Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Μορφοποίηση πίνακα

Αυτόματη μορφοποίηση

Ο πιο εύκολος τρόπος για να μορφοποιήσετε ένα πίνακα είναι επιλέγοντας τη μορφοποίηση που θέλετε από τη συλλογή που διαθέτει το Word:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα.
 2. Επιλέξτε την εμφάνιση που θέλετε για τον πίνακα από τη συλλογή στην ομάδα Στυλ πίνακα.

  Χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω - κάτω στη δεξιά πλευρά της συλλογής για να κυλίσετε τα περιεχόμενα και να επιλέξετε το στυλ που θέλετε, ή κάνετε κλικ στο βελάκι Περισσότερα για να δείτε όλα τα στυλ της συλλογής καθώς και επιπλέον επιλογές.

Σημειώστε ότι η μορφοποίηση των πινάκων της συλλογής επηρεάζεται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word. Μπορείτε να δείτε και να προσαρμόσετε αυτές τις επιλογές, στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα της καρτέλας εργαλείων Σχεδίαση πίνακα:

Γραμμή κεφαλίδας
Ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το Word θεωρεί ότι η πρώτη γραμμή του πίνακα περιέχει τις κεφαλίδες για τα πεδία των στηλών. Διατηρήστε την ενεργοποιημένη αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε πίνακα που θα περιλαμβάνει πράξεις και υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, μέσους όρους κ.λπ.). Αυτό επιτρέπει στο Word να εξαιρεί τα περιεχόμενά της από τους υπολογισμούς.

Γραμμή συνόλου
Ενεργοποιήστε την αν η τελευταία γραμμή του πίνακά σας έχει τα σύνολα των στηλών ή δεδομένα που θέλετε να επισημάνετε για κάθε στήλη.

Γραμμές σε ζώνες
Ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το Word εφαρμόζει μια αρμονική απόχρωση του γενικού χρωματισμού του πίνακα, ως χρώμα φόντου κάθε δεύτερης γραμμής.

Πρώτη στήλη
Ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το Word θεωρεί ότι η πρώτη στήλη του πίνακα περιέχει ετικέττες για τα δεδομένα κάθε γραμμής. Διατηρήστε την ενεργοποιημένη αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε πίνακα που θα περιλαμβάνει πράξεις και υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, μέσους όρους, συγκρίσεις κ.λπ.). Αυτό επιτρέπει στο Word να εξαιρεί τα περιεχόμενά της από τους υπολογισμούς.

Τελευταία στήλη
Ενεργοποιήστε την αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε με ανάλογο τρόπο, όπως της γραμμή συνόλου.

Στήλες σε ζώνες
Ενεργοποιήστε την αν θέλετε ανάλογη εναλλαγή στο χρώμα φόντου όπως και στις γραμμές.

Μορφοποίηση περιγράμματος

Εκ προεπιλογής το Word εφαρμόζει στον πίνακα περίγραμμα μονής συνεχόμενης γραμμής πάχους ½στ. και μαύρου χρώματος. Μπορείτε να αλλάξετε τόσο την εμφάνιση της γραμμής (πάχος και χρώμα) αλλά και να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε ολόκληρο ή μέρος του πίνακα.

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να προσαρμόσετε το περίγραμμα ολόκληρου του πίνακα κάνετε κλικ στον πίνακα.
  • Για να προσαρμόσετε το περίγραμμα κελιών επιλέξτε τα κελιά.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, στην ομάδα Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Περιγράμματα και σκίαση.
  Το ίδιο κουμπί, με το ίδιο μενού υπάρχει επίσης στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση επιλέξτε την καρτέλα Περιγράμματα και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο Εφαρμογή σε είναι η σωστή επιλογή:
  • Σε πίνακα: Αν θέλετε να προσαρμόσετε τα περιγράμματα ολόκληρου του πίνακα
  • Σε κελί: Αν θέλετε να προσαρμόσετε ένα ή περισσότερα κελιά, γραμμές ή στήλες, σύμφωνα με την επιλογή που έχετε κάνει στο βήμα 1.
 4. Επιλέξτε στυλ, χρώμα και πλάτος της γραμμής (με το "πλάτος", το Word εννοεί πάχος της γραμμής) και στην ενότητα Προεπισκόπηση επιλέξτε τις πλευρές των κελιών ή του πίνακα που θα εφαρμοστούν οι αλλαγές.

  Αν θέλετε διαφορετική μορφή για ορισμένες πλευρές, επιλέξτε τα νέα χαρακτηριστικά (στυλ, χρώμα και πλάτος) και κάνετε κλικ στις αντίστοιχες πλευρές της Προεπισκόπησης για να τα εφαρμόσετε.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Στυλ περιγραμμάτων

Μπορείτε να μορφοποιήσετε με ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα περιγράμματα, χρησιμοποιώντας τα στυλ περιγραμμάτων:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Χρησιμοποιήστε το κουμπί Στυλ περιγραμμάτων της ομάδας Περιγράμματα για να επιλέξετε στυλ:
   • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο στυλ του Word, κάνετε κλικ στο κουμπί.
    Το προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος του Word είναι μαύρη συνεχόμενη γραμμή, πάχους ½στ. Αν επιλέξετε κάποιο διαφορετικό θα γίνει αυτό το προεπιλεγμένο, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο, ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.
   • Αν θέλετε διαφορετικό στυλ γραμμής κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού και επιλέξτε ένα από τα έτοιμα στυλ του Word.
   • Αν θέλετε να εφαρμόσετε το στυλ, που έχετε ήδη εφαρμόσει σε ένα σημείο του πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού και επιλέξτε την εντολή Δειγματολήπτης περιγραμμάτων. Με τον δείκτη "σταγονόμετρο" κάνετε κλικ στο περίγραμμα που θα χρησιμοποιήσετε ως δείγμα.
  • Χρησιμοποιήστε τα πεδία Στυλ, Πάχος και Χρώμα πένας, της ομάδας Περιγράμματα για να προσαρμόσετε με δικό σας τρόπο τη μορφή του περιγράμματος.

  Παρατηρήστε ότι οποιαδήποτε επιλογή κι αν κάνετε ενεργοποιείται αυτόματα το κουμπί Μορφοποίηση περιγραμμάτων σαν υπενθύμιση ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Ταυτόχρονα ο δείκτης μετατρέπεται σε πένα .

 3. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε περίγραμμα κελιού θέλετε να εφαρμόσετε τη νέα μορφή.
 4. Για να τερματίσετε την κατάσταση σχεδίασης κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ σε σημείο εκτός του πίνακα.
  • Πατήστε ESC.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση περιγραμμάτων της ομάδας Περιγράμματα.
Σύνοψη
Θέμα
Μορφοποίηση πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.016/0129
Έκδοση
13/12/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου