Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Πληκτρολόγηση και μετακίνηση σε πίνακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσουν όσες από τις επόμενες συντομεύσεις περιλαμβάνουν το αριθμητικό πληκτρολόγιο (Num), η χρήση NUM LOCK πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Πατήστε... για να...

Επάνω ή κάτω βέλος

μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή επόμενη, αντίστοιχα, γραμμή.

TAB, εκτός από το τελευταίο κελί του πίνακα κάτω δεξιά

μετακινηθείτε στο επόμενο κελί.

ΤΑΒ στο τελευταίο κελί του πίνακα, κάτω δεξιά

δημιουργήσετε νέα γραμμή πίνακα.

SHIFT+TAB

μετακινηθείτε στο προηγούμενο κελί.

CTRL+ ΤΑΒ

εισαγάγετε έναν χαρακτήρα στηλοθέτη.

ENTER μέσα σε κελί

ξεκινήσετε νέα παράγραφο.

ENTER στην αρχή του πρώτου κελιού του πίνακα

δημιουργήσετε νέα παράγραφο πάνω από τον πίνακα, όταν ο πίνακας είναι στην αρχή της σελίδας.

ENTER εξωτερικά του δεξιού ορίου του πίνακα

εισαγάγετε νέα γραμμή πίνακα.

ALT+HOME, ή ALT+Num7

μετακινηθείτε στο πρώτο κελί της γραμμής.

ALT+END, ή ALT+Num1

μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί της γραμμής.

ALT+PAGE UP, ή ALT+Num9

μετακινηθείτε στο πρώτο κελί της στήλης

ALT+PAGE DOWN, ή ALT+Num3

μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί της στήλης.

Σύνοψη
Θέμα
Πληκτρολόγηση και μετακίνηση σε πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.020/0134
Έκδοση
21/12/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου