Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες σε ένα έγγραφο με διάφορους τρόπους και από διάφορες προελεύσεις. Μπορείτε π.χ. να "κατεβάσετε" εικόνες από μια τοποθεσία διαδικτύου που παρέχει εικόνες, να αντιγράψετε μια εικόνα που βρήκατε σε σελίδα ενός ιστότοπου ή να εισαγάγετε μια εικόνα που έχετε αποθηκευμένη ως αρχείο στον υπολογιστή σας.

Xρησιμοποιείτε εικόνες, σχέδια και αρχεία πολυμέσων από το internet, αν αυτό το επιτρέπουν τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού τους.

Εισαγωγή εικόνας από ιστοσελίδα

 1. Με το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, εντοπίστε την ιστοσελίδα με την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο του Word όπου θα την τοποθετήσετε.
 3. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν η εικόνα δεν είναι σύνδεση με άλλη σελίδα:
   1. Σύρετε την εικόνα στην Επιφάνεια εργασίας και από κει σύρετέ την στο σημείο του εγγράφου που θέλετε.
  • Αν η εικόνα αποτελεί δεσμό προς άλλο σημείο ή σελίδα:
   1. Κάνετε δεξιό κλικ στην εικόνα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αντιγραφή, ή την αντίστοιχη εντολή όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.
   2. Στο έγγραφο του Word κάνετε δεξιό κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επικόλληση.

Λεπτομέρειες

Σε ορισμένα προγράμματα πλοήγησης μπορείτε να σύρετε κατ' ευθείαν την εικόνα από τη σελίδα στο έγγραφο, χωρίς τη μεσολάβηση της Επιφάνειας εργασίας.

Στο Mozilla Firefox μπορείτε να σύρετε μια εικόνα σε έγγραφο, επίσης χωρίς τη μεσολάβηση της Επιφάνειας εργασίας, αν μαζί με την εικόνα επιλέξετε και ένα μέρος του κειμένου που τη συνοδεύει. Μετά την εισαγωγή της εικόνας στο έγγραφο διαγράψτε το απόσπασμα κειμένου που δεν το χρειάζεστε.

Επειδή τα προγράμματα πλοήγησης αναπροσαρμόζονται συχνά από τους κατασκευαστές τους, κυρίως για λόγους ασφάλειας, αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί μελλοντικά να μην ισχύουν, ή να χρειάζεται διαφορετική διαδικασία.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θα τοποθετήσετε την εικόνα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα και επιλέξτε την εντολή Αυτή τη συσκευή.
 3. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να ενσωματώσετε την εικόνα στο έγγραφο (προεπιλεγμένη ρύθμιση του Word) κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
  • Για να συνδέσετε την εικόνα με το έγγραφο, κάνετε κλικ στο βέλος του κουμπιού Εισαγωγή και στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Σύνδεση με το αρχείο.

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή

Η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας από σαρωτή ήταν διαθέσιμη μέχρι την έκδοση του Word 2010 μέσω του εργαλείου Clip Organizer. Στις νεότερες εκδόσεις που αποσύρθηκε το Clip Organizer καταργήθηκε και η δυνατότητα ψηφιοποίησης της εικόνας μέσω του Office.

Μια απλή λύση είναι να σαρώσετε την εικόνα με το εργαλείο Ζωγραφική των Windows και να την αποθηκεύσετε σε αρχείο. Στη συνέχεια ακολουθήστε την ανωτέρω διαδικασία Εισαγωγή εικόνας από αρχείο για την προσθέσετε στο έγγραφό σας. Μπορείτε ωστόσο να κάνετε εισαγωγή εικόνας από σαρωτή στο Word χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή.

Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert pictures», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.005/0073
Έκδοση
9/11/10
Αναθεώρηση
11/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου