Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Αφού επιλέξετε ένα αντικείμενο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του σύροντας με το ποντίκι τις λαβές μεγέθους που υπάρχουν στο περίγραμμα του αντικειμένου.

Δείτε μερικές επιπλέον δυνατότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε στο Word:

Διατηρήστε το κέντρο στο ίδιο σημείο:

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL.
 2. Σύρετε με το ποντίκι μία από τις λαβές μεγέθους του αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και το πλήκτρο CTRL.

Διατηρήστε τις αναλογίες του αντικειμένου:

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT.
 2. Σύρετε μία από τις γωνιακές λαβές του  αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και το πλήκτρο SHIFT.

Διατηρήστε και τις αναλογίες και το κέντρο στο ίδιο σημείο:

 1. Κρατήστε πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ SHIFT.
 2. Σύρετε μία από τις γωνιακές λαβές του  αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και τα πλήκτρα CTRL+ SHIFT.

Ορίστε ένα συγκεκριμένο ύψος και πλάτος διατηρώντας τις αναλογίες του αντικειμένου:

 • Στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση (Μορφοποίηση εικόνας, Μορφοποίηση σχήματος κ.λπ., ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει) χρησιμοποιήστε το πεδίο Ύψος ή Πλάτος στην ομάδα Μέγεθος για να αυξομειώσετε τις διαστάσεις. Ρυθμίζοντας τη μία από τις δύο διαστάσεις ρυθμίζεται ανάλογα και η άλλη.

Ορίστε ένα συγκεκριμένο ύψος και πλάτος:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση (Μορφοποίηση εικόνας, Μορφοποίηση σχήματος κ.λπ., ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει) κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Μέγεθος.


  Εικ. 1: Ρυθμίσεις μεγέθους

 2. Χρησιμοποιήστε τα πεδία Ύψος και Πλάτος, για να ορίσετε τις διαστάσεις του αντικειμένου. Δείτε λεπτομέρειες στη συνέχεια.
 3. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Επιλογές μεγέθους

Στην καρτέλα Μέγεθος του πλαισίου διαλόγου Διάταξη (εικ. 1) μπορείτε να κάνετε τις επόμενες επιλογές:

Πεδία Ύψος και Πλάτος

Απόλυτο
Το πεδίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και αναφέρεται το πραγματικό ύψος του αντικειμένου. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε σε εκατοστά.

Σχετικό
Το πεδίο είναι ανενεργό αν το αντικείμενο βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Αν έχετε ορίσει άλλη μορφή διάταξης μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο και να πληκτρολογήσετε την τιμή που θέλετε σε ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 0% - 1000%. Η τιμή αυτή ορίζει το ύψος του αντικειμένου σε σχέση με τα περιθώρια ή το ύψος της σελίδας, ανάλογα την επιλογή που θα κάνετε στο πεδίο σε σχέση με.

Πεδίο Περιστροφή

Πληκτρολογήστε τις μοίρες περιστροφής του αντικειμένου σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα.

Το Word ακολουθώντας δικά του... μαθηματικά μοντέλα επιτρέπει τιμές 0° - 3600°. Συμβιβαστείτε με το δικό μου φτωχό μοντέλο και δώστε τιμές 0° - 359°.

Πεδία Κλίμακα

Ύψος και Πλάτος
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100%, που αντιστοιχεί στις πραγματικές διαστάσεις του αντικειμένου. Πληκτρολογήστε την ποσοστιαία τιμή αύξησης ή μείωσης που θέλετε.

Κλείδωμα αναλογιών
Ενεργοποιήστε το πεδίο αν θέλετε με την αλλαγή της μίας από τις διαστάσεις του αντικειμένου να αυξομειώνεται ανάλογα και η άλλη διάσταση. Η επιλογή καλύπτει τόσο τις αλλαγές που κάνετε στα πεδία της κλίμακας όσο και στα πεδία απόλυτων και σχετικών διαστάσεων.

Σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της εικόνας
Σας επιτρέπει να ορίσετε το μέγεθος ως ποσοστό του αρχικού μεγέθους της εικόνας (το πεδίο δεν είναι ενεργό σε άλλου είδους αντικείμενα, όπως σχήματα και πλαίσια κειμένου).

Όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα πληκτρολογήστε μια τιμή μεταξύ 0% και 10675%, αν η επιλογή Κλείδωμα αναλογιών δεν είναι ενεργοποιημένη. Αν η επιλογή Κλείδωμα αναλογιών είναι ενεργοποιημένη η τιμή ποικίλει, ανάλογα με το αρχικό μέγεθος της εικόνας.

Αρχικό μέγεθος

Χρησιμοποιήστε το αρχικό μέγεθος του αντικειμένου σαν αναφορά για τις αλλαγές που κάνετε.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αρχικές διαστάσεις της εικόνας. Το Word "θυμάται" συνέχεια τις διαστάσεις της εικόνας. Ακόμα κι αν αποθηκεύσετε τις αλλαγές και κλείσετε το Word, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το έγγραφο θα μπορέσετε να επαναφέρετε την εικόνα στις προ αλλαγών διαστάσεις.

Σύνοψη
Θέμα
Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Change the size of a picture, shape, text box, or WordArt», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.006/0074
Έκδοση
2/12/10
Αναθεώρηση
13/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου