Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

Συνηθισμένα προβλήματα με την Εύρεση και Αντικατάσταση

Το Word δεν βρίσκει το στοιχείο που ψάχνω

Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει σωστά το κείμενο ή τη μορφοποίηση που αναζητάτε. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση και προσδιορίστε το κείμενο ή τη μορφοποίηση στο πεδίο Εύρεση του.

Πληκτρολογήστε σωστά το κείμενο που αναζητάτε.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάνει λάθος στην πληκτρολόγηση του κειμένου και ότι δεν έχετε προσθέσει επιπλέον διαστήματα πριν ή έπειτα από αυτό.

Ορίστε σωστά τη μορφοποίηση.
Αν θέλετε να καταργήσετε τη μορφοποίηση για την αναζήτηση, κάνετε κλικ στο κουμπί Χωρίς μορφοποίηση.

Μην επιλέξετε κείμενο πριν να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
Διαφορετικά, το Word ψάχνει μόνο στο επιλεγμένο κείμενο. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση στο επιλεγμένο κείμενο, το Word εμφανίζει μήνυμα αν θέλετε να συνεχίσετε την αναζήτηση και στο υπόλοιπο έγγραφο. Αν εκεί πατήσετε "Όχι" λόγω απροσεξίας ή κεκτημένης ταχύτητας, η αναζήτηση θα σταματήσει.

Επιλέξτε "Παντού" στο πλαίσιο "Αναζήτηση".
Αν επιλέξετε Επάνω ή Κάτω, το Word ψάχνει μόνο στο κύριο έγγραφο. Όχι στις κεφαλίδες, στις υποσημειώσεις, στα σχόλια κ.ο.κ.

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Ταίριασμα πεζών - κεφαλαίων".
Αν έχετε επιλέξει αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Word βρίσκει μόνο το κείμενο με τα καθορισμένα κεφαλαία ή πεζά. Για παράδειγμα, αν αναζητήσετε τη λέξη "πολλά", το Word δεν θα βρει τις λέξεις "Πολλά" ή "ΠΟΛΛΑ".

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Μόνο ολόκληρες λέξεις".
Αν έχετε επιλέξει αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Word βρίσκει μόνο ολόκληρες λέξεις. Για παράδειγμα, αν αναζητήσετε τη λέξη "δια", το Word δεν θα βρει τη λέξη "διασκέδαση".

Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ".
Αν έχετε επιλέξει αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το Word ερμηνεύει μερικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα, το "?") ως χαρακτήρες μπαλαντέρ.

Το Word δεν βρίσκει ή δεν αντικαθιστά ορισμένα γραφικά ή αντικείμενα

Το Word δεν μπορεί να βρει ή να αντικαταστήσει κινητά αντικείμενα και αντικείμενα σχεδίασης. Ωστόσο, αν αλλάξετε ένα κινητό αντικείμενο σε ενσωματωμένο αντικείμενο, μπορείτε να το βρείτε και να το αντικαταστήσετε.

Όταν χρησιμοποιώ χαρακτήρες μπαλαντέρ, το Word δεν εντοπίζει ορισμένο κείμενο

Όταν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ το Word κάνει διάκριση πεζών - κεφαλαίων, τονισμένων - άτονων χαρακτήρων. Αν το Word δεν εντοπίζει ορισμένο κείμενο, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

Σε άρθρα της η Microsoft ισχυρίζεται ότι με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ η αναζήτηση περιορίζεται σε ολόκληρες λέξεις. Κάνει λάθος. Δείτε και Αναζήτηση με τη χρήση μπαλαντέρ.

Καθορίστε τη διάκριση πεζών - κεφαλαίων
Όταν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ, το κείμενο αναζήτησης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για το π*α θα βρει τη λέξη "πέτρα" αλλά όχι τη λέξη "Πέτρα" ή "ΠΕΤΡΑ". (Προσέξτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων είναι ανενεργό δείχνοντας έτσι ότι η επιλογή αυτή ενεργοποιείται αυτόματα και δεν έχετε τη δυνατότητα να την απενεργοποιήσετε). Αν θέλετε να αναζητήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε τον χαρακτήρα μπαλαντέρ αγκύλη. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε [Ππ]*[Αα] για να εντοπίσετε τις λέξεις "πέτρα", "Πέτρα" ή "ΠΕΤΡΑ".

Καθορίστε τη διάκριση τονισμένων - άτονων
Π.χ. πληκτρολογήστε π*[εέ] για να εντοπίσετε τις λέξεις "πότε" ή "ποτέ" (αλλά και το απόσπασμα "ποτε" στη λέξη "κάποτε").

Όταν χρησιμοποιώ χαρακτήρες μπαλαντέρ, το Word δεν αναζητά ορισμένα στοιχεία

Όταν είναι ενεργοποιημένη η εντολή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, το Word δεν αναγνωρίζει τους κωδικούς που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Εύρεση του για ορισμένα στοιχεία. Για να αναζητήσετε τέτοιου είδους στοιχεία, πληκτρολογήστε τους ακόλουθους κωδικούς υποκατάστασης στο πλαίσιο Εύρεση του.

Πίνακας 1: Κωδικοί υποκατάστασης ειδικών χαρακτήρων

Αντί... Πληκτρολογήστε... Για να εντοπίσετε...

^f

^2

Σημάδι υποσημείωσης (δείτε Σημείωση 1).

^e

^2

Σημάδι υποσημείωσης τέλους

^d

 

Πεδίο (δείτε Σημείωση 2).

^b

^12

Αλλαγή ενότητας ή αναγκαστική αλλαγή σελίδας (δείτε Σημείωση 3)

^p

^13

Σημάδι παραγράφου

^w

ΔΙΑΣΤΗΜΑ{1,}

Κενό διάστημα (δείτε Σημείωση 4)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Όταν χρησιμοποιείτε τον κωδικό ^2 δεν υπάρχει δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των σημειώσεων και των σημειώσεων τέλους.
  2. Δεν υπάρχει κωδικός υποκατάστασης για τον εντοπισμό πεδίων.
  3. Όταν χρησιμοποιείτε τον κωδικό ^12 εντοπίζετε και τις αλλαγές ενότητας και τις αλλαγές σελίδας. Το ^b εντοπίζει μόνο τις αλλαγές ενότητας.
  4. Ο κωδικός ^w εντοπίζει κάθε συνδυασμό κενών διαστημάτων (διαστήματα, διαστήματα χωρίς διακοπή, χαρακτήρες στηλοθέτη). Για τον κωδικό υποκατάστασης δεν πληκτρολογείτε τη λέξη ΔΙΑΣΤΗΜΑ, αλλά πατάτε μια φορά το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ και μετά πληκτρολογείτε {1,}.
    Το κόμμα μέσα στα άγκιστρα συμβολίζει το διαχωριστικό λίστας και εξαρτάται από τον χαρακτήρα που είναι δηλωμένος στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου. Συνήθως αυτός ο χαρακτήρας είναι το κόμμα (,) ή η αγγλική άνω τελεία (;).
  5. Οι κωδικοί υποκατάστασης είναι μόνο για το πεδίο Εύρεση του. Μην τους χρησιμοποιείτε στο πεδίο Αντικατάσταση με.
Σύνοψη
Θέμα
Συνηθισμένα προβλήματα με την Εύρεση και αντικατάσταση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.007/0068
Έκδοση
20/10/10
Αναθεώρηση
2/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου