Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Ερμητική και Διά μέσου αναδίπλωση

Το Word μπορεί να κάνει αναδίπλωση κειμένου γύρω από εικόνες και άλλα αντικείμενα με διάφορους τρόπους. Αν έχετε επιλέξει π.χ. μια εικόνα μπορείτε να εμφανίσετε την καρτέλα εργαλείων εικόνας Μορφοποίηση και να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναδίπλωση κειμένου για να δείτε τις δυνατότητες αναδίπλωσης. Οι εντολές που υπάρχουν στο μενού κάνουν εύκολα κατανοητό τον τρόπο αναδίπλωσης του κειμένου: Τετράγωνη, Πίσω από το κείμενο, Εμπρός από το κείμενο κ.λπ.

Αυτή ίσως που χρειάζεται κάποια εξήγηση είναι η αναδίπλωση Διά μέσου, η οποία λειτουργεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που πιθανόν δεν έχετε αντιμετωπίσει. Έτσι, αν δοκιμάσετε να εφαρμόσετε είτε την Ερμητική, είτε τη Διά μέσου αναδίπλωση, πιθανόν να μη δείτε κάποια εμφανή διαφορά. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που χρησιμοποιεί το Word για να κάνει την αναδίπλωση του κείμενου, που ακολουθεί το περίγραμμα που ορίζουν τα σημεία αναδίπλωσης του αντικειμένου.

Τα σημεία αναδίπλωσης συνήθως σχηματίζουν ένα ορθογώνιο τετράπλευρο που περιβάλλει την εικόνα, το πλαίσιο κειμένου, το σχήμα κ.λπ. γύρω από το οποίο ρέει το κείμενο, όταν εφαρμόζετε Τετράγωνη ή Πάνω και κάτω αναδίπλωση. Όταν όμως σύρετε τα σημεία αναδίπλωσης σε διαφορετική θέση, αυτόματα το Word ορίζει Ερμητική αναδίπλωση. Αυτό επιτρέπει στο κείμενο να "μπαίνει" στην περιοχή του αντικειμένου, φαινομενικά υπερβαίνοντας τα όριά του. Αυτό είναι δυνατόν υπό δύο προϋποθέσεις που ισχύουν τόσο για την Ερμητική όσο και για τη Διά μέσου αναδίπλωση: Το αντικείμενο δεν πρέπει να έχει ούτε περίγραμμα, ούτε φόντο. Δείτε π.χ. πώς λειτουργεί η Ερμητική αναδίπλωση σε πλαίσια κειμένου.

Ειδικά για τις εικόνες, υπάρχουν μορφές εικόνων που από την κατασκευή τους επιτρέπουν την ύπαρξη "κενών" σημείων, όπως είναι οι εικόνες .gif και .png. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το Word συνήθως αναγνωρίζει τα κενά σημεία και προσαρμόζει τα σημεία αναδίπλωσης ανάλογα. Σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. σε εικόνες .jpg, η δημιουργία κενών σημείων μπορεί να γίνει με πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων. Ωστόσο ένα εργαλείο με βασικές λειτουργίες αυτής της διαδικασίας έχει και το Word, που σας επιτρέπει να αφαιρεσέτε τον φόντο μιας εικόνας.


Εικ. 1: Δείγμα Eρμητικής αναδίπλωσης

Στην Ερμητική αναδίπλωση το κείμενο ρέει γύρω από τα εξωτερικά σημεία αναδίπλωσης, αλλά δεν "μπαίνει" στον ενδιάμεσο χώρο.


Εικ. 2: Δείγμα αναδίπλωσης Διά μέσου

Στην αναδίπλωση Διά μέσου, το κείμενο έχει τη δυνατότητα να καλύπτει και τα κενά που αφήνουν τα σημεία αναδίπλωσης στο εσωτερικό του σχήματος.

Για πολλά αντικείμενα, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της Ερμητικής και της Διά μέσου αναδίπλωσης, καθώς τα σημεία αναδίπλωσης δεν αφήνουν κενές περιοχές που θα μπορούσε να καλύψει το κείμενο. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ίσως οι πίνακες, που είναι τετράγωνα αντικείμενα. Δεν υπάρχουν εσωτερικά κενά κι έτσι η Ερμητική και η Διά μέσου αναδίπλωση έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Σύνοψη
Θέμα
Ερμητική και Διά μέσου αναδίπλωση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.02.010/0082
Έκδοση
12/2/11
Αναθεώρηση
29/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου