Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές της Αυτόματης μορφοποίησης κατά την πληκτρολόγηση στο πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση, που μπορείτε να εμφανίσετε με τα επόμενα βήματα:

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Γλωσσικός έλεγχος.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και στη συνέχεια κάνετε τις επιλογές που θέλετε στην καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση.

Διαφορά της Αυτόματης μορφοποίησης από την Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση

 • Οι επιλογές στην καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση εφαρμόζονται στο κείμενο καθώς το πληκτρολογείτε.
 • Οι επιλογές στην καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση εφαρμόζονται όταν εκτελέσετε την εντολή της αυτόματης μορφοποίησης εκ των υστέρων, συνήθως για προσαρμογή ολόκληρου του εγγράφου.

Ρυθμίσεις Αυτόματης μορφοποίησης κατά την πληκτρολόγηση

Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε για τις λειτουργίες της Αυτόματης μορφοποίησης κατά την πληκτρολόγηση περιγράφονται στους επόμενους πίνακες.

Πίνακας 1: Επιλογές ενότητας Αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση

Επιλογή Περιγραφή

Απλά εισαγωγικά με καλλιγραφικά

Μετατρέπει τα ίσια μονά και διπλά εισαγωγικά με καμπύλα.

Κλάσματα με χαρακτήρες κλασμάτων

Μετατρέπει τα κλάσματα που πληκτρολογείτε με απλή μορφή (1/2) σε χαρακτήρες κλασμάτων (½). Είναι δυνατή η μετατροπή των κλασμάτων 1/4, 1/2 και 3/4.

Έντονη και πλάγια γραφή σε πραγματική μορφοποίηση

Κείμενο μεταξύ αστερίσκων (*δείγμα*) μετατρέπεται σε έντονη γραφή (δείγμα) ενώ κείμενο μεταξύ συμβόλων υπογράμμισης (_δείγμα_) μετατρέπεται σε πλάγια γραφή (δείγμα). Κατά τη μετατροπή οι αστερίσκοι και τα σύμβολα υπογράμμισης αφαιρούνται.

Διαδρομές δικτύου και internet με υπερσυνδέσεις

Αντικαθιστά με υπερσυνδέσεις τις διευθύνσεις internet (URL), τις διαδρομές δικτύου (path) και τις διευθύνσεις αλληλογραφίας (email).

Τακτικά αριθμητικά με εκθέτες και "σ" στο τέλος της λέξης με "ς"

Αντικαθιστά τις συντομογραφίες των τακτικών αριθμητικών (1ος, 2ος κ.λπ.) με εκθέτες (1ος, 2ος κ.λπ.). Επίσης αντικαθιστά το λάθος "σ" στο τέλος της λέξης με το τελικό "ς".

Ενωτικά με παύλα

Αντικαθιστά τα δύο συνεχόμενα ενωτικά (--) με μεγάλη παύλα (—) και το ένα ενωτικό που περιβάλλεται από κενά διαστήματα ( - ) σε μεσαία παύλα (–).
Σε άρθρο της Microsoft διάβασα ότι εδώ υπάρχει επίσης η επιλογή αντικατάστασης διάφορων συνδυασμών πληκτρολογίου με βέλη και emoticons. Λάθος! Αυτό είναι δυνατότητα της Αυτόματης αντικατάστασης, στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση του ίδιου πλαισίου διαλόγου.

Πίνακας 2: Επιλογές ενότητας Εφαρμογή κατά την πληκτρολόγηση

Επιλογή Περιγραφή

Αυτόματες λίστες με κουκκίδες

Δημιουργεί λίστα με κουκκίδες όταν μια γραμμή κειμένου αρχίζει με *, -, ή > ακολουθούμενα από κενό διάστημα.

Περιγράμματα

Στην κυριολεξία δεν πρόκειται για περίγραμμα, αλλά για μια γραμμή που καταλαμβάνει όλο το πλάτος της σελίδας, την οποία εισαγάγει όταν πληκτρολογήσετε τρεις συνεχόμενους χαρακτήρες ~, #, *, -, _, ή = ακολουθούμενους από ENTER. Συγκεκριμένα:

 • ~~~ Εισαγάγει μια κυματιστή γραμμή.
 • ### Εισαγάγει μια έντονη γραμμή που περιβάλλεται από δύο πιο λεπτές γραμμές.
 • *** Εισαγάγει μια έντονη διακεκομένη γραμμή τετράγωνων κουκκίδων.
 • --- Εισαγάγει μια λεπτή γραμμή.
 • _ _ _ Εισαγάγει μια έντονη γραμμή.
 • === Εισάγει μια διπλή γραμμή.

Ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων

Εφαρμόζει στυλ επικεφαλίδων σε παραγράφους με έως πέντε λέξεις. Για να λειτουργήσει η αυτόματη μορφοποίηση πρέπει να πατήσετε δυο φορές ENTER από την προηγούμενη γραμμή κειμένου, εκτός κι αν είστε στην πρώτη γραμμή της σελίδας. Στη συνέχεια:

 • Για στυλ Επικεφαλίδα 1: Πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε δυο φορές ENTER.
 • Για στυλ Επικεφαλίδα 2: Πατήστε μια φορά TAB στην αρχή της γραμμής, πληκτρολογήσετε το κείμενο και πατήστε δυο φορές ENTER.
 • Για στυλ Επικεφαλίδα 3: Πατήστε δυο φορές TAB στην αρχή της γραμμής, πληκτρολογήσετε το κείμενο και πατήστε δύο φορές ENTER.

Αυτόματες λίστες με αρίθμηση

Δημιουργεί λίστα με αρίθμηση, όταν μια γραμμή κειμένου αρχίζει με τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από τελεία ή TAB.

Πίνακες

Δημιουργεί έναν πίνακα μιας γραμμής, όταν εισάγετε στην αρχή μιας γραμμής κειμένου μια ακολουθία συν (+) και ενωτικών (-) και πατήσετε ENTER. Η ακολουθία πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με συν (+). Π.χ. το +---+---+------+ δημιουργεί πίνακα μιας γραμμής με τρεις στήλες. Το πλάτος της στήλης είναι ανάλογο με το πλήθος των ενωτικών (-) που εισαγάγατε.

Πίνακας 3: Επιλογές ενότητας Αυτόματα κατά την πληκτρολόγηση

Επιλογή Περιγραφή

Μορφοποίηση των αρχικών στοιχείων λίστας όπως στην προηγούμενη

Μορφοποιεί το εισαγωγικό κείμενο ενός στοιχείου λίστας σύμφωνα με τη μορφοποίηση του προηγουμένου του. Η μορφοποίηση του εισαγωγικού κειμένου συνεχίζεται μέχρι το πρώτο σημείο στίξης, συνήθως τελεία, άνω-κάτω τελεία, ενωτικό, ερωτηματικό, θαυμαστικό ή άλλο παρόμοιο χαρακτήρα.

Μόνο η μορφοποίηση όλου του εισαγωγικού κειμένου μεταφέρεται στο επόμενο. Δεν μεταφέρεται η μορφοποίηση ενός τμήματος του εισαγωγικού κειμένου.

Ορισμός αριστερής και πρώτης εσοχής με χρήση πλήκτρων TAB και BACKSPACE

Τοποθετήστε τον δείκτη στην αρχή της παραγράφου και πατήστε το πλήκτρο TAB για να δημιουργήσετε εσοχή πρώτης γραμμής της παραγράφου. Τοποθετήστε τον δείκτη στην αρχή οποιασδήποτε άλλης γραμμής της παραγράφου και πατήστε το πλήκτρο TAB για να δημιουργήσετε εσοχή παραγράφου. Για να καταργήσετε την εσοχή τοποθετήστε τον δείκτη στην αρχή της παραγράφου και πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

Ορισμός στυλ βασιζόμενος στη μορφοποίηση

Εφαρμόζει ένα από τα ενσωματωμένα στυλ σε κείμενο που έχετε μορφοποιήσει με άμεση μορφοποίηση, εφόσον αυτή η μορφοποίηση ταιριάζει με αυτή που ορίζει το ενσωματωμένο στυλ.

Σύνοψη
Θέμα
Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «AutoFormat as you Type», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.053/0106
Έκδοση
23/10/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου