Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Οι συντομεύσεις CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V δεν λειτουργούν στο Word

Περιγραφή

Επιλέγετε ένα απόσπασμα κειμένου σε ένα έγγραφο του Word και χρησιμοποιείτε τη συντόμευση CTRL+X για να κάνετε αποκοπή του κειμένου, ή τη συντόμευση CTRL+C για να κάνετε αντιγραφή του κειμένου στο Πρόχειρο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα διαφορετικό σημείο του εγγράφου ή σε ένα διαφορετικό έγγραφο και χρησιμοποιείτε τη συντόμευση CTRL+V το απόσπασμα του κειμένου δεν επικολλάται στο έγγραφο.

Το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά παλιό χωρίς να έχει δοθεί ακόμα απάντηση από τη Microsοft. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται τυχαία και από διαφορετικές αιτίες, ή να προκαλείται από συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων. Ορισμένοι από τους συντελεστές που προκαλούν το πρόβλημα μπορεί να είναι η εγκατάσταση ενός νέου προγράμματος, η αυτόματη εγκατάσταση μιας ενημέρωσης του Office ή των Windows, η καταστροφή ή δυσλειτουργία ενός πρόσθετου του Office κ.ά.

Αντιμετώπιση

Κατ' αρχάς ελέγξτε αν το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο στο Word και δεν είναι γενικό, που πιθανόν να οφείλεται σε χαλασμένο πληκτρολόγιο, ή γενικό πρόβλημα των Windows. Δοκιμάστε αν οι συντομεύσεις λειτουργούν όταν χρησιμοποιείτε το δεξιό πλήκτρο CTRL αντί του αριστερού. Αν είναι δυνατόν δοκιμάστε με διαφορετικό πληκτρολόγιο. Επίσης δοκιμάστε αν το πρόβλημα εμφανίζεται και σε άλλα προγράμματα εκτός του Word. Π.χ. δοκιμάστε τις συντομεύσεις με ένα κείμενο στο Σημειωματάριο των Windows. Εφ' όσον βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο στο Word ακολουθήστε τις επόμενες διαδικασίες που πιθανόν να λύσουν το πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από κάθε μία από τις διαδικασίες ανοίξτε το Word και ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει λυθεί.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

To Word ακολουθεί ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση μορφοποιημένου κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά αυτές τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε αν το πρόβλημα λύθηκε. Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ιδίως στα πεδία Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο και στο πεδίο Επικόλληση μεταξύ εγγράφων. Για την αναλυτική διαδικασία δείτε το θέμα Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης.

Στο ίδιο σημείο επίσης, πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και αλλάξτε προσωρινά την προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο Χρήση προεπιλογών για.

Επαναπροσδιορισμός συντομεύσεων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε εκ νέου τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις ενέργειες Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης. Για την αναλυτική διαδικασία δείτε το θέμα Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word. Θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσετε τις συντομεύσεις για τις εντολές EditCut (CTRL+X), EditCopy (CTRL+C) και EditPaste (CTRL+V). Σημειώστε ότι, ακόμα κι αν στην κάθε εντολή εμφανίζεται η ανάλογη συντόμευση, καταργήστε την και δημιουργήστε την αντιστοίχιση από την αρχή.

Εναλλακτικές συντομεύσεις

Αντί για τις γνωστές συντομεύσεις Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης, το Word διαθέτει εναλλακτικές συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι μια λύση που μπορείτε να εφαρμόσετε προσωρινά, με την ελπίδα ότι το πρόβλημα όσο ξαφνικά εμφανίστηκε άλλο τόσο ξαφνικά θα διορθωθεί από μόνο του!

Αντί CTRL+X χρησιμοποιήστε SHIFT+DEL
Αντί CTRL+C χρησιμοποιήστε CTRL+INSERT
Αντί CTRL+V χρησιμοποιήστε SHIFT+INSERT

Διαγραφή προσωρινών αρχείων

Το Word δημιουργεί αυτόματα διάφορα προσωρινά αρχεία, ανάλογα με την εργασία που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, και τα αρχεία αυτά τα διαγράφει επίσης αυτόματα, όταν κλείνετε το Word. Τα προσωρινά αρχεία πιθανόν να μη διαγράφονται σε ορισμένες περιπτώσεις και, αν και δεν δημιουργούν συνήθως προβλήματα, καλό είναι να τα διαγράφετε.

 1. Κλείστε το Word και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Εμφανίστε την Εξερεύνηση Αρχείων των Windows.
 3. Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την επόμενη διεύθυνση και πατήστε ENTER:

  %userprofile%\AppData\Local\Temp

 4. Επιλέξτε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Ο φάκελος Temp χρησιμοποιείται από πολλά προγράμματα που δημιουργούν προσωρινά αρχεία και φακέλους. Μπορείτε να διαγράψετε άφοβα τα περιεχόμενά του, εκτός κι αν εσείς έχετε τοποθετήσει εκεί δικά σας αρχεία (πολύ κακή τακτική).
  • Πιθανόν να εμφανιστεί μήνυμα ότι ένα αρχείο χρησιμοποιείται και δεν είναι δυνατή η διαγραφή του. Επιλέξτε Παράβλεψη και συνεχίστε με τη διαγραφή των υπολοίπων.

Κατάργηση προτύπων και προσθέτων προγραμμάτων

Απενεργοποιήστε ένα-ένα τα πρότυπα και τα πρόσθετα που τυχόν έχετε φορτώσει στο Word για να ελέγξετε αν κάποιο από αυτά προκαλεί το πρόβλημα.

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στις Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Πρόσθετα.
 2. Στο πεδίο Διαχείριση επιλέξτε Πρόσθετα COM και κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.
 3. Απενεργοποιήστε τα πρόσθετα και δοκιμάστε αν το πρόβλημα λύθηκε. Διαφορετικά,
 4. Επαναλάβατε τα βήματα 1-2 επιλέγοντας στο πεδίο Διαχείριση Πρόσθετα του Word.
 5. Απενεργοποιήστε τα καθολικά πρότυπα και δοκιμάστε αν το πρόβλημα λύθηκε. Διαφορετικά συνεχίστε με τις επόμενες διαδικασίες.

Αντικατάσταση βασικού προτύπου

Το βασικό πρότυπο του Word περιέχει πληροφορίες για τη βασική μορφοποίηση του εγγράφου. Επιπλέον, με την πάροδο της χρήσης μπορεί να προστεθούν και άλλα στοιχεία από τον χρήστη, όπως είναι οι μακροεντολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την αντικατάσταση του προτύπου όλες οι προσαρμοσμένες λειτουργίες που είχατε δημιουργήσει θα καταργηθούν. Στην επόμενη διαδικασία περιγράφεται η προσωρινή κατάργησή του, ώστε να επαναφέρετε το βασικό πρότυπο που χρησιμοποιείτε αν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε αυτό.

 1. Κλείστε το Word και ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων των Windows.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την επόμενη διεύθυνση και πατήστε ENTER.

  %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Πρότυπα

 3. Μετονομάστε το αρχείο Normal (ή Normal.dotm αν εμφανίζονται οι επεκτάσεις αρχείων) π.χ. σε NormalOLD.
 4. Ανοίξτε το Word και ελέγξτε αν το πρόβλημα διορθώθηκε. Το Word δημιουργεί αυτόματα κατά το άνοιγμα, ένα καινούργιο πρότυπο.
  • Αν το πρόβλημα διορθώθηκε, φαίνεται ότι οφειλόταν στο βασικό πρότυπο που χρησιμοποιούσατε. Θα πρέπει να καταργήσετε οριστικά το πρότυπο που μετονομάσατε στο βήμα 3.
  • Αν το πρόβλημα δεν διορθώθηκε, κλείστε το Word και επιστρέψτε στην Εξερεύνηση αρχείων των Windows. Διαγράψτε το νέο αρχείο Normal και μετονομάστε πάλι το NormalOLD σε Normal για να επαναφέρετε το πρότυπο που χρησιμοποιούσατε.

Άλλοι πιθανοί έλεγχοι

 • Ελέγξτε αν το πρόβλημα εμφανίζεται όταν το Word είναι ταυτόχρονα ανοικτό με κάποια άλλη εφαρμογή. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αυτής της εφαρμογής.
 • Ανανεώστε το πρόγραμμα οδήγησης πληκτρολογίου. Αποσυνδέστε το για λίγα λεπτά από τον υπολογιστή, επανασυνδέστε το και κάνετε επανεκκίνηση. Μπορείτε επίσης να κάνετε επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης:
  1. Στο πλαίσιο αναζήτησης του μενού Έναρξη πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών και πατήστε ENTER.
  2. Στο παράθυρο Διαχείριση συσκευών κάνετε διπλό κλικ στο στοιχείο Πληκτρολόγια.
  3. Κάνετε δεξιό κλικ στο όνομα του πληκτρολογίου και στη συνέχεια επιλέξτε Απεγκατάσταση.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
  5. Κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

   Μετά την επανεκκίνηση γίνεται αυτόματα επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης πληκτρολογίου.

Σύνοψη
Θέμα
Οι συντομεύσεις CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V δεν λειτουργούν στο Word
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
5.01.010/0083
Έκδοση
9/3/11
Αναθεώρηση
30/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου