο πεδίο Νέο πλήκτρο συντόμευσης πατήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων που θέλετε και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η δήλωση (χωρίς αντιστοίχιση).

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Ο συνδυασμός των πλήκτρων πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήκτρα CTRL ή/και ALT.
  • Αν η συντόμευση που πληκτρολογήσατε είναι ήδη αντιστοιχισμένη σε κάποια άλλη ενέργεια του Word, πατήστε BACKSPACE και δοκιμάστε κάποια άλλη. Διαφορετικά η νέα αντιστοίχιση θα καταργήσει την υπάρχουσα.
 4. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε το πρότυπο ή το αρχείο όπου θα αποθηκευτεί η συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σωστή λειτουργία της μακροεντολής προτείνεται να επιλέξετε το πρότυπο ή το έγγραφο που επιλέξατε και στο βήμα 3 της καταγραφής της μακροεντολής ανωτέρω.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση και στο κουμπί Κλείσιμο για να αρχίσετε την καταγραφή της μακροεντολής (βήμα 6 της διαδικασίας ανωτέρω).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αντιστοίχιση στο πληκτρολόγιο αρχίζει άμεσα η διαδικασία καταγραφής. Δεν μπορείτε να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου Καταγραφή μακροεντολής (εικ. 1) για να αντιστοιχίσετε τη μακροεντολή και σε κουμπί.

Σύνοψη
Θέμα
Καταγραφή μακροεντολής
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Create or run a macro», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.02.005/0041
Έκδοση
3/7/10
Αναθεώρηση
27/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου