Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Τι είναι και πώς λειτουργούν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι οι διάφοροι συνδυασμοί πλήκτρων που μπορείτε να πατήσετε ταυτόχρονα ή διαδοχικά για να εκτελέσετε μια εργασία στο Word. Π.χ. πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο CTRL και το γράμμα B, το επιλεγμένο κείμενο γίνεται με έντονη γραφή, όπως ακριβώς αν κάνατε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Έντονη γραφή, στην καρτέλα Κεντρική. Ενώ, πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα H και U, το επιλεγμένο κείμενο γίνεται λίστα με κουκκίδες, όπως ακριβώς αν κάνατε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Κουκκίδες, στην καρτέλα Κεντρική.

Στα άρθρα του site τα πλήκτρα που πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα δηλώνονται με το συν: CTRL+B, ενώ τα πλήκτρα που πρέπει να πατηθούν διαδοχικά δηλώνονται με το κόμμα: ALT, H, U. Οι αριθμοί του αριθμητικού πληκτρολογίου δηλώνονται με το Num: CTRL+Num5.

Για τις συντομεύσεις όπου τα πλήκτρα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα, η διαδικασία απαιτεί στην πραγματικότητα τρεις ενέργειες. Π.χ. για να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση CTRL+SHIFT+N κάνετε τα εξής:

 1. Κρατάτε πατημένα τα βασικά πλήκτρα της συντόμευσης CTRL και SHIFT.
 2. Πατάτε μια φορά και ελευθερώνετε το γράμμα N.
 3. Ελευθερώνετε τα βασικά πλήκτρα της συντόμευσης.

Πώς θα βρω τη συντόμευση που ισχύει για μια ενέργεια;

Το Word έχει ενσωματωμένες συντομεύσεις για πολλές από τις ενέργειες που εκτελείτε χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Στην πραγματικότητα, έχει συντομεύσεις για ενέργειες που πιθανόν δεν έχετε κάνει ποτέ σας ούτε και πρόκειται να κάνετε όσο εργάζεστε με το Word. Για να βρείτε τη συντόμευση μιας ενέργειας υπάρχουν διάφοροι τρόποι:

α. Με κατάδειξη

 • Όταν τοποθετείτε προσωρινά τον δείκτη του ποντικιού σε ένα από τα κουμπιά της κορδέλας εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης όπου, δίπλα στο όνομα του κουμπιού αναφέρεται η συντόμευση πληκτρολογίου που τυχόν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κουμπί.

β. Με τη Βοήθεια του Word

 1. Πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανίσετε τη Βοήθεια του Word.
 2. Στο πεδίο εύρεσης της Βοήθειας πληκτρολογήστε Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Office Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παλαιότερες εκδόσεις του Word που είχαν "ενσωματωμένη" Βοήθεια, υπήρχε άρθρο Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Office Word στην ενότητα Για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στις νεότερες εκδόσεις η Βοήθεια του Word ενημερώνεται αυτόματα από τον δικτυακό τόπο του Office online και είναι δυνατόν ο τίτλος του θέματος να εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο μελλοντικά, ανάλογα με τις αλλαγές που επιφέρει η Microsoft στον δικτυακό τόπο.

γ. Με τις συντομεύσεις της κορδέλας

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT για να εμφανιστούν τα πλήκτρα επιλογής καρτέλας και στη συνέχεια πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο για την καρτέλα που θέλετε.
 2. Μόλις εμφανιστούν τα εργαλεία της καρτέλας συνεχίστε πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κουμπί ή την εντολή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Αν η εντολή έχει μενού ή και υπο-μενού συνεχίστε πατώντας διαδοχικά τα αντίστοιχα πλήκτρα για να εκτελέσετε την εντολή.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορεί, σαν περιγραφή, η διαδικασία να φαίνεται πιο χρονοβόρα από τη χρήση του ποντικιού, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι. Ειδικά αν αποστηθίσετε τους συνδυασμούς για τις πιο συνηθισμένες εργασίες που κάνετε στο Word.

δ. Με το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου επιλέξτε μια κατηγορία και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε μια από τις εντολές της κατηγορίας για να εμφανίσετε τη συντόμευση που τυχόν ισχύει, στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εντολές έχουν τη μορφή εκφράσεων στη "γλώσσα" του Word και ίσως δεν σας βοηθούν να καταλάβετε τι ακριβώς κάνουν. Μπορείτε να δείτε τη σύντομη περιγραφή που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου, αφού επιλέξετε μια εντολή.

Δημιουργία συντόμευσης πληκτρολογίου

Εκτός από τις ενσωματωμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου που διαθέτει το Word, μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας συντομεύσεις, που θα σας εξυπηρετούν στην εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών. Δείτε δυο παραδείγματα:

Αντιστοίχιση συντόμευσης σε ενέργεια ή λειτουργία του Word
Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα από συντόμευση

Κατάργηση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Αν οι συντομεύσεις που θα καταργήσετε δεν είναι αποθηκευμένες στην προεπιλεγμένη θέση (Normal.dotm) θα πρέπει να ανοίξετε το κατάλλληλο έγγραφο ή πρότυπο για να συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα κατάργησης.
 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 3. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε το πρότυπο ή το αρχείο όπου είναι αποθηκευμένες οι συντομεύσεις.
 4. Στο πεδίο Κατηγορίες επιλέξτε την κατηγορία που περιέχει την εντολή ή το στοιχείο που θέλετε.
 5. Στο δεξιό πλαίσιο επιλέξτε την εντολή ή το στοιχείο που θα καταργήσετε τη συντόμευσή του.
 6. Στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα επιλέξτε τη συντόμευση και κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο αν δεν θέλετε να καταργήσετε άλλες συντομεύσεις.

Επαναφορά προεπιλεγμένων συντομεύσεων

Αν έχετε δημιουργήσει συντομεύσεις πληκτρολογίου και αποφασίσετε ότι δεν τις χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 3. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε, αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο το Normal.dotm και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων.

Συμβατότητα συντομεύσεων

Αν θυμάστε συντομεύσεις από προηγούμενες εκδόσεις του Word, δοκιμάστε να τις χρησιμοποιήσετε και στις νεότερες. Πιθανόν να ισχύουν ακόμα ειδικά σε όσες χρησιμοποιούν τις συντομεύσεις της κορδέλας (πλήκτρο ALT με αλληλουχία γραμμάτων). Π.χ. για την εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος ισχύει η συντόμευση ALT, H, P, G του Word 365, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη συντόμευση ALT, O, P, που θυμόσαστε από το... Word 2003 (μπράβο μνημονικό!).

Σύνοψη
Θέμα
Τι είναι και πώς λειτουργούν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.005/0077
Έκδοση
10/12/10
Αναθεώρηση
17/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου