Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

Χρήση των γρήγορων πινάκων

Οι Γρήγοροι πίνακες είναι μια συλλογή προδιαμορφωμένων πινάκων που διαθέτει το Word και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν βάση για έναν πίνακα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας πίνακες με τη δομή και τη μορφή που θέλετε και να τους αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη των γρήγορων πινάκων ώστε να είναι διαθέσιμοι κάθε φορά που θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε.

Εισαγωγή πίνακα από τους Γρήγορους πίνακες

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους πίνακες της βιβλιοθήκης.
 4. Αντικαταστήστε τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον πίνακα, με τα δεδομένα που θέλετε.

Προσθήκη πίνακα στους Γρήγορους πίνακες

 1. Εισαγάγετε ή δημιουργήστε έναν πίνακα στο έγγραφο.
 2. Διαμορφώστε τη δομή του (στήλες, γραμμές, κελιά) και τη μορφή του (γραμματοσειρές, χρώματα, περιγράμματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 3. Με επιλεγμένον τον πίνακα, στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 4. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση επιλογής στη συλλογή Γρήγορων πινάκων.


  Εικ. 1: Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης

 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης (εικ. 1) συμπληρώστε τις πληροφορίες που χρειάζονται με βάση τις επόμενες πληροφορίες και κάνετε κλικ στο OK:

  Όνομα
  Πληκτρολογήστε ένα όνομα, με το οποίο το Word θα αναφέρεται σ' αυτόν τον πίνακα, όταν θα θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε.

  Συλλογή
  Εκ προεπιλογής προτείνεται η καταχώριση στη συλλογή "Πίνακες". Μια εναλλακτική πρόταση είναι η συλλογή "Προσαρμοσμένοι πίνακες".

  Κατηγορία
  Επιλέξτε την κατηγορία ταξινόμησης του πίνακα. Μπορείτε (προτείνεται) να επιλέξετε την εντολή Δημιουργία νέας κατηγορίας και να δημιουργήσετε μια κατηγορία, όπου θα κατατάσσετε όλα τα μπλοκ δόμησης που δημιουργείτε.

  Περιγραφή
  Δώστε μια σύντομη περιγραφή που θα σας βοηθάει αργότερα π.χ. κάτι σχετικό με τη μορφή του πίνακα ή τον λόγο που τον δημιουργήσατε.

  Αποθήκευση σε
  Από προεπιλογή είναι δηλωμένο το πρότυπο Building Blocks και είναι μια καλή πρόταση. Η άλλη επιλογή είναι το πρότυπο που χρησιμοποιεί το τρέχον έγγραφο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποθηκεύσετε τον πίνακα στο πρότυπο Building Blocks, κλείνοντας το Word θα εμφανιστεί μήνυμα για τις αλλαγές του προτύπου και θα πρέπει να αποδεχθείτε την αποθήκευσή τους.

  Επιλογές
  Επιλέξτε τον τρόπο που θα γίνεται η εισαγωγή του πίνακα στο έγγραφο:

  • Εισαγωγή μόνο περιεχομένου
   Ο πίνακας θα εισάγεται στο σημείο που βρίσκεται ο δείκτης. Αν ο δείκτης είναι στο μέσον μιας παραγράφου, το τμήμα της παραγράφου που προηγείται του δείκτη θα τοποθετηθεί στο πρώτο κελί του πίνακα. Το κείμενο της παραγράφου που έπεται του δείκτη θα μεταφερθεί κάτω από τον πίνακα.
  • Εισαγωγή περιεχομένου σε ξεχωριστή παράγραφο
   Ο πίνακας θα εισάγεται σε νέα παράγραφο. Αν ο δείκτης είναι στο μέσον μιας παραγράφου, η παράγραφος θα διαιρεθεί σε δύο παραγράφους και μεταξύ αυτών θα τοποθετηθεί ο πίνακας.
  • Εισαγωγή περιεχομένου σε νέα σελίδα
   Το Word θα εισάγει αυτόματα στο σημείο του δείκτη δυο σύμβολα υποχρεωτικής αλλαγής σελίδας, μεταξύ των οποίων θα τοποθετεί τον πίνακα.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε μελλοντικά τον πίνακα που δημιουργήσατε:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες.

  Ο πίνακάς σας θα πρέπει να υπάρχει στη λίστα με τους έτοιμους πίνακες. Θυμηθείτε το όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του (βήμα 5 ανωτέρω).

 2. Κάνετε κλικ για να τον εισαγάγετε στο έγγραφο.

Εναλλακτικά:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Γρήγορα τμήματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Οργάνωση δομικών μονάδων.
 2. Εντοπίστε τον πίνακά σας στη λίστα και κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  Θα χρειαστείτε κάποιο από τα στοιχεία που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του πίνακα (βήμα 5 ανωτέρω). Κάνετε κλικ στην κεφαλίδα μιας από τις στήλες, για να ομαδοποιήσετε ανάλογα τα περιεχόμενα της λίστας και να εντοπίσετε πιο εύκολα τον πίνακά σας.

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση των γρήγορων πινάκων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.02.003/0070
Έκδοση
31/10/10
Αναθεώρηση
6/7/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου