Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Κλικ και πληκτρολόγηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" για να εισάγετε γρήγορα κείμενο, γραφικά, πίνακες ή άλλα στοιχεία σε μια κενή περιοχή ενός εγγράφου. Απλώς κάνετε διπλό κλικ σε μια κενή περιοχή και η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" θα εφαρμόσει αυτόματα τη μορφοποίηση που χρειάζεται για να τοποθετηθεί το στοιχείο στο σημείο που κάνατε διπλό κλικ. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια σελίδα τίτλων, κάνετε διπλό κλικ στο μέσο μιας κενής σελίδας και πληκτρολογήστε έναν τίτλο με στοίχιση στο κέντρο. Έπειτα, κάνετε διπλό κλικ στο κάτω δεξιό περιθώριο της σελίδας και πληκτρολογήστε ένα όνομα συντάκτη με δεξιά στοίχιση.

Σε ποιες περιοχές μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση";

Μπορείτε να εισάγετε στοιχεία στις περισσότερες κενές περιοχές ενός εγγράφου. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε ένα γραφικό στο τέλος της σελίδας. Δεν χρειάζεται να πατάτε το ENTER για να προσθέσετε κενές γραμμές. Επίσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο στα δεξιά μιας υπάρχουσας παραγράφου χωρίς να χρειάζεται να προσθέσετε έναν στηλοθέτη με μη αυτόματο τρόπο. Η δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση" προσθέτει αυτόματα τόσο τις κενές γραμμές όσο και τους στηλοθέτες που χρειάζονται έως το σημείο που κάνατε το διπλό κλικ.

Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιοχές: πολλαπλές στήλες, λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση, δίπλα σε κινητά αντικείμενα, στα αριστερά ή στα δεξιά εικόνων με αναδίπλωση κειμένου επάνω ή κάτω και στα αριστερά ή δεξιά εσοχών. Επίσης, η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες προβολές εγγράφου: κανονική προβολή, προβολή διάρθρωσης και προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Πώς θα ελέγξω τη μορφοποίηση που εφαρμόζει η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση";

Μπορείτε να ελέγξετε τη μορφοποίηση παραγράφου και τα στυλ:

Μορφοποίηση παραγράφου
Για να καθορίσετε ποια μορφοποίηση θα εφαρμόζει η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" όταν κάνετε διπλό κλικ, παρακολουθήστε τον δείκτη "Κλικ και πληκτρολόγησης". Καθώς μετακινείτε τον δείκτη, το σχήμα του δείκτη δείχνει ποια μορφοποίηση θα εφαρμοστεί. Δείτε Μορφές του δείκτη κατωτέρω.

Αν θέλετε να εξετάσετε τη μορφοποίηση που έχει εφαρμόσει η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" σε ένα υπάρχον στοιχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Παράγραφος για να δείτε τις ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον οριζόντιο χάρακα για να δείτε τις εσοχές και τις θέσεις στηλοθέτη που έχει δημιουργήσει η δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση". Για να δείτε τους χαρακτήρες στηλοθέτη στο έγγραφο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη στην καρτέλα Κεντρική.

Στυλ
Όταν εισάγετε ένα στοιχείο κάτω από μια υπάρχουσα παράγραφο, η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" μορφοποιεί το στοιχείο με το Βασικό στυλ παραγράφου. Μπορείτε στη συνέχεια να εφαρμόσετε, αν θέλετε, διαφορετικό στυλ στα νέα στοιχεία.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας "κλικ και πληκτρολόγηση"

  1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το πεδίο Δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης.

Χρήση της δυνατότητας "Κλικ και πληκτρολόγηση"

  1. Κάνετε εναλλαγή σε προβολή Διάταξη εκτύπωσης ή σε προβολή Διάταξη Web.
  2. Στο έγγραφο, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια κενή περιοχή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά ή πίνακα και κάνετε κλικ για να ενεργοποιήσετε το δείκτη "Κλικ και πληκτρολόγησης".

    Ανάλογα με το σημείο, το σχήμα του δείκτη αλλάζει. Δείτε Μορφές του δείκτη στη συνέχεια.

  3. Κάνετε διπλό κλικ και μετά ξεκινήστε να πληκτρολογείτε, ή εισάγετε ένα γραφικό, ως συνήθως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αναιρέσετε το σημείο εισαγωγής που δημιουργήσατε με το διπλό κλικ απλά κάνετε κλικ σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου.

Μορφές του δείκτη

Ο δείκτης της δυνατότητας "κλικ και πληκτρολόγηση" αλλάζει μορφή καθώς τον μετακινείτε σε διάφορες κενές περιοχές του εγγράφου, και υποδεικνύει τη μορφή που θα έχει η νέα παράγραφος που θα δημιουργηθεί αν κάνετε διπλό κλικ. Οι μορφές που μπορεί να έχει είναι οι εξής:

Πίνακας 1: Μορφές του δείκτη "κλικ και πληκτρολόγηση"

Δείκτης Μορφοποίηση παραγράφου

Παράγραφος με εσοχή.

Στοίχιση παραγράφου αριστερά.

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο.

Στοίχιση παραγράφου δεξιά.

Αναδίπλωση κειμένου στα δεξιά αντικειμένου. Λειτουργεί όταν το αντικείμενο είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο και ευρίσκεται σε παράγραφο με αριστερή στοίχιση.

Αναδίπλωση κειμένου στα αριστερά αντικειμένου. Λειτουργεί όταν το αντικείμενο είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο και ευρίσκεται σε παράγραφο με δεξιά στοίχιση.

Σύνοψη
Θέμα
Κλικ και πληκτρολόγηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.045/0076
Έκδοση
4/12/10
Αναθεώρηση
16/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου