Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα

Πίνακας είναι ένα γραμμογραφημένο πλαίσιο, που χρησιμοποιείται συχνά για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να στοιχίσετε αριθμούς σε στήλες και μετά να τους ταξινομήσετε και να εκτελέσετε υπολογισμούς με αυτούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να δημιουργήσετε ελκυστικές διατάξεις σελίδων και να τακτοποιήσετε κείμενο και γραφικά.

Σε ένα έγγραφο μπορείτε να εισαγάγετε ένα από τους πρότυπους πίνακες που διαθέτει το Word, ή να σχεδιάσετε έναν πίνακα με τη γραμμογράφηση που εσείς θέλετε. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε σε πίνακα ένα απόσπασμα κειμένου που είναι κατάλληλα διαμορφωμένο.

Εισαγωγή πρότυπου πίνακα

Ένας πρότυπος πίνακας του Word είναι ήδη μορφοποιημένος τόσο κατά τη δομή (στήλες, γραμμές, κελιά κ.λπ.) όσο και κατά τη μορφή (γραμματοσειρά, στοίχιση, χρώματα κ.λπ.). Οι πρότυποι πίνακες περιέχουν επίσης δείγμα κειμένου που θα σας βοηθήσει να φανταστείτε πώς και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσετε καθέναν από αυτούς. Για να εισαγάγετε έναν πρότυπο πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους πίνακες της βιβλιοθήκης.
 4. Αντικαταστήστε τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον πίνακα, με τα δεδομένα που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη συλλογή γρήγορων πινάκων προσθέτοντας σε αυτήν πίνακες που έχετε δημιουργήσει εσείς και χρησιμοποιείτε συχνά στα έγγραφά σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το θέμα Χρήση των γρήγορων πινάκων.

Εισαγωγή μη μορφοποιημένου πίνακα

Αν οι πρότυποι πίνακες που περιλαμβάνει το Word δεν σας εξυπηρετούν, μπορείτε να εισαγάγετε έναν απλό πίνακα με τη δομή που θέλετε και στη συνέχεια να τον μορφοποιήσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Ακολουθήστε μία από τις επόμενες μεθόδους.

Χρήση του μενού Πίνακας

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Στο δείγμα δομής πίνακα που υπάρχει στο μενού σύρετε τον δείκτη (δεν χρειάζεται κλικ) από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά για να επιλέξετε τη δομή των γραμμών και των στηλών του πίνακα.
 4. Κάνετε κλικ στο κελί που θα να είναι τελευταίο (στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δείγμα δομής πίνακα που υπάρχει στο μενού δεν είναι διαθέσιμο, όταν:

 • Ο δείκτης βρίσκεται στην αρχή της αμέσως επόμενης παραγράφου από έναν πίνακα που υπάρχει ήδη στο έγγραφο.
 • Υπάρχει επιλεγμένο κείμενο στο έγγραφο.

Χρήση του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή πίνακα.


  Εικ. 1: Επιλογές για εισαγωγή πίνακα

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα (εικ. 1) καθορίστε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών στα αντίστοιχα πεδία. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις επόμενες ιδιότητες του πίνακα:
  • Σταθερό πλάτος στηλών
   Εκ προεπιλογής είναι επιλεγμένο Αυτόματο. Το Word διαμοιράζει ισόποσα το ενεργό πλάτος της σελίδας στις στήλες που θα έχει ο πίνακας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια Πάνω - Κάτω για να ορίσετε εσείς το πλάτος των στηλών, με βήματα του ±0,1εκ.

   Με αυτή την επιλογή, το πλάτος το στηλών μένει πάντα το ίδιο, χωρίς να επηρεάζεται από την ποσότητα του κειμένου των κελιών. Επίσης, το πλάτος του πίνακα παραμένει το ίδιο ακόμα κι αν εκ των υστέρων μικρύνετε τα περιθώρια της σελίδας, ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος. (Αντίθετα, αν μεγαλώστε τα περιθώρια της σελίδας, ο πίνακας και το πλάτος των στηλών θα μειωθεί ανάλογα, ώστε να χωράει στον νέο διαθέσιμο χώρο).

  • Αυτόματη προσαρμογή στα περιεχόμενα
   Εξ αρχής εισάγεται ένας πίνακας με στήλες ίσου πλάτους. Στη συνέχεια, καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο, το Word προσαρμόζει το πλάτος, ώστε το πλάτος κάθε στήλης να είναι ανάλογο με την ποσότητα κειμένου που περιέχουν τα κελιά της.

   Και σ' αυτή την περίπτωση, το πλάτος του πίνακα παραμένει το ίδιο, αν εκ των υστέρων μικρύνετε τα περιθώρια της σελίδας, ενώ μειώνεται ανάλογα, όταν αυξήσετε τα περιθώρια της σελίδας.

  • Αυτόματη προσαρμογή στο παράθυρο
   Το πλάτος των στηλών όπως και όλου του πίνακα, θα προσαρμόζεται στον εκάστοτε διαθέσιμο χώρο μεταξύ των περιθωρίων της σελίδας.
  • Απομνημόνευση των διαστάσεων για νέους πίνακες
   Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις επιλογές που έχετε κάνει, ώστε να χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή για τους νέους πίνακες που θα δημιουργήσετε στο εξής.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Σχεδίαση πίνακα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Σχεδίαση πίνακα. Ο δείκτης μετατρέπεται σε μολύβι (εικ. 2).


  Εικ. 2: Βήματα σχεδίασης πίνακα

 2. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε τον πίνακα και σύρετε διαγώνια για να δημιουργήσετε το εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα (εικ. 2-Α).
 3. Κάνετε κλικ σε ένα από τα περιγράμματα και σύρετε κατακόρυφα ή οριζόντια προς το απέναντι περίγραμμα για να δημιουργήσετε μια στήλη ή γραμμή αντίστοιχα (εικ. 2-Β).
 4. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρώσετε τη γραμμογράφηση του πίνακα (εικ. 2-Γ).
 5. Για να τερματίσετε την περίοδο σχεδίασης κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί. Εναλλακτικά, στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Σχεδίαση πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κατά τη σχεδίαση θελήσετε να διαγράψετε μια γραμμή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναίρεση από την εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης, ή τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+Z. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γόμμα κάνοντας κλικ στο ομώνυμο κουμπί της καρτέλας εργαλείων πίνακα Διάταξη.

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Δείγμα κειμένου:

Άννα - Μαρία_Σεφταλή_210-1234567_Οδοντίατρος
_Κόντογλου_210-1234568_Καθ. Ωδείου_Πειραιάς
Ανδρέας_Μίχος_ _Μηχανολόγος_Πειραιάς

 1. Προετοιμάστε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε πίνακα, με οδηγό το ανωτέρω δείγμα και σύμφωνα με τις ακόλουθες υποδείξεις:
  • Κάθε εγγραφή (τα δεδομένα που θα τοποθετηθούν στις γραμμές του πίνακα) πρέπει να είναι σε ξεχωριστή παράγραφο.
  • Τα πεδία (τα δεδομένα που θα τοποθετηθούν σε κάθε κελί μιας γραμμής) πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα διαχωριστικό σύμβολο.
  • Το διαχωριστικό σύμβολο πρέπει να είναι μοναδικό (να μη χρησιμοποιείται ήδη στα πεδία). Π.χ. στο ανωτέρω δείγμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικά το κενό διάστημα, η τελεία ή το ενωτικό. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί η παύλα υπογράμμισης.
  • Για κάθε πρώτο ή ενδιάμεσο πεδίο που τυχόν απουσιάζει από μια εγγραφή, χρησιμοποιήστε ένα επιπλέον διαχωριστικό ώστε το αντίστοιχο κελί να παραμείνει κενό. Π.χ. στο ανωτέρω δείγμα θα μείνουν κενά τα κελιά του πίνακα που αντιστοιχούν στο μικρό όνομα της καθηγήτριας και το τηλέφωνο του μηχανολόγου. (Στο δεύτερο έχω αφήσει ένα κενό διάστημα μεταξύ των διαχωριστικών για καλύτερη οπτική εμφάνιση. Στην πράξη δεν χρειάζεται.)
 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μετατροπή κειμένου σε πίνακα.


  Εικ. 3: Επιλογές μετατροπής κειμένου σε πίνακα

 4. Στην ενότητα Διαχωρισμός κειμένου κατά (εικ. 3) επιλέξτε το διαχωριστικό ή πληκτρολογήστε το στο πεδίο Άλλο. Για το ανωτέρω δείγμα πληκτρολογήστε την παύλα υπογράμμισης.
  Στο πεδίο Άλλο μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο έναν χαρακτήρα. Αν προσπαθείτε να πληκτρολογήσετε το διαχωριστικό σας χωρίς αποτέλεσμα, είναι πιθανόν στο πεδίο να υπάρχει ήδη ένα κενό διάστημα. Διαγράψτε το.

  Μόλις ορίσετε το διαχωριστικό, το Word ενημερώνει αυτόματα το πεδίο Αριθμός στηλών του πλαισίου διαλόγου. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός που αναφέρεται εκεί είναι αυτό που περιμένατε. Διαφορετικά ακυρώστε τη διαδικασία και ελέγξτε πάλι τη σωστή χρήση των διαχωριστικών στο κείμενο.

 5. Κάνετε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε τη μετατροπή. Αν όλα πήγαν καλά, ο πίνακας θα είναι:
  Άννα - Μαρία Σεφταλή 210-1234567 Οδοντίατρος  
    Κόντογλου 210-1234568 Καθ. Ωδείου Πειραιάς
  Ανδρέας Μίχος   Μηχανολόγος Πειραιάς
Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert a table», Office Online Support

– «Convert text to a table or a table to text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.002/0069
Έκδοση
29/10/10
Αναθεώρηση
5/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου