Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων

Η συλλογή των Γρήγορων πινάκων καθώς και άλλες συλλογές έτοιμων στοιχείων που είναι ενσωματωμένα στο Word, είναι αποθηκευμένα σε ένα ειδικό πρότυπο που περιλαμβάνει όλα τα μπλοκ δόμησης και έχει όνομα Building Blocks.dotx. Το ίδιο πρότυπο είναι επίσης υπεύθυνο για την εμφάνιση στοιχείων και στις επόμενες βιβλιοθήκες:

Αυτόματο κείμενο (Autotext)
Βιβλιογραφίες (Bibliographies)
Συνοδευτικές σελίδες (Cover Pages)
Εξισώσεις (Equations)
Υποσέλιδα (Footers)
Κεφαλίδες (Headers)
Αριθμοί σελίδων (Page Numbers)
Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts)
Πίνακας περιεχομένων (Table of Contents)
Πλαίσια κειμένου (Text Boxes)
Υδατογραφήματα (Watermarks)

Ενεργοποίηση του προτύπου Building Blocks.dotx

Αν δεν βλέπετε κανένα σχέδιο πίνακα στη συλλογή Γρήγοροι πίνακες ή δεν έχετε καθόλου πρόσβαση στη συλλογή είναι πιθανόν το πρότυπο Building Blocks.dotx να μην είναι ενεργοποιημένο. Για να το ενεργοποιήσετε κάνετε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη σελίδα Πρόσθετα.
 2. Στο πεδίο Διαχείριση, επιλέξτε το στοιχείο Απενεργοποιημένα στοιχεία και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ανενεργά στοιχεία κάνετε κλικ στο στοιχείο Building Blocks.dotx και κάνετε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word πατήστε OK και κάνετε επανεκκίνηση του Word.

Αν το όνομα του προτύπου δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου Ανενεργά στοιχεία (βήμα 4 ανωτέρω) και ταυτόχρονα δεν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις βιβλιοθήκες, τότε πιθανόν το πρότυπο να είναι κατεστραμμένο και να χρειάζεται αντικατάσταση. Δείτε τις επόμενες ενότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχω δοκιμάσει τις επόμενες διαδικασίες. Έχω πάρει τις πληροφορίες από σχετικό άρθρο της Microsoft, στο οποίο, όπως σημειώνει: "Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα." Σκοπός μου επομένως ήταν να διασώσω τις σχετικές πληροφορίες, αλλά η εφαρμογή τους προτείνεται με κάθε επιφύλαξη.

Δημιουργία νέου προτύπου χρήστη

 1. Κλείστε το Word και ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων των Windows.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την επόμενη διαδρομή και πατήστε ENTER.

  %appdata%\Microsoft\Document Building Blocks

 3. Μεταφέρετε τον φάκελο εντοπιότητας του Word στην Επιφάνεια εργασίας.

  Ο φάκελος εντοπιότητας έχει σχέση με την έκδοση του Office που έχετε εγκαταστήσει. Στην αγγλική - Ηνωμένων Πολιτειών έκδοση, ο φάκελος έχει όνομα τον κωδικό 1033. Στο ελληνικό Office έχει τον κωδικό 1032. Είναι πιθανόν να υπάρχουν και οι δύο φάκελοι (π.χ. αν αρχικά εγκαταστήσατε την αγγλική έκδοση του Office και στη συνέχεια προσθέσατε την υποστήριξη ελληνικής γλώσσας). Σ' αυτή την περίπτωση μεταφέρετε και τους δύο φακέλους.

 4. Ανοίξτε το Word και δοκιμάστε να εμφανίσετε τα περιεχόμενα μιας συλλογής όπως οι Γρήγοροι πίνακες.
  • Αν βλέπετε περιεχόμενα στη συλλογή, το πρότυπο Building blocks.dotx ανακτήθηκε και μπορείτε να διαγράψετε τον φάκελο, ή τους φακέλους που μεταφέρατε στην Επιφάνεια εργασίας.
   Με την ανάκτηση επανέρχεται το πρότυπο της βασικής εγκατάστασης του Office. Αν στο βήμα 3 προηγουμένως είχατε δύο φακέλους εντοπιότητας, στις συλλογές θα βλέπετε πλέον τα στοιχεία μόνο της αρχικής γλώσσας εγακτάστασης του Office. Υποθέτω πως αυτό δεν θα σας ενοχλεί, καθώς οι συλλογές και των δύο γλωσσών έχουν τα ίδια περιεχόμενα, απλώς με ελληνικές και αγγλικές ονομασίες.
  • Αν το πρόβλημα δεν λύθηκε δοκιμάστε την επόμενη διαδικασία.

Δημιουργία νέου προτύπου προγράμματος

 1. Κλείστε το Word και ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων των Windows.
 2. Στη αριστερή στήλη της Εξερεύνησης επιλέξτε τον δίσκο όπου είναι εγκατεστημένο το Word (συνήθως ο δίσκος C:).
 3. Στο πεδίο αναζήτησης, στην πάνω δεξιά γωνία της Εξερεύνησης πληκτρολογήστε τον όρο block.dotx για να εντοπίσετε το πρότυπο προγράμματος. Π.χ. για το Word 365 η τυπική θέση του αρχείου είναι στον φάκελο C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Document Parts\1033\16.
  Το άρθρο της Microsoft επικεντρώνεται στον φάκελο 1033 που αφορά την αγγλική έκδοση του Word. Αν συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα και δεν έχετε αποτελέσματα δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία (ή εφαρμόστε ταυτόχρονα την ίδια διαδικασία) και με το πρότυπο της ελληνικής έκδοσης, του οποίου η τυπική θέση είναι σε έναν αντίστοιχο φάκελο, όπως C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Document Parts\1032\16.
 4. Μετονομάστε το πρότυπο ή τα πρότυπα Built-In Building Blocks.dotx σε Built-In Building Blocks.old.
 5. Κλείστε την Εξερεύνηση αρχείων και εμφανίστε το εργαλείο Πίνακας ελέγχου των Windows. Στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.
 6. Εντοπίστε το Word ή το Office που έχετε εγκαταστήσει και πατήστε το κουμπί Αλλαγή.
 7. Στον οδηγό εγκατάστασης του Office κάνετε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση.
 8. Μετά την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης ανοίξετε το Word και βεβαιωθείτε για την ορθή λειτουργία των συλλογών. Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο (ή τα αρχεία) Built-In Building Blocks.old που μετονομάσατε στο βήμα 4.
Σύνοψη
Θέμα
Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
5.01.008/0071
Έκδοση
3/11/10
Αναθεώρηση
8/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου