Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

Συντομεύσεις τοποθέτησης του δείκτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τις ίδιες συντομεύσεις μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αντίστοιχη περιοχή κειμένου, αν έχετε ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο SHIFT.

Πίνακας 1: Συντομεύσεις τοποθέτησης του δείκτη

Πλήκτρο Μετακίνηση

Αριστερό βέλος

Κατά έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Δεξιό βέλος

Κατά έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

CTRL+Αριστερό βέλος

Κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+Δεξιό βέλος

Κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+Επάνω βέλος

Στην αρχή της παραγράφου.

CTRL+Κάτω βέλος

Στην αρχή της επόμενης παραγράφου.

Επάνω βέλος

Στο ίδιο, κατακόρυφα, σημείο της προηγούμενης γραμμής, ή στην προηγούμενη γραμμή σε πίνακα.

Κάτω βέλος

Στο ίδιο σημείο, κατακόρυφα, της επόμενης γραμμής, ή στην επόμενη γραμμή σε πίνακα.

ΤΑΒ

Στο επόμενο κελί σε πίνακα. Ταυτόχρονα επιλέγει τα περιεχόμενα που τυχόν υπάρχουν εκεί.

SHIFT+TAB

Στο προηγούμενο κελί σε πίνακα. Ταυτόχρονα επιλέγει τα περιεχόμενα που τυχόν υπάρχουν εκεί.

End

Στο τέλος της γραμμής.

ALT+ End

Στο τέλος της γραμμής σε πίνακα.

Home

Στην αρχή της γραμμής.

ALT+Home

Στην αρχή γραμμής σε πίνακα.

Page Up

Στο ίδιο, κατακόρυφα, σημείο, μια οθόνη πριν.

Page Down

Στο ίδιο, κατακόρυφα, σημείο, μια οθόνη μετά.

CTRL+Page Up

Στην αρχή της προηγούμενης σελίδας.

ALT+Page Up

Στο πρώτο κελί της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

CTRL+Page Down

Στην αρχή της επόμενης σελίδας.

ALT+Page down

Στο τελευταίο κελί της τρέχουσας στήλης.

CTRL+ALT+Page Up

Στην αρχή του παράθυρου.

CTRL+ALT+Page Down

Στο τέλος του παράθυρου.

CTRL+Home

Στην αρχή του εγγράφου.

CTRL+End

Στο τέλος του εγγράφου.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις τοποθέτησης του δείκτη
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.013/0149
Έκδοση
7/2/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου