Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών

1ο μέρος: καρτέλα Επεξεργασία
2ο μέρος: καρτέλα Πρόταση
3ο μέρος: καρτέλα Περιορισμός

4. Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών


Εικ. 1: καρτέλα Ορισμός προεπιλογών στο πλαίσιο Διαχείριση στυλ

Θεωρώ αυτή την καρτέλα περιττή! Το μόνο που προσφέρει είναι η προσαρμογή του στυλ Βασικό. Αυτό όμως μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας το στυλ Βασικό και ρυθμίζοντάς το με τα πλαίσια διαλόγου Γραμματοσειρά και Παράγραφος, όπου μάλιστα έχετε περισσότερες επιλογές.

Εκτός από αυτό θεωρώ τη λίστα με τις γραμματοσειρές που έχει, το λιγότερο ασαφή. Γιατί, αν προσέξετε, θα δείτε ότι στη λίστα με τις γραμματοσειρές αναφέρονται τα στοιχεία "+Επικεφαλίδες" και "+Σώμα", τα οποία είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από γραμματοσειρές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που έχουν τα στυλ επικεφαλίδων και το βασικό στυλ ανάλογα με το θέμα που χρησιμοποιείτε.

Μερικοί[1] ισχυρίζονται ότι επιλέγοντας ή το "+Σώμα", ή το "+Επικεφαλίδες" μπορείτε να το προσαρμόσετε, π.χ. να αλλάξετε το χρώμα ή το μέγεθος γραμματοσειράς του. Σφάλουν σφάλμα σφαλερόν! Αν επιλέξετε π.χ. το "+Επικεφαλίδες" και του δώσετε ένα... πράσινο χρώμα, στην πραγματικότητα μορφοποιείτε το βασικό στυλ ώστε να έχει τα χαρακτηριστικά που έχουν οι επικεφαλίδες βάσει του θέματος που ακολουθεί το πρότυπο και επιπλέον να έχει πράσινο χρώμα. Δοκιμάστε το και δείτε το έγγραφο να μετατρέπεται σε... λιβάδι! Πατήστε Αναίρεση να σωθείτε!

Τα υπόλοιπα ρυθμιστικά της καρτέλας λειτουργούν όπως και στις υπόλοιπες καρτέλες του πλαισίου διαλόγου:

 • Το κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση, που σας επιτρέπει μεταξύ άλλων τη μεταφορά ή αντιγραφή των στυλ μεταξύ εγγράφων και προτύπων.
 • Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που θέλετε να έχουν οι αλλαγές που κάνετε, επιλέξτε αν αυτές θα ισχύουν Μόνο σε αυτό το έγγραφο ή σε Νέα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

_______________________________________________

[1] π.χ. «Microsoft IT Academy: MOS 2013 Study guide EXAMS 77-425, 77-426», Microsoft Press, 2013, σελ. 155.

Σύνοψη
Θέμα
Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Ορισμός προεπιλογών
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.025/0036
Έκδοση
19/6/10
Αναθεώρηση
17/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου