Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Ρυθμίσεις του πλαισίου εργασιών Στυλ

Εκ προεπιλογής, το πλαίσιο εργασιών Στυλ εμφανίζει τα στυλ που θεωρούνται, κατά τη Microsoft, ως τα πιο χρήσιμα και αυτά που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους χρήστες. Μπορείτε να επιλέξετε ποια στυλ θέλετε να εμφανίζονται στο πλαίσιο εργασιών Στυλ, αλλά και με ποια σειρά θα είναι ταξινομημένα, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές τμήματος παραθύρου στυλ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές τμήματος παραθύρου στυλ:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ με ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε την συντόμευση CTRL+ALT+SHIFT+S.
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές.


Εικ. 1: Ρυθμίσεις πλαισίου εργασιών Στυλ

Για να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε δείτε πώς λειτουργεί κάθε επιλογή του πλαισίου διαλόγου Επιλογές τμήματος παραθύρου στυλ (εικ. 1):

 • Στο πεδίο Επιλογή στυλ προς εμφάνιση επιλέξτε την ομάδα στυλ που θέλετε:
  • Προτεινόμενες
   Εμφανίζει τα προεπιλεγμένα στυλ του Word και επιπλέον τα στυλ που τυχόν έχει δημιουργήσει ο χρήστης.
  • Σε χρήση
   Εμφανίζει τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο.
  • Στο παρόν έγγραφο
   Εμφανίζει τα στυλ που έχουν χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά στο παρόν έγγραφο, ακόμα κι αν τη δεδομένη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται.
  • Όλα τα στυλ
   Εμφανίζει όλα τα στυλ.
  Η επεξήγηση είναι βάσει διάφορων σχετικών άρθρων, αλλά είναι άγνωστος ο τρόπος που λειτουργεί η λογική του Word! Π.χ. ακόμα κι αν υπάρχουν υποσημειώσεις στο έγγραφο, τα στυλ που τις επηρεάζουν δεν εμφανίζονται στο πλαίσιο εργασιών Στυλ, είτε Σε χρήση επιλέξετε, είτε Στο παρόν έγγραφο. Μόνο με την επιλογή Όλα τα στυλ.
 • Στο πεδίο Επιλογή ταξινόμησης λίστας επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης που θέλετε:
  • Αλφαβητικά
   Αλφαβητική ταξινόμηση βάσει του ονόματος του στυλ.
  • Όπως προτείνεται
   Ταξινόμηση με βάση τη σπουδαιότητά τους, σε μια κλίμακα από 1, το πιο σημαντικό, έως 100, το λιγότερο σημαντικό. Δείτε Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - καρτέλα Πρόταση.
  • Γραμματοσειρά
   Αλφαβητική ταξινόμηση βάσει του ονόματος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιούν τα στυλ.
  • Βασισμένο στο
   Αλφαβητική ταξινόμηση βάσει του στυλ βάσης που χρησιμοποιούν τα στυλ.
  • Κατά τύπο
   Αλφαβητική ταξινόμηση και βάσει του τύπου στυλ (πρώτα τα στυλ χαρακτήρα, μετά τα συνδεδεμένα στυλ και τέλος τα στυλ παραγράφου).
 • Στην ενότητα Επιλογή μορφοποίησης για εμφάνιση ως στυλ επιλέξτε ποια άμεση μορφοποίηση θα εμφανίζεται σαν στυλ:
  • Μορφοποίηση σε επίπεδο παραγράφου
   Χρησιμοποιώντας π.χ. το κουμπί Πλήρης στοίχιση για να στοιχίσετε μια παράγραφο θα εμφανιστεί το στυλ Πλήρης στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
  • Μορφοποίηση γραμματοσειράς
   Χρησιμοποιώντας π.χ. το κουμπί Χρώμα για να κάνετε μία λέξη με κόκκινα γράμματα θα εμφανιστεί το στυλ Κόκκινο στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
  • Μορφοποίηση κουκκίδων και αρίθμησης
   Χρησιμοποιώντας π.χ. το κουμπί Κουκκίδες για να δημιουργήσετε μια λίστα θα εμφανιστεί το στυλ Παράγραφος λίστας στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
 • Εμφάνιση επόμενης επικεφαλίδας όταν χρησιμοποιείται το προηγούμενο επίπεδο
  Εκ προεπιλογής στο πλαίσιο εργασιών Στυλ εμφανίζονται τα στυλ Επικεφαλίδα 1 και Επικεφαλίδα 2. Με ενεργοποιημένη αυτή την εντολή, όταν χρησιμοποιήσετε το στυλ Επικεφαλίδα 2, θα εμφανιστεί αυτόματα το στυλ του επόμενου επιπέδου (Επικεφαλίδα 3).
 • Το Word δεν επιτρέπει την μετονομασία των ενσωματωμένων στυλ. Αν μετονομάσετε π.χ. το στυλ Επικεφαλίδα 1 σε Επίπεδο 1, τότε το στυλ θα έχει δύο ονόματα: Επικεφαλίδα 1, Επίπεδο 1. Ενεργοποιήστε την εντολή Απόκρυψη ενσωματωμένου ονόματος όταν υπάρχει άλλο όνομα για να εμφανίζεται μόνο το προσαρμοσμένο όνομα του στυλ: Επίπεδο 1.
 • Οι εντολές Μόνο σε αυτό το έγγραφο και Νέα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο σας επιτρέπουν να επιλέξετε πού θα αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνετε, στην εμφάνιση και την ταξινόμηση των στυλ.
Σύνοψη
Θέμα
Ρυθμίσεις του πλαισίου εργασιών Στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.026/0037
Έκδοση
23/6/10
Αναθεώρηση
19/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου