Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Συντομεύσεις επεξεργασίας εγγράφου και διαχείρισης κειμένου

Πίνακας 1: Ενέργειες επί του εγγράφου

Πλήκτρο Ενέργεια

F2

Μεταφορά κειμένου ή γραφικών (στη συνέχεια κάνετε κλικ στο σημείο προορισμού και πατήστε ENTER).

SHIFT+F2

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών (στη συνέχεια κάνετε κλικ στο σημείο προορισμού και πατήστε ENTER).

F3

Εισαγωγή καταχώρισης αυτόματου κειμένου[σχόλιο 1].

F4

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

F8

Επέκταση επιλεγμένης περιοχής. Επαναλαμβανόμενη χρήση της συντόμευσης επεκτείνει την επιλογή (χαρακτήρας > λέξη > φράση > παράγραφος κ.ο.κ.).

CTRL+SHIFT+F8

Κατακόρυφη επιλογή με τα πλήκτρα βέλους.

CTRL+F3

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή της εικόνας και τοποθέτηση στον Συλλέκτη.

CTRL+SHIFT+F3

Άδειασμα του Συλλέκτη με τοποθέτηση των περιεχομένων του στον προορισμό.

ALT+F3

Εμφάνιση του επιλεγμένου κειμένου στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης για τη δημιουργία Αυτόματου κειμένου.

ALT+F7

Μετάβαση στο επόμενο ορθογραφικό ή γραμματικό λάθος.

ALT+SHIFT+R

Επαναφέρει τη σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα του εγγράφου ώστε να χρησιμοποιήσει την ίδια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται ο δείκτης κατά τη χρήση της συντόμευσης.

SHIFT+F3

Εναλλαγή μεταξύ πεζών - κεφαλαίων - αρχικού κάθε λέξης κεφαλαίου.

SHIFT+F4 ή
CTRL+ALT+Y

Επανάληψη μιας ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε.

CTRL+ALT+Z

Επιστροφή στο προηγούμενο αποτέλεσμα, μετά τη χρησιμοποιήση της εντολής Μετάβαση σε.

SHIFT+F5

Μετακίνηση σε επόμενη αναθεώρηση.

SHIFT+F8

Περιορισμός της επιλεγμένης περιοχής[σχόλιο 2].

SHIFT+ENTER

Εισαγωγή υποχρεωτικής αλλαγής γραμμής.

Σχόλια

1.
Π.χ. έχετε ένα αυτόματο κείμενο "Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου", με τίτλο "Προς". Αφού πληκτρολογήσετε "Προς" και εμφανιστεί στην οθόνη η καταχώρηση του αυτόματου κειμένου πατήστε F3 για να τοποθετηθεί στο έγγραφο. (Το ίδιο μπορείτε να κάνετε πατώντας ENTER.)

2.
Π.χ. Αν έχετε επιλέξει περισσότερες της μιας παραγράφους, η συντόμευση θα περιορίσει την επιλογή στην πρώτη παράγραφο. Αν έχετε επιλέξει περισσότερες της μιας περιόδους της ίδιας παραγράφου, η συντόμευση θα περιορίσει την επιλογή στην πρώτη περίοδο μόνο. Αν έχετε επιλέξει μια περίοδο, η συντόμευση θα περιορίσει την επιλογή στην πρώτη λέξη της περιόδου. Το ανάλογο ισχύει και όταν πατάτε τη συντόμευση επαναληπτικά: Με επιλεγμένες τρεις παραγράφους, το πρώτο πάτημα της συντόμευσης περιορίζει την επιλογή στην πρώτη παράγραφο, το δεύτερο περιορίζει την επιλογή στην πρώτη φράση και το τρίτο περιορίζει την επιλογή στην πρώτη λέξη.

Πίνακας 2: Επεξεργασία κειμένου και γραφικών

Πλήκτρο Ενέργεια

BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά, ή επιλογή του γραφικού που βρίσκεται αριστερά του δείκτη, εφ' όσον είναι σε διάταξη ευθυγράμμισης με το κείμενο.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή μιας λέξης προς τα αριστερά.

DELETE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά, ή επιλογή του γραφικού που βρίσκεται δεξιά του δείκτη, εφ' όσον είναι σε διάταξη ευθυγράμμισης με το κείμενο.

CTRL+DELETE

Διαγραφή μιας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+C

Αντιγραφή επιλεγμένου στοιχείου και τοποθέτησή του στο Πρόχειρο.

CTRL+X

Αποκοπή επιλεγμένου στοιχείου και τοποθέτησή του στο Πρόχειρο.

CTRL+F3

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή της εικόνας και τοποθέτηση στον Συλλέκτη.

CTRL+V

Επικόλληση των περιεχομένων του Πρόχειρου.

CTRL+SHIFT+F3

Επικόλληση των περιεχομένων του Συλλέκτη.

F2

Μετακίνηση επιλεγμένου στοιχείου (στη συνέχεια κάνετε κλικ στο σημείο προορισμού και πατήστε ENTER).

CTRL+ENTER

Εισαγωγή υποχρεωτικής αλλαγής σελίδας.

CTRL+SHIFT+ENTER

Εισαγωγή υποχρεωτικής αλλαγής στήλης.

CTRL+-

Εισαγωγή προαιρετικού ενωτικού.

CTRL+SHIFT+-

Εισαγωγή ενωτικού χωρίς διακοπή.

CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Εισαγωγή διαστήματος χωρίς διακοπή.

CTRL+ALT+C

Εισαγωγή του συμβόλου © (Copyright).

CTRL+ALT+T

Εισαγωγή του συμβόλου ™ (Trade mark).

CTRL+ALT+R

Εισαγωγή του συμβόλου ® (Registered Trade mark).

CTRL+ALT+.

Εισαγωγή του χαρακτήρα Aποσιωπητικά.

Σύνοψη
Θέμα
Επεξεργασία εγγράφου και διαχείριση κειμένου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.016/0152
Έκδοση
14/2/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου