Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Χρήση του Συλλέκτη

Ο Συλλέκτης είναι μια ελάχιστα γνωστή δυνατότητα του Word, που σας επιτρέπει να συγκεντρώσετε αποσπάσματα κειμένου και εικόνες από διαφορετικά σημεία ενός εγγράφου, για να τα μεταφέρετε στη συνέχεια όλα μαζί, σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου ή σε ένα διαφορετικό έγγραφο.

Η ονομασία Συλλέκτης οφείλεται στο αγγλικό "Spike", το "καρφί" που χρησιμοποιούσαν πολλοί παλαιότερα, για να καρφιτσώνουν χαρτιά και σημειώσεις, όταν ολοκληρωνόταν ο προορισμός τους.

Ο Συλλέκτης διαφέρει από το Πρόχειρο, το οποίο σας επιτρέπει να εργάζεστε με ένα μόνο στοιχείο που έχετε αντιγράψει. Ο Συλλέκτης συγκεντρώνει ταυτόχρονα διαφορετικά στοιχεία του εγγράφου, που δεν είναι συνεχόμενα, μέχρι να τα κάνετε επικόλληση όλα μαζί σε κάποιο άλλο σημείο.

Για να συγκεντρώσετε στοιχεία στον Συλλέκτη, επιλέγετε το κείμενο και τις εικόνες που θέλετε και πατάτε τη συντόμευση CTRL+F3. Αυτό αποκόπτει το στοιχείο από την υπάρχουσα θέση του και το καταχωρεί στον Συλλέκτη. Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αποκοπή στοιχείων από το έγγραφο και το Word εξακολουθεί να τα τοποθετεί στον Συλλέκτη.

Σ' αυτό το σημείο ίσως αντιδράσει κάποιος με την αποκοπή. Μην ανησυχείτε. Ο Συλλέκτης, λειτουργεί αποκόπτοντας τις πληροφορίες από το έγγραφο. Ωστόσο, αν δεν θέλετε να τις αφαιρέσετε από την αρχική τους θέση, αφού χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση CTRL+F3 για τη μεταφορά τους στον Συλλέκτη, χρησιμοποιήστε την Αναίρεση (CTRL+Z) για να επαναφέρετε το κείμενο και τις εικόνες. Αυτή η ενέργεια δεν αφαιρεί τα στοιχεία από τον Συλλέκτη.

Όλη η διαδικασία με ένα παράδειγμα:

  1. Ανοίξτε το έγγραφο που έχει τις πληροφορίες που θέλετε.
  2. Επιλέξτε το απόσπασμα του κειμένου ή την εικόνα που θέλετε και πατήστε τη συντόμευση CTRL+F3.
  3. Επαναλάβετε για κάθε επόμενο απόσπασμα κειμένου ή φωτογραφία που θέλετε να συμπεριλάβετε.
  4. Μεταφερθείτε στο σημείο του ίδιου ή άλλου εγγράφου, όπου θα τοποθετήσετε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε και πατήστε τη συντόμευση CTRL+SHIFT+F3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθέτηση των πληροφορίων με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+F3 "αδειάζει" τον Συλλέκτη. Αν έχετε σκοπό να μεταφέρετε τις πληροφορίες και σε άλλα σημεία, στο βήμα 4 αντί για τη συντόμευση πληκτρολογήστε Συλλέκτης και πατήστε ENTER.

Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα που είναι καταχωρισμένα στον Συλλέκτη μια δεδομένη στιγμή, με την επόμενη διαδικασία:

  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εξερεύνηση γρήγορων τμημάτων της ομάδας Κείμενο και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Αυτόματο κείμενο.
  2. Τα περιεχόμενα που περιέχει ο Συλλέκτης εμφανίζονται στην ενότητα που έχει τίτλο το όνομά του.

    Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε κλικ στην ενότητα του Συλλέκτη για να τοποθετήσετε τα περιεχόμενά του στο έγγραφο. Μ' αυτή την τακτική δεν "αδειάζει" ο Συλλέκτης, όπως συμβαίνει με τη χρήση της συντόμευσης CTRL+SHIFT+F3 και μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία, για να τοποθετήσετε τα ίδια περιεχόμενα και σε άλλα σημεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπηρεσία Αυτόματο κείμενο του Word εμφανίζει μόνο αποσπάσματα κειμένου. Αν έχετε τοποθετήσει στον Συλλέκτη εικόνες και γραφικά αυτά δεν θα εμφανιστούν.

Συμπερασματικά, ο Συλλέκτης έχει περισσότερες δυνατότητες από το Πρόχειρο, σε δύο σημεία: Πρώτον, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα του ενός στοιχεία, από διαφορετικά σημεία για μεταφορά τους σε άλλη θέση και δεύτερον, τα περιεχόμενα του Συλλέκτη είναι διαθέσιμα μέχρι να τα "αδειάσετε" στον προορισμό, έστω κι αν, ενδιάμεσα, κλείσετε και ξανανοίξετε το Word. Ωστόσο, μην ξεχνάτε το Πρόχειρο του Office: Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε σε μια νέα θέση, ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει, δυνατότητα που δεν έχει ο Συλλέκτης.

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση του Συλλέκτη
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «How to Use the Spike to Copy and Paste Text in Microsoft Word», Lori Kaufman, howtogeek.com

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.057/0147
Έκδοση
3/2/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου