Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και σχεδόν με οποιαδήποτε μορφή θέλετε. Π.χ. "6 Μαΐου 2020" ή "6/5/2020 11:06 πμ". Μπορείτε να εισάγετε την ημερομηνία ή την ώρα σαν στατικό κείμενο, ή ως πεδίο ώστε η ημερομηνία ή η ώρα να ενημερώνονται αυτόματα.

Αυτόματη εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας

Το Word έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει την ημερομηνία καθώς πληκτρολογείτε ένα απόσπασμα της τρέχουσας ημερομηνίας. Πληκτρολογώντας "Δευτέρα," θα εμφανιστεί πάνω από το κείμενο μια συμβουλή οθόνης με την πλήρη μορφή της ημερομηνίας, π.χ. "Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020". Σε αυτό το σημείο μπορείτε να πατήσετε ENTER για να καταχωριστεί η ημερομηνία ή να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε το κείμενό σας αν δεν είχατε σκοπό να εισαγάγετε την ημερομηνία.

Μια άλλη μορφή ημερομηνίας που αναγνωρίζει το Word είναι με βάση τον μήνα, και αφού πληκτρολογήσετε τα πρώτα τέσσερα γράμματα του ονόματός του. Π.χ. πληκτρολογώντας "Φεβρ" θα εμφανιστεί μια συμβουλή οθόνης με το πλήρες όνομα του μήνα. Μπορείτε να πατήσετε ENTER για να καταχωριστεί στο έγγραφο. Αν μάλιστα ο μήνας που καταχωρίσατε είναι ο τρέχων, μόλις αφήσετε ένα κενό διάστημα θα εμφανιστεί μια συμβουλή οθόνης με τον αριθμό της τρέχουσας ημέρας του μήνα.

Για να επιλέξετε από διαφορετικές μορφές της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας θα χρησιμοποιήσετε το σχετικό εργαλείο του Word:

 1. Τοποθετήστε στον δείκτη στο σημείο που θα εισαγάγετε την ημερομηνία και στην καρτέλα Εισαγωγή κάντε κλικ στο κουμπί Ημερομηνία και ώρα της ομάδας Κείμενο.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα επιλέξτε στα αντίστοιχα πεδία τη γλώσσα και τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Με το πεδίο Αυτόματη ενημέρωση ελέγχετε την κατάσταση της ημερομηνίας:
  • Απενεργοποιημένο: Η ημερομηνία θα εισαχθεί σαν στατικό κείμενο.
  • Ενεργοποιημένο: Η ημερομηνία θα εισαχθεί σαν πεδίο, ώστε να μπορείτε μελλοντικά να την ενημερώνετε.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός ως προεπιλογής αν θέλετε στο μέλλον να εφαρμόζεται η επιλεγμένη μορφή ημερομηνίας.
 5. Κάνετε κλικ στο OK για να εισαγάγετε την ημερομηνία στο έγγραφο.

Εισαγωγή της ημερομηνίας ως πεδίο

Αν θέλετε να εισαγάγετε την ημερομηνία ή την ώρα σαν πεδίο, ώστε να μπορείτε να την ενημερώνετε και να τη μορφοποιείτε όπως θέλετε, εκτός από το πλαίσιο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα που περιγράφηκε ανωτέρω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ιδιότητες και διακόπτες για να προσαρμόσετε με περισσότερες λεπτομέρειες την ημερομηνία και την ώρα.

Για να εισαγάγετε την ημερομηνία ως πεδίο:

 1. Τοποθετήστε το δείκτη στο σημείο που θέλετε και βεβαιωθείτε ότι έχετε ελληνικό πληκτρολόγιο.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εξερεύνηση Γρήγορων Τμημάτων και στη συνέχεια επιλέξετε Πεδίο.
 3. Στη λίστα Ονόματα πεδίων επιλέξτε Date.
 4. Στη λίστα Μορφές ημερομηνίας επιλέξτε τη μορφή που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μορφή που θέλετε δεν υπάρχει, επιλέξτε μια παραπλήσια. Στη συνέχεια μπορείτε να επεξεργαστείτε την παράσταση, που θα εμφανιστεί στο πλαίσιο που υπάρχει πάνω από τη λίστα με τις μορφές ημερομηνίας, για να την προσαρμόσετε όπως θέλετε. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε την παράσταση στις Ιδιότητες για προχωρημένους που εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο κουμπί Κωδικοί πεδίων.

 5. Ενεργοποιήστε την επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης κατά την ενημέρωση, ώστε αν π.χ. μορφοποιήσετε την ημερομηνία με έντονη γραφή, η μορφοποίηση θα διατηρηθεί αν μελλοντικά αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας.
 6. Κάνετε κλικ στο OK για να εισαγάγετε την ημερομηνία.

Εισαγωγή ημερομηνίας συμβάντων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία του Word για να εμφανίσετε τις ημερομηνίες για τα επόμενα συμβάντα που έχουν σχέση με το έγγραφο:

Πίνακας 1: Πεδία ημερομηνίας συμβάντων

Πεδίο Περιγραφή

CreateDate

Εμφανίζει τη ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου.

EditTime

Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο επεξεργασίας του εγγράφου.

PrintDate

Εμφανίζει την ημερομηνία της τελευταίας εκτύπωσης του εγγράφου.

SaveDate

Εμφανίζει την ημερομηνία της τελευταίας αποθήκευσης του εγγράφου.

Τα ίδια αποτελέσματα έχει και το πεδίο DocProperty χρησιμοποιώντας ανάλογες ιδιότητες. Π.χ. το πεδίο { DOCPROPERTY CreateTime } εμφανίζει την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου. Για τα υπόλοιπα τρία συμβάντα του πίνακα 1, χρησιμοποιήσετε το πεδίο DocProperty με τις επόμενες κατά σειρά ιδιότητες: TotalEditingTime, LastPrinted και LastSavedTime.

Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert today's date in a Word document», Office Online Support

– «Insert the date and time a document was created, last printed, or last saved», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.03.003/0103
Έκδοση
16/10/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου