Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Τύποι στυλ

Το Word σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε τα διάφορα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιώντας πέντε τύπους στυλ: Τα στυλ χαρακτήρα, τα στυλ παραγράφου, τα συνδεδεμένα στυλ, τα στυλ λίστας και τα στυλ πίνακα.

Στυλ χαρακτήρα

Το στυλ χαρακτήρα περιέχει μορφοποίηση χαρακτήρων μόνο, όπως είναι η γραμματοσειρά, το μέγεθος, η εμφάνιση (έντονα, πλάγια), η γλώσσα κ.λπ. Συνήθως χρησιμοποιούνται από το Word για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως είναι οι δεσμοί, η αρίθμηση σελίδων κ.λπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στυλ χαρακτήρα, όταν θέλετε ένα τμήμα της παραγράφου να έχει διαφορετική εμφάνιση από το στυλ που έχει ολόκληρη η παράγραφος.

Το στυλ χαρακτήρα (θα το διακρίνετε από το σύμβολο a) υπερισχύει του στυλ παραγράφου. Π.χ. αν εφαρμόσετε ένα στυλ χαρακτήρα που κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο και κόκκινο χρώμα, τα χαρακτηριστικά αυτά θα παραμείνουν ακόμα κι αν εφαρμόσετε διαφορετικό στυλ παραγράφου για την συγκεκριμένη παράγραφο.

Για να καταργήσετε τη μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει με στυλ χαρακτήρα σε ένα τμήμα κειμένου, ώστε αυτό να επιστρέψει στη μορφοποίηση που έχει και η υπόλοιπη παράγραφος, επιλέξτε το συγκεκριμένο κείμενο και κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Στην καρτέλα Κεντρική πατήστε το κουμπί Απαλοιφή μορφοποίησης της ομάδας Γραμματοσειρά.
 • Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ πατήστε Απαλοιφή όλων.
 • Πατήστε τον συνδυασμό πληκτρολογίου CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

Στυλ παραγράφου

Το στυλ παραγράφου (θα το διακρίνετε από το σύμβολο ) περιέχει κάθε είδους μορφοποίηση που επηρεάζει ολόκληρη την παράγραφο όπως η στοίχιση και η εσοχή, αλλά και τους χαρακτήρες συνολικά, όπως η γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς. Χρησιμοποιείται για κείμενο σε κάθε σημείο του εγγράφου, όπως είναι το σώμα του κειμένου, οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα, οι υποσημειώσεις, οι πίνακες περιεχομένων κ.λπ.

Για να εφαρμόσετε ένα στυλ παραγράφου δεν είναι απαραίτητο να έχετε επιλέξει προηγουμένως την παράγραφο. Με την επιλογή του στυλ που θέλετε ολόκληρη η τρέχουσα παράγραφος μορφοποιείται ανάλογα. Ακόμα κι αν έχετε επιλέξει ένα μέρος της παραγράφου, η εφαρμογή ενός στυλ παραγράφου θα μορφοποιήσει όλη την παράγραφο και όχι μόνο το επιλεγμένο κείμενο.

Συνδεδεμένο στυλ

Το συνδεδεμένο στυλ (θα το διακρίνετε από το σύμβολο ¶a) λειτουργεί και ως στυλ χαρακτήρα και ως στυλ παραγράφου, ανάλογα με το κείμενο που έχει επιλεγεί:

 • Αν ένα συνδεδεμένο στυλ εφαρμοστεί σε μια επιλογή κειμένου μικρότερη της παραγράφου, τότε θα εφαρμοστεί η μορφοποίηση χαρακτήρα, η οποία θα επηρεάσει την εμφάνιση του επιλεγμένου κειμένου (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.) αλλά όχι τα χαρακτηριστικά της παραγράφου (στοίχιση, εσοχή, διαστήματα κ.λπ.). Για να κάνει αυτή τη μορφοποίηση το Word δημιουργεί αυτόματα ένα κρυφό στυλ χαρακτήρα που το ονομάζει με βάση το όνομα του συνδεδεμένου στυλ που χρησιμοποιήθηκε. Π.χ. αν σε μερικές λέξεις μιας παραγράφου εφαρμοστεί το στυλ Επικεφαλίδα 1, το Word θα δημιουργήσει ένα κρυφό στυλ χαρακτήρα με όνομα Επικεφαλίδα 1 char.
  Τα κρυφά στυλ χαρακτήρα που δημιουργεί αυτόματα το Word μπορείτε να τα δείτε μόνο στο πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.


  Εικ. 1: Εφαρμογή συνδεδεμένου στυλ

 • Αν το συνδεδεμένο στυλ εφαρμοστεί σε μια επιλογή κειμένου μεγαλύτερη της παραγράφου, τότε θα εφαρμοστεί η μορφοποίηση παραγράφου, η οποία θα αντικαταστήσει το στυλ που είχε η παράγραφος στην ολότητά της ή/και στο επιμέρους επιλεγμένο κείμενο. Στην εικ. 1 π.χ. έχει επιλεγεί όλη η πρώτη παράγραφος και η πρώτη λέξη της δεύτερης παραγράφου (1). Αν εφαρμόσετε ένα συνδεδεμένο στυλ, παρά την επιλογή ενός μέρους, ολόκληρη η δεύτερη παράγραφος θα αποκτήσει τα χαρακτηριστικά παραγράφου που έχει το συνδεδεμένο στυλ (2).

Για να καταργήσετε τη διπλή ιδιότητα των συνδεδεμένων στυλ και να τα μετατρέψετε σε στυλ παραγράφου μόνο, ενεργοποιήστε την εντολή Απενεργοποίηση συνδεδεμένων στυλ στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.

Μια συνηθισμένη χρήση των συνδεδεμένων στυλ είναι η εφαρμογή τους στην πρώτη ή τις πρώτες λέξεις της παραγράφου. Εφαρμόζοντας π.χ. το στυλ Επικεφαλίδα 1 στην πρώτη ή τις πρώτες λέξεις ορισμένων παραγράφων, οι λέξεις αυτές όχι μόνο αποκτούν τα χαρακτηριστικά του στυλ αλλά και "σημαδεύονται" από το Word, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός Ευρετηρίου ορολογίας, ενός Πίνακα αναφορών, ενός Πίνακα περιεχομένων κ.λπ. Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο όταν η πρώτη ή οι πρώτες συνεχόμενες λέξεις της παραγράφου έχουν μορφοποιηθεί με ένα συνδεδεμένο στυλ.

Στυλ λίστας

Το στυλ λίστας επιτρέπει τη μορφοποίηση της παραγράφου με κουκκίδες ή αύξουσα αρίθμηση. Με το Word μπορείτε να δημιουργήσετε απλές λίστες ενός επιπέδου αλλά και σύνθετες λίστες με υπο-επίπεδα (το Word υποστηρίζει μέχρι εννέα υπο-επίπεδα). Το κάθε επίπεδο μπορεί να έχει διαφορετική μορφοποίηση, η οποία περιλαμβάνει την εσοχή, την ετικέτα (π.χ. μια λέξη όπως Κεφάλαιο, Ενότητα κ.λπ.) τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδας κ.ά.

Στυλ πίνακα

Το στυλ πίνακα περιέχει μορφοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όλον τον πίνακα ή ειδικά σε ορισμένα στοιχεία του πίνακα, όπως είναι ο χαρακτήρας, η παράγραφος, το κελί, η γραμμή, η στήλη κ.λπ.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ πίνακα, εισάγετε πρώτα τον πίνακα και στη συνέχεια επιλέγετε ένα από τα έτοιμα στυλ που εμφανίζονται στην κορδέλα του Word. Αφού εφαρμόσετε το στυλ πίνακα που θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφοποίηση στα περιεχόμενα ενός ή περισσοτέρων κελιών χρησιμοποιώντας ένα στυλ ή άμεση μορφοποίηση. Η άμεση μορφοποίηση υπερισχύει της μορφοποίησης που περιλαμβάνει το στυλ πίνακα. Αν δηλαδή αλλάξετε το κείμενο της πρώτης στήλης π.χ. σε μπλε γράμματα, και στη συνέχεια επιλέξετε ένα άλλο στυλ πίνακα, τα μπλε γράμματα της πρώτης στήλης θα παραμείνουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Aπό προεπιλογή, τα στυλ πίνακα δεν εμφανίζονται στα πλαίσια εργασιών Στυλ και Επιθεώρηση στυλ.
 • Ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ παραγράφου με βάση ένα επιλεγμένο απόσπασμα κειμένου, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στυλ πίνακα με βάση έναν επιλεγμένο πίνακα του εγγράφου.
 • Ορισμένες ρυθμίσεις που ορίζετε κατά τη δημιουργία ενός στυλ πίνακα, πιθανόν να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όταν εφαρμόσετε αυτό το στυλ σε έναν πίνακα του εγγράφου.
Σύνοψη
Θέμα
Τύποι στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «The Styles advantage in Word», Office Online Support

– «Different looks with Styles and Themes», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.017/0028
Έκδοση
28/5/10
Αναθεώρηση
1/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου