Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Επιλογή στοιχείων πίνακα

Πίνακας 1: Επιλογή στοιχείων πίνακα

Για να... Κάνετε το εξής

Επιλέξετε κελί

Κάνετε κλικ στην αριστερή πλευρά του κελιού.

Επιλέξετε γραμμή

Κάνετε κλικ στην αριστερή πλευρά της γραμμής του πίνακα.

Επιλέξετε στήλη

Κάνετε κλικ πάνω από τη στήλη, στο επάνω μέρος του πίνακα.

Επιλέξετε συνεχόμενα κελιά

Κάνετε κλικ σε ένα κελί και με πατημένο το πλήκτρο SHIFT κάνετε κλικ σε άλλο κελί της ίδιας ή άλλης γραμμής/στήλης. Μπορείτε επίσης με πατημένο το πλήκτρο SHIFT να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε τα επόμενα ή προηγούμενα κελιά.

Επιλέξετε συνεχόμενες γραμμές ή στήλες

Επιλέξτε μια γραμμή ή στήλη και με πατημένο το πλήκτρο SHIFT κάνετε κλικ σε κελί άλλης γραμμής ή στήλης. Μπορείτε επίσης με πατημένο το πλήκτρο SHIFT να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε την επόμενη ή προηγούμενη γραμμή/στήλη.

Επιλέξετε σποραδικά κελιά

Κάνετε κλικ σε ένα κελί και με πατημένο το πλήκτρο CTRL κάνετε κλικ σε άλλο κελί της ίδιας ή άλλης γραμμής/στήλης.

Επιλέξετε σποραδικές γραμμές ή στήλες

Επιλέξτε μια γραμμή ή στήλη και με πατημένο το πλήκτρο CTRL κάνετε κλικ σε κελί άλλης γραμμής ή στήλης.

Επιλέξετε κείμενο επόμενου κελιού

Πατήστε TAB.

Επιλέξετε κείμενο προηγούμενου κελιού

Πατήστε SHIFT+TAB.

Επιλέξετε ολόκληρο πίνακα

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία. Εναλλακτικά: κάνετε κλικ στον πίνακα και πατήστε ALT+Num5.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε στοιχεία του πίνακα με τα εργαλεία της κορδέλας:

  1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή της ομάδας Πίνακας.
  2. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε.
Σύνοψη
Θέμα
Επιλογή στοιχείων πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «How to Select All or Part of a Table in Word», L. Kaufman

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.015/0128
Έκδοση
10/12/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου