Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Πρόταση

1ο μέρος: καρτέλα Επεξεργασία
3ο μέρος: καρτέλα Περιορισμός
4ο μέρος: καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

2. Καρτέλα Πρόταση


Εικ. 1: Καρτέλα Πρόταση στο πλαίσιο Διαχείριση στυλ

Στην καρτέλα Πρόταση μπορείτε να ορίσετε ποια στυλ και με ποια ταξινόμηση θα εμφανίζονται στη λίστα με τα στυλ που προτείνει εκ προεπιλογής το Word, στο πλαίσιο εργασιών Στυλ. Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε είναι οι εξής:

 • Στο πεδίο Σειρά ταξινόμησης επιλέξτε με ποιον τρόπο θα εμφανίζονται τα στυλ στη λίστα που ακολουθεί. Διαθέσιμες επιλογές:
  • Αλφαβητικά
   Αλφαβητική ταξινόμηση βάσει του ονόματος του στυλ.
  • Όπως προτείνεται
   Η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης που ακολουθεί το Word.
  • Γραμματοσειρά
   Ομαδοποίηση των στυλ βάσει του ονόματος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιούν.
  • Βασισμένο στο
   Αλφαβητική ταξινόμηση σύμφωνα με το στυλ βάσης του κάθε στυλ.
  • Κατά τύπο
   Ταξινόμηση βάσει του τύπου στυλ. Πρώτα τα στυλ χαρακτήρα, μετά τα συνδεδεμένα στυλ, τα στυλ παραγράφου, τα στυλ πίνακα και τα στυλ λίστας.
 • Ενεργοποιήστε την εντολή Εμφάνιση μόνο προτεινόμενων στυλ για να περιορίσετε τα περιεχόμενα της λίστας μόνο σε αυτά που προτείνει το Word εκ προεπιλογής. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα στυλ που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, στο τρέχον έγγραφο ή πρότυπο.
 • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιλογή όλων και Επιλογή ενσωματωμένου όταν θέλετε να κάνετε μαζικές ενέργειες. Π.χ. κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή ενσωματωμένου και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση για να εμφανίζονται όλα τα στυλ του Word στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Τέτοιες μαζικές αλλαγές δεν προτείνονται. Αν εμφανίσετε όλα τα στυλ και στη συνέχεια κρίνετε ότι δεν ήταν αυτό που θέλατε, δεν υπάρχει (κακώς) δυνατότητα αναίρεσης. Θα πρέπει να διορθώσετε την εμφάνιση/απόκρυψη για κάθε ένα στυλ ξεχωριστά.

 • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Μετακίνηση προς τα επάνω και Μετακίνηση προς τα κάτω για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα της τιμή προτεραιότητας κατά μία μονάδα, ενός ή περισσότερων επιλεγμένων στυλ. Για να μην αναγκάζεστε σε διαδοχικά κλικ για την αλλαγή της τιμής ταξινόμησης με αυτά τα δύο κουμπιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αντιστοίχιση τιμής για να πληκτρολογήσετε την τιμή προτεραιότητας που θέλετε (1-100). Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Τελευταίο, για να "στείλετε" το επιλεγμένο στυλ στην τελευταία θέση της λίστας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Δεν μπορείτε να αλλάξετε σειρά ταξινόμησης στα στυλ πίνακα και τα στυλ λίστας διάρθρωσης.
  • Τα στυλ με την ίδια τιμή ταξινόμησης ταξινομούνται αλφαβητικά.
 • Με τα κουμπιά Εμφάνιση, Απόκρυψη μέχρι τη χρήση και Απόκρυψη μπορείτε να ορίσετε ποια στυλ θα εμφανίζονται στη λίστα του πλαισίου εργασιών Στυλ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα στυλ πίνακα και τα στυλ λίστας διάρθρωσης.

 • Το κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση, που σας επιτρέπει μεταξύ άλλων τη μεταφορά ή αντιγραφή των στυλ μεταξύ εγγράφων και προτύπων.
 • Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που θέλετε να έχουν οι αλλαγές που κάνετε, επιλέξτε αν αυτές θα ισχύουν Μόνο σε αυτό το έγγραφο ή σε Νέα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

1ο μέρος: καρτέλα Επεξεργασία
3ο μέρος: καρτέλα Περιορισμός
4ο μέρος: καρτέλα Ορισμός προεπιλογών
Σύνοψη
Θέμα
Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Πρόταση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.023/0034
Έκδοση
15/6/10
Αναθεώρηση
15/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου