Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

Διαχείριση πίνακα

Τοποθέτηση του πίνακα στη σελίδα

Όταν εισαγάγετε ή δημιουργείτε έναν πίνακα, με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, το Word τον τοποθετεί σε στοίχιση με το αριστερό περιθώριο και σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τόσο τη στοίχιση, όσο και τη σχέση του με το κείμενο που τον περιβάλλει.

Μετακίνηση του πίνακα

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με το πληκτρολόγιο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να μετακινήσετε τον πίνακα μόνο πάνω-κάτω και όχι δεξιά - αριστερά, ενώ η μετακίνηση γίνεται ανά μία γραμμή κειμένου κάθε φορά.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Πατήστε τη συντόμευση ALT+SHIFT+Πάνω βελάκι ή ALT+SHIFT+Κάτω βελάκι.

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα.
 2. Σύρετε τον πίνακα σε νέα θέση κάνοντας κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του πίνακα.

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στοίχισης (Αριστερά, Κέντρο, ή Δεξιά) της ομάδας Παράγραφος.

Εναλλακτικά:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Στην ομάδα Πίνακας κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε μία από τις προεπιλεγμένες θέσεις στοίχισης (Αριστερά, Στο κέντρο, Δεξιά).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε διαφορετική στοίχιση μπορείτε να τοποθετήσετε τον πίνακα σε σχετική απόσταση από το αριστερό περιθώριο, ορίζοντας την τιμή στο πεδίο Εσοχή από αριστερά.

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Αναδίπλωση κειμένου

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Στην ομάδα Πίνακας κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Γύρω.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν επιλέγετε την αναδίπλωση Γύρω (βήμα 3 ανωτέρω) ενεργοποιείται το κουμπί Τοποθέτηση του πλαισίου διαλόγου που εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Τοποθέτηση πίνακα (εικ. 1) με περισσότερες επιλογές:


Εικ. 1: Θέση πίνακα με αναδίπλωση κειμένου

Οριζόντια Τοποθέτηση
Στο πεδίο Θέση επιλέξτε το σημείο που θα τοποθετηθεί ο πίνακας και στο πεδίο Σε σχέση με επιλέξτε το σημείο αναφοράς της θέσης που επιλέξατε. Π.χ. επιλέγοντας θέση Αριστερά, σε σχέση με Σελίδα, η αριστερή πλευρά του πίνακα θα στοιχηθεί στο αριστερό άκρο της σελίδας. Κατ' αναλογία μπορείτε να επιλέξετε Εσωτερικά ή Εξωτερικά, αν στο έγγραφο έχετε εφαρμόσει αντικριστές σελίδες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Εκτός από τις επιλογές που αναφέρει το πεδίο Θέση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμητικές τιμές μεταξύ 0 και 55,87εκ. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρνητικές τιμές, εφόσον στο πεδίο Σε σχέση με δεν έχετε επιλέξει Σελίδα.
 • Στο πεδίο Σε σχέση με η Στήλη είναι η προκαθορισμένη επιλογή του Word και λειτουργεί όπως αν επιλέξετε Περιθώριο, εφόσον το σημείο του εγγράφου που τοποθετείτε τον πίνακα δεν είναι χωρισμένο σε στήλες.

Κατακόρυφη Τοποθέτηση
Οι επιλογές που επιτρέπουν τα πεδία Θέση και Σε σχέση με είναι αντίστοιχες με αυτές στην οριζόντια τοποθέτηση. Μπορείτε κι εδώ να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές τιμές, θετικές και αρνητικές, με τους ίδιους περιορισμούς.

Απόσταση από το περιβάλλον κείμενο:
Από προεπιλογή ο πίνακας έχει μηδενική απόσταση από το επάνω και κάτω κείμενο και 0,32εκ. από τη δεξιά και αριστερή πλευρά.

Θεωρώ τις αποστάσεις αυτές πολύ μικρές και θα πρότεινα, να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερες τιμές. Επιπλέον σημειώστε ότι η απόσταση που ορίζετε εδώ έχει διαφορετικά αποτελέσματα από την απόσταση που ορίζετε στην κατακόρυφη τοποθέτηση:

 • Στην κατακόρυφη τοποθέτηση, ο πίνακας μεταφέρεται στο σημείο που ορίζετε.
 • Στη ρύθμιση της απόστασης από το κείμενο ο πίνακας μένει στο ίδιο σημείο και το Word αναδιατάσσει το κείμενο για να ισχύσουν οι αποστάσεις που ορίζετε.

Επιλογές
Μετακίνηση με το κείμενο: Το πεδίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή καθώς, συνήθως, το κείμενο που πλαισιώνει τον πίνακα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τα δεδομένα που υπάρχουν σ' αυτόν. Οπότε καλό είναι να κινούνται παράλληλα.
Με επικάλυψη: Σας επιτρέπει να επικαλύψετε έναν πίνακα με έναν άλλο, χωρίς οι δυο πίνακες να συγχωνευτούν.

Αυτή η επιλογή και μόνο δεν είναι αρκετή για την επικάλυψη πινάκων. Μόνο με τις οδηγίες μου θα τα καταφέρετε!

Διακοπή πίνακα σε διαφορετικές σελίδες

 1. Κάνετε κλικ στη γραμμή που θέλετε να μεταφερθεί στην επόμενη σελίδα.
 2. Εισαγάγετε μια αλλαγή σελίδας με τη συντόμευση CTRL+ENTER.

Αποφυγή διακοπής γραμμών πίνακα σε διαφορετικές σελίδες

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα στην ομάδα Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
 3. Απενεργοποιήστε το πεδίο Διακοπή γραμμών σε διαφορετικές σελίδες και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα στις επόμενες σελίδες

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σαν επικεφαλίδες. Στην επιλογή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πρώτη γραμμή του πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη ενεργοποιήστε την εντολή Επανάληψη γραμμών κεφαλίδων, στην ομάδα Δεδομένα.

Εναλλακτικά:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα και στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
 2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Επανάληψη γραμμής ως κεφαλίδας στο επάνω μέρος κάθε σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εισαγάγετε αλλαγή σελίδας σε κάποια γραμμή του πίνακα, στις επόμενες σελίδες θα πάψει να εμφανίζεται επικεφαλίδα.

Σύνοψη
Θέμα
Διαχείριση πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.019/0133
Έκδοση
20/12/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου