Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Ροή κειμένου σε άλλο σημείο του εγγράφου

Φανταστείτε τη ροή κειμένου όπως τα άρθρα των εφημερίδων. Πολλές φορές η εισαγωγή ενός άρθρου υπάρχει στην πρώτη σελίδα, ενώ η συνέχεια βρίσκεται σε μία από τις επόμενες σελίδες.

Αυτή την τακτική μπορείτε να εφαρμόσετε και στο Word χρησιμοποιώντας συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου. Όταν προσθέτετε γραμμές κειμένου σε ένα συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου, το κείμενο ρέει προς τα εμπρός στο επόμενο πλαίσιο κειμένου. Όταν διαγράφετε γραμμές κειμένου από ένα πλαίσιο κειμένου, το κείμενο του επόμενου πλαισίου κειμένου μετακινείται προς τα πίσω. Ένα άρθρο μπορεί να εκτείνεται σε πολλά πλαίσια κειμένου και μπορείτε να έχετε πολλά άρθρα σε ένα έγγραφο.

Εκτός από τα καθιερωμένα, ορθογώνια σχήματα, που έχουν τα πλαίσια κειμένου μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για τον ίδιο σκοπό άλλα αυτόματα σχήματα που διαθέτει το Word, όπως κύκλους, λάβαρα και σχήματα διαγραμμάτων ροής. Επιπλέον, όταν δημιουργήσετε τα συνδεδεμένα πλαίσια και προσθέσετε το κείμενο μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα των πλαισίων.

Σύνδεση πλαισίων κειμένου

Όταν δημιουργείτε συνδεδεμένα πλαίσια δεν είναι απαραίτητο να τα τοποθετήσετε εξ αρχής στην οριστική τους θέση. Μπορείτε να τα τοποθετήσετε προσωρινά στην ίδια σελίδα του εγγράφου μέχρι να προσθέσετε στο έγγραφο το περιβάλλον κείμενο. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε τα πλαίσια στα σημεία που θέλετε. Με το σύρσιμο δεν διακόπτεται η σύνδεση μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να τα αντιγράψετε σε άλλο σημείο του εγγράφου με αντιγραφή και επικόλληση, αρκεί να επιλέξετε όλα τα συνδεδεμένα πλαίσια μαζί. Δείτε Αντιγραφή συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου κατωτέρω.

Για να δημιουργήσετε τα συνδεδεμένα πλαίσια:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και από την ομάδα Βασικά σχήματα επιλέξτε το Πλαίσιο κειμένου.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου και σύρετε διαγώνια για να σχηματίσετε ένα πλαίσιο με τις διαστάσεις που θέλετε.
 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να δημιουργήσετε τα επόμενα πλαίσια.
 4. Κάνετε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου και στην καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία σύνδεσης.

  Ο δείκτης μετατρέπεται σε κούπα γεμάτη . Καθώς τον μετακινείτε σε επόμενο πλαίσιο που μπορεί να δεχθεί τη σύνδεση μετατρέπεται σε κούπα που αδειάζει .

  Αν σ' αυτό το σημείο αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να συνδέσετε τα πλαίσια κειμένου πατήστε ESC για να διακόψετε τη διαδικασία.
 5. Κάνετε κλικ στο κενό πλαίσιο κειμένου προς το οποίο θέλετε να ρέει το κείμενο.
 6. Για να συνδέσετε επιπλέον πλαίσια κειμένου, κάνετε πάλι κλικ στο πλαίσιο κειμένου με το οποίο μόλις συνδεθήκατε και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε επόμενο πλαίσιο κειμένου.
 7. Στο πρώτο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε. Όταν το πλαίσιο κειμένου γεμίσει, το κείμενο ρέει στα άλλα πλαίσια κειμένου που έχετε συνδέσει.

Αλλαγή σχήματος

Αντί για τα πλαίσια κειμένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξ αρχής άλλα αυτόματα σχήματα του Word που δέχονται κείμενο, όπως διαγράμματα ροής, λάβαρα και επεξηγήσεις. Όποιο σχήμα κι αν έχετε χρησιμοποιήσει όμως μπορείτε να το αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή:

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε το σχήμα κάνοντας κλικ στο περίγραμμά του, όπου ο δείκτης γίνεται τετραπλό βέλος , ενώ, για να επιλέξετε πολλά σχήματα ταυτόχρονα κάνετε κλικ σε καθένα από αυτά έχοντας πατημένο το πλήκτρο CTRL ή SHIFT.

 2. Στην καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος.
 3. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Άλλο σχήμα και στη συνέχεια επιλέξτε το σχήμα που θέλετε από το μενού.

Μετά τις αλλαγές ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το μέγεθος των σχημάτων, ή το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου που περιέχουν, αν το κείμενο δεν χωράει, ή αν μένει μεγάλος, κενός χώρος σε κάποιο σχήμα.

Αντιγραφή συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου

Μπορείτε να αντιγράψετε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου και το κείμενο που περιέχουν, αρκεί να αντιγράψετε όλα τα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου σε ένα ενιαίο κείμενο.

 1. Επιλέξτε το πρώτο πλαίσιο κειμένου κάνοντας κλικ στο περίγραμμά του.
 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ή το πλήκτρο SHIFT και επιλέξτε κάθε πρόσθετο πλαίσιο κειμένου, το οποίο θέλετε να αντιγράψετε.
 3. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή. Μπορείτε επίσης να κάνετε αντιγραφή με τη συντόμευση CTRL+C.
 4. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αντιγραφούν τα πλαίσια κειμένου και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επικόλληση της καρτέλας Κεντρική. Μπορείτε επίσης να κάνετε επικόλληση με τη συντόμευση CTRL+V.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Μπορείτε να μεταφέρετε τα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου σε άλλη θέση, χρησιμοποιώντας την εντολή Αποκοπή (CTRL+X) αντί για την εντολή Αντιγραφή.
  • Μπορείτε να αντιγράψετε ένα τμήμα του κειμένου που περιέχουν τα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου και να το επικολλήσετε σε άλλο σημείο, είτε μέσα στα συνδεδεμένα πλαίσια, είτε σε άλλο σημείο του εγγράφου.

Κατάργηση σύνδεσης πλαισίου κειμένου

Ένα πλαίσιο κειμένου είναι δυνατό να έχει μόνο μία (επόμενη) σύνδεση προς τα εμπρός και μία (προηγούμενη) σύνδεση προς τα πίσω. Μπορείτε να καταργήσετε τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο οποιαδήποτε πλαίσια κειμένου που περιέχουν ένα άρθρο. Όταν καταργείτε μια σύνδεση δημιουργείτε δύο άρθρα. Οι συνδέσεις πριν και έπειτα από την κατάργηση παραμένουν ανέπαφες, αλλά η ροή του κειμένου σταματά στο τελευταίο πλαίσιο κειμένου, πριν από τη σύνδεση που καταργήθηκε. Η δεύτερη σειρά συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου, μετά από τη σύνδεση που καταργήθηκε θα είναι κενή.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου στο οποίο θέλετε να σταματά η ροή του κειμένου κάνοντας κλικ στο περίγραμμά του.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Διακοπή σύνδεσης.

Μετά τη διακοπή της σύνδεσης ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το μέγεθος των σχημάτων για να εμφανίσετε σωστά το κείμενο που περιέχουν.

Διαγραφή συνδεδεμένου πλαισίου κειμένου χωρίς να διαγραφεί το κείμενο

 1. Επιλέξτε ένα πλαίσιο κειμένου που αποτελεί μέρος μιας σύνδεσης, κάνοντας κλικ στο περίγραμμά του.
 2. Πατήστε DELETE.

Όταν διαγράψετε το πλαίσιο κειμένου, το κείμενο που περιείχε ρέει στα υπόλοιπα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το μέγεθος των υπόλοιπων πλαισίων κειμένου για να συμπεριλάβουν ολόκληρο το κείμενο.

Επιλογή του κειμένου όλων των συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου

 1. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του κειμένου που περιέχει ένα συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.
 2. Πατήστε CTRL+A.
Σύνοψη
Θέμα
Ροή κειμένου σε άλλο σημείο του εγγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Connect text boxes», Office Online Support

– «Flow text from one area to another», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.003/0108
Έκδοση
30/10/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου