Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Παρουσίαση της Επιθεώρησης στυλ

Εικ. 1: Επιθεώρηση στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τη μορφοποίηση που έχει το κείμενο, καθώς μετακινείτε τον δείκτη από το ένα σημείο του εγγράφου σε ένα άλλο.

Η Επιθεώρηση στυλ δεν εμφανίζει τη μορφοποίηση

Αν μετακινείτε τον δείκτη στο έγγραφο και η Επιθεώρηση στυλ δεν εμφανίζει τις εναλλαγές μορφοποίησης κάνετε τα επόμενα:

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη σελίδα Για προχωρημένους.
 2. Στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας ενεργοποιήστε την εντολή Παρακολούθηση μορφοποίησης.

Για παράδειγμα, με βάση τις ενδείξεις της εικόνας 1, τη συγκεκριμένη στιγμή έχει επιλεγεί ένα κείμενο (ή ο δείκτης ευρίσκεται σε ένα σημείο του εγγράφου) που, σε επίπεδο παραγράφου έχει στυλ Βασικό, στην οποία έχει προστεθεί επιπλέον η πλήρης στοίχιση. Ενώ σε επίπεδο κειμένου χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, της οποίας έχει προσαρμοστεί το μέγεθος σε 9στ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ με ένα από τα επόμενα:
  • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ALT+SHIFT+S.
  • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Στυλ.
 2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ.

Απαλοιφή μορφοποίησης

Μπορείτε να αφαιρέσετε όποιο είδος μορφοποίησης θέλετε, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί απαλοιφής κάθε πεδίου.

Μενού μορφοποίησης

Αν τοποθετήσετε προσωρινά τον δείκτη στο πεδίο που αναφέρει το στυλ παραγράφου ή στο πεδίο που αναφέρει το στυλ χαρακτήρα εμφανίζεται το βελάκι του αντίστοιχου μενού μορφοποίησης. Ορισμένες εντολές εμφανίζονται στα μενού και των δύο επιπέδων μορφοποίησης, ενώ άλλες διαφέρουν, ανάλογα με τη μορφοποίηση του ενεργού κειμένου. Συνολικά, οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι επόμενες:

 • Απαλοιφή όλων
  Η εντολή εμφανίζεται και στο μενού μορφοποίησης παραγράφου και στο μενού μορφοποίησης χαρακτήρα. Λειτουργεί όμως διαφορετικά κατά περίπτωση:

  Εικ. 2: Μορφοποίηση άμεση και με στυλ

  • Σε επίπεδο παραγράφου αφαιρεί μόνο τις ιδιότητες παραγράφου και υποβιβάζει την παράγραφο σε στυλ Βασικό. Π.χ. στην εικόνα 2 αν έχετε επιλέξει την πρώτη παράγραφο, αυτή θα υποβιβαστεί σε στυλ Βασικό αλλά η μορφοποίηση χαρακτήρα θα διατηρηθεί στις λέξεις "στυλ χαρακτήρα" και "άμεση μορφοποίηση" (οι πρώτες έχουν μορφοποιηθεί με ένα στυλ χαρακτήρα, ενώ οι δεύτερες με τα κουμπιά της κορδέλας). Αντίθετα αν έχετε επιλέξει τη δεύτερη παράγραφο θα αφαιρεθεί τόσο η ιδιότητα "αριστερή εσοχή", αφού είναι ιδιότητα μορφοποίησης παραγράφου, όσο και το στυλ Επικεφαλίδα 1.
  • Σε επίπεδο χαρακτήρα αφαιρεί μόνο τις ιδιότητες χαρακτήρα, επαναφέροντας τους χαρακτήρες στη μορφοποίηση που ορίζει το στυλ της παραγράφου. Έτσι, αν έχετε επιλέξει τις λέξεις "στυλ χαρακτήρα" ή τις λέξεις "άμεση μορφοποίηση", με την εντολή Απαλοιφή όλων θα καταργηθεί το στυλ χαρακτήρα και η άμεση μορφοποίηση αντίστοιχα και οι λέξεις θα επιστρέψουν στα χαρακτηριστικά του στυλ Επικεφαλίδα 1.
 • Νέο Στυλ
  Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση, με τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης της τρέχουσας παραγράφου ήδη επιλεγμένα. Περισσότερα...
 • Ενημέρωση του στυλ [όνομα στυλ] για συμφωνία με την επιλογή
  Όπου [όνομα στυλ] είναι το όνομα στυλ της τρέχουσας παραγράφου. Η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο στο μενού μορφοποίησης παραγράφου και επηρεάζει τις ιδιότητες μορφοποίησης παραγράφου, ανάλογα με το επιλεγμένο κείμενο:
  • Αν έχει επιλεγεί ένα μέρος της παραγράφου που επηρεάζεται μόνο από τις ιδιότητες του στυλ παραγράφου που χρησιμοποιεί η παράγραφος, τότε οι παράγραφοι του εγγράφου με το ίδιο στυλ θα ενημερωθούν. Π.χ. στην εικόνα 2, αν έχετε επιλέξει τη λέξη "Επικεφαλίδα" της πρώτης παραγράφου η Ενημέρωση δεν θα αλλάξει κάτι, αφού οι ιδιότητες μορφοποίησής της συμφωνούν με τις ιδιότητες του στυλ Επικεφαλίδα 1. Αντίθετα η δεύτερη παράγραφος θα χάσει την πρόσθετη μορφοποίηση της αριστερής εσοχής και θα στοιχιθεί αριστερά όπως ορίζει το στυλ Επικεφαλίδα 1.
  • Αν έχετε επιλέξει ένα τμήμα της παραγράφου που εκτός από το στυλ παραγράφου επηρεάζεται και από ένα στυλ χαρακτήρα, τότε το στυλ χαρακτήρα θα αφαιρεθεί. Π.χ. στην εικόνα 2 αν επιλέξετε τις λέξεις "στυλ χαρακτήρα", η Ενημέρωση θα τις επαναφέρει στα χαρακτηριστικά του στυλ Επικεφαλίδα 1 (ίδια γραμματοσειρά, μέγεθος και χρώμα με την λέξη "Επικεφαλίδα"). Επί πλέον και η δεύτερη παράγραφος θα χάσει την αριστερή εσοχή, ώστε να ενημερωθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του στυλ Επικεφαλίδα 1.
  • Αν έχετε επιλέξει ένα τμήμα της παραγράφου που επηρεάζεται από άμεση μορφοποίηση, όλες οι παράγραφοι θα ενημερωθούν με τα χαρακτηριστικά της άμεσης μορφοποίησης. Π.χ. στην εικόνα 2 αν επιλέξετε την λέξη "άμεση", τόσο η πρώτη παράγραφος, όσο και η δεύτερη θα μορφοποιηθούν με την ίδια γραμματοσειρά, το ίδιο μέγεθος και το ίδιο χρώμα. Ταυτόχρονα η δεύτερη παράγραφος θα χάσει την αριστερή εσοχή, αλλά οι λέξεις "στυλ χαρακτήρα" θα διατηρήσουν το στυλ χαρακτήρα.
 • Τροποποίηση
  Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ για την προσαρμογή του συγκεκριμένου στυλ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ είναι ίδιο με το Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση αλλά στο πρώτο ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες. Π.χ. κατά την τροποποίηση των στυλ επικεφαλίδων δεν μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό τύπο στυλ ή επίπεδο διάρθρωσης.

 • Επιλογή όλων των παρουσιών [x]
  Όπου [x] είναι ο αριθμός παρουσιών του στυλ στο έγγραφο. Επιλέγει όλα τα τμήματα του εγγράφου που έχουν αυτό το στυλ.
 • Απαλοιφή μορφοποίησης [x] παρουσιών
  Όπου [x] είναι ο αριθμός παρουσιών του στυλ στο έγγραφο. Καταργεί κάθε είδους μορφοποίηση (στυλ παραγράφου, στυλ χαρακτήρα, άμεση μορφοποίηση) από όλες τις παραγράφους με το ίδιο στυλ, και τις "υποβιβάζει" σε στυλ Βασικό.
 • Προβιβασμός - Υποβιβασμός
  Οι εντολές εμφανίζονται μόνο όταν το στυλ της τρέχουσας παραγράφου είναι ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων του Word (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.). Προβιβάζουν ή υποβιβάζουν αντίστοιχα την τρέχουσα παράγραφο κατά ένα επίπεδο διάρθρωσης.
 • Εμφάνιση της μορφοποίησης
  Εμφανίζει το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης με περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφοποίηση του ενεργού κειμένου. Περισσότερα...

Εμφάνιση μορφοποίησης

Εμφανίζει το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης με περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα επίπεδα μορφοποίησης του κειμένου. Περισσότερα...

Νέο στυλ

Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση, με τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης της τρέχουσας παραγράφου ήδη επιλεγμένα. Περισσότερα...

Απαλοιφή όλων

Αφαιρεί τη μορφοποίηση, ανάλογα με το ενεργό κείμενο:

 • Αν δεν έχετε επιλέξει κείμενο η Απαλοιφή όλων θα "υποβιβάσει" σε στυλ Βασικό την παράγραφο αλλά δεν θα επηρεάσει την άμεση μορφοποίηση ή το στυλ χαρακτήρα που τυχόν έχουν ορισμένα σημεία της παραγράφου.
 • Αν έχετε επιλέξει ένα σημείο της παραγράφου που έχει άμεση μορφοποίηση ή στυλ χαρακτήρα, η Απαλοιφή όλων θα αφαιρέσει αυτά τα χαρακτηριστικά και το επιλεγμένο κείμενο θα επιστρέψει στα χαρακτηριστικά που έχει η υπόλοιπη παράγραφος.
 • Αν έχετε επιλέξει όλη την παράγραφο η Απαλοιφή όλων αφαιρεί όλα τα είδη μορφοποίησης και η παράγραφος "υποβιβάζεται" σε στυλ Βασικό.
Σύνοψη
Θέμα
Παρουσίαση της Επιθεώρησης στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.020/0031
Έκδοση
8/6/10
Αναθεώρηση
8/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου