Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

Συντομεύσεις για το περιβάλλον εργασίας

Πίνακας 1: Λειτουργίες περιβάλλοντος εργασίας

Πλήκτρο Ενέργεια

F1

Όταν δεν είναι ανοικτό ένα πλαίσιο διαλόγου: Εμφάνιση της Βοήθειας του Word.

Όταν είναι ανοικτό ένα πλαίσιο διαλόγου: Εμφάνιση της online υποστήριξης, με βοήθεια για το συγκεκριμένο πλαίσιο.

F5 ή CTRL+G

Εμφάνιση της καρτέλας Μετάβαση σε στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

F6

Μετακίνηση σε επόμενο τμήμα του παράθυρου, ή σε επόμενο πλαίσιο εργασιών.

SHIFT+F6

Μετακίνηση σε προηγούμενο τμήμα του παράθυρου, ή σε προηγούμενο πλαίσιο εργασιών.

F7

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Ορθογραφικός έλεγχος.

F10 ή ALT

Εμφάνιση των χαρακτήρων συντόμευσης στη γραμμή τίτλου, την εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης και την κορδέλα.

F12

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Αποθήκευση ως.

CTRL+F4 ή
ALT+F4

Κλείσιμο του παράθυρου (έξοδος από το Word).

CTRL+F6

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+F10

Μεγιστοποίηση του παράθυρου.

CTRL+ALT+S

Διαίρεση του παράθυρου.

ALT+SHIFT+C

Κατάργηση διαίρεσης του παράθυρου.

CTRL+F12 ή
CTRL+ALT+F2

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Άνοιγμα.

CTRL+ALT+P

Εμφάνιση του εγγράφου σε προβολή εκτύπωσης.

CTRL+ALT+O

Εμφάνιση του εγγράφου σε προβολή διάρθρωσης.

CTRL+ALT+N

Εμφάνιση του εγγράφου σε πρόχειρη προβολή.

CTRL+SHIFT+F5

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Σελιδοδείκτης.

CTRL+SHIFT+F12

Εμφάνιση της σελίδας Εκτύπωση/Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

CTRL+H

Εμφάνιση της καρτέλας Αντικατάσταση στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

CTRL+N

Δημιουργία νέου εγγράφου.

CTRL+O

Εμφάνιση της σελίδας Άνοιγμα στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο, για το άνοιγμα αρχείου.

CTRL+W

Κλείσιμο του τρέχοντος εγγράφου.

ALT+F8

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Μακροεντολές.

ALT+F10

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Επιλογή.

ALT+F11

Εμφάνιση του εργαλείου Visual Basic Editor.

SHIFT+F1

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.

SHIFT+F7

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Θησαυρός.

SHIFT+F12 ή
CTRL+S

Αποθηκεύει τις αλλαγές στο έγγραφο. Αν είναι νέο έγγραφο εμφανίζει το πλαίσιο Αποθήκευση ως.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις για το περιβάλλον εργασίας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.015/0151
Έκδοση
12/2/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου