Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Περιορισμός

1ο μέρος: καρτέλα Επεξεργασία
2ο μέρος: καρτέλα Πρόταση
4ο μέρος: καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

3. Καρτέλα Περιορισμός


Εικ. 1: καρτέλα Περιορισμός στο πλαίσιο Διαχείριση στυλ

Στην καρτέλα Περιορισμός ελέγχετε τη διαθεσιμότητα των στυλ. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι πολύ χρήσιμες π.χ. όταν διανέμετε ένα έγγραφο σε μια ομάδα για επεξεργασία και δεν θέλετε να αλλοιώσουν τα στυλ που έχετε δημιουργήσει, ή να χρησιμοποιήσουν άλλα στυλ. Οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε στην καρτέλα Περιορισμός είναι οι εξής:

 • Στο πεδίο Σειρά ταξινόμησης επιλέξτε με ποιον τρόπο θα εμφανίζονται τα στυλ στη λίστα που ακολουθεί. Διαθέσιμες επιλογές:
  • Αλφαβητικά
   Αλφαβητική ταξινόμηση βάσει του ονόματος του στυλ.
  • Όπως προτείνεται
   Η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης που ακολουθεί το Word.
  • Γραμματοσειρά
   Ομαδοποίηση των στυλ βάσει του ονόματος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιούν.
  • Βασισμένο στο
   Αλφαβητική ταξινόμηση σύμφωνα με το στυλ βάσης του κάθε στυλ.
  • Κατά τύπο
   Ταξινόμηση βάσει του τύπου στυλ. Πρώτα τα στυλ χαρακτήρα, μετά τα συνδεδεμένα στυλ, τα στυλ παραγράφου, τα στυλ πίνακα και τα στυλ λίστας.
 • Ενεργοποιήστε την εντολή Εμφάνιση μόνο προτεινόμενων στυλ για να περιορίσετε τα περιεχόμενα της λίστας μόνο σε αυτά που προτείνει το Word εκ προεπιλογής. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα στυλ που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, στο τρέχον έγγραφο ή πρότυπο.
 • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής για να επιλέξετε ομάδες στυλ:
  • Επιλογή ορατού
   Επιλέγει όλα τα στυλ που εμφανίζονται στο πλαίσιο εργασιών Στυλ. Αν παρατηρήσετε τη λίστα που υπάρχει στο πλαίσιο διαλόγου, τα ονόματα αυτών των στυλ είναι με πιο έντονα γράμματα.
  • Επιλογή ενσωματωμένου
   Επιλέγει μόνο τα ενσωματωμένα στυλ του Word και όχι τα στυλ που έχει δημιουργήσει ο χρήστης.
  • Επιλογή όλων
   Επιλέγει όλα τα στυλ.
   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλά στυλ μαζί με CTRL+κλικ αν δεν είναι συνεχόμενα, ή SHIFT+κλικ αν είναι συνεχόμενα στη λίστα.
 • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επιτρέπονται, Δεν επιτρέπονται για να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε αντίστοιχα τη χρήση των στυλ που θέλετε. Εκ προεπιλογής επιτρέπεται η χρήση όλων των στυλ, ενώ για τα στυλ Βασικό, Προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, Χωρίς λίστα και Κανονικός πίνακας το κουμπί Δεν επιτρέπονται είναι απενεργοποιημένο. Δεν μπορείτε δηλαδή να αποτρέψετε τη χρήση αυτών των στυλ. Τα μη διαθέσιμα στυλ επισημαίνονται με ένα εικονίδιο κλειδαριάς αριστερά από το όνομά τους.
 • Η ενεργοποίηση της εντολής Περιορισμός μορφοποίησης στα επιτρεπόμενα στυλ λειτουργεί σε τέσσερα επίπεδα:
  1. Απαγορεύει την περαιτέρω χρήση των κλειδωμένων στυλ. Μετά το κλείδωμα δηλαδή του στυλ δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε μ' αυτό ένα κείμενο.
  2. Απενεργοποιεί τα εργαλεία άμεσης μορφοποίησης. Τα εργαλεία δηλαδή των ομάδων Γραμματοσειρά και Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
  3. Επίσης απενεργοποιεί το Πινέλο μορφοποίησης της ομάδας Πρόχειρο στην καρτέλα Κεντρική, ενώ αν αντιγράψετε κείμενο που είναι μορφοποιημένο με κλειδωμένο στυλ, κατά την επικόλληση στο ίδιο έγγραφο θα χάσει τη μορφοποίηση που είχε.
  4. Αποκλείει τη δημιουργία νέων στυλ. Επομένως, για τη μορφοποίηση του κειμένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα στυλ που δεν είναι κλειδωμένα.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ενεργοποίηση της εντολής θα σας ζητηθεί να ορίσετε, προαιρετικά, κωδικό πρόσβασης. Ωστόσο αυτός ισχύει μόνο για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της εντολής. Δεν καλύπτει τα κλειδωμένα στυλ. Μπορεί κάποιος δηλαδή να άρει τον περιορισμό ενός στυλ και να το χρησιμοποιήσει χωρίς να του ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης.
   Αυτό δεν θα 'πρεπε να ισχύει και ασφαλώς πρόκειται για bug. Είναι υπαρκτό τουλάχιστον από το Word 2007, το επαλήθευσα στο Word 365, η Microsoft δεν έχει πάρει θέση, απ' όσο γνωρίζω, και δεν περιμένω να το διορθώσει στα επόμενα... 25 χρόνια.

 • Η εντολή Δυνατότητα αντικατάστασης μορφοποίησης από την Αυτόματη μορφοποίηση υπερισχύει ενός κλειδωμένου στυλ. Π.χ. με ενεργοποιημένη αυτή την εντολή, αν πληκτρολογήσετε στο έγγραφο μια διεύθυνση ιστοσελίδας, το Word αυτόματα θα τη μορφοποιήσει σαν υπερ-σύνδεση, ακόμα κι αν το στυλ Υπερ-σύνδεση είναι κλειδωμένο.
 • Με την εντολή Αποκλεισμός εναλλαγής θέματος ή συνδυασμού απενεργοποιείται η χρήση διαφορετικού θέματος και συνδυασμού χρωμάτων αντίστοιχα.
 • Με την εντολή Αποκλεισμός εναλλαγής συνόλου γρήγορων στυλ απενεργοποιείται η χρήση διαφορετικού συνόλου στυλ, αλλά επιτρέπεται η δημιουργία νέων συνόλων στυλ.
 • Το κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση, που σας επιτρέπει μεταξύ άλλων τη μεταφορά ή αντιγραφή των στυλ μεταξύ εγγράφων και προτύπων.
 • Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που θέλετε να έχουν οι αλλαγές που κάνετε, επιλέξτε αν αυτές θα ισχύουν Μόνο σε αυτό το έγγραφο ή σε Νέα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

1ο μέρος: καρτέλα Επεξεργασία
2ο μέρος: καρτέλα Πρόταση
4ο μέρος: καρτέλα Ορισμός προεπιλογών
Σύνοψη
Θέμα
Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Περιορισμός
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.024/0035
Έκδοση
17/6/10
Αναθεώρηση
16/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου