Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Πώς λειτουργούν οι ενότητες

Χρησιμοποιήστε ενότητες για να διαφοροποιήσετε τη διάταξη ενός εγγράφου μέσα σε μια σελίδα ή μεταξύ σελίδων. Απλώς προσθέστε αλλαγές ενότητας για να διαιρέσετε το έγγραφο σε ενότητες και μετά μορφοποιήστε κάθε ενότητα με τον τρόπο που θέλετε. Για παράδειγμα, μορφοποιήστε μια ενότητα ως μονή στήλη για την εισαγωγή μιας έκθεσης και μετά μορφοποιήστε την υπόλοιπη ενότητα σε δυο στήλες για το σώμα κειμένου της έκθεσης.

Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αλλαγές ενοτήτων όταν θέλετε να εφαρμόσετε διαφορετική μορφοποίηση στα ακόλουθα στοιχεία του εγγράφου: Τα περιθώρια της σελίδας, το μέγεθος ή τον προσανατολισμό του χαρτιού, την προέλευση του χαρτιού για έναν εκτυπωτή, τα περιγράμματα σελίδας, την κατακόρυφη στοίχιση, τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, τις στήλες, την αρίθμηση σελίδων, την αρίθμηση γραμμών, τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Εισαγωγή αλλαγής ενότητας

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαχθεί μια αλλαγή ενότητας.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγές, της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες αλλαγές ενότητας:
  • Επόμενη σελίδα: Η νέα ενότητα θα αρχίσει στην επόμενη σελίδα.
  • Συνεχόμενη: Η νέα ενότητα θα συνεχίσει στην ίδια σελίδα με την προηγούμενη.
  • Ζυγή σελίδα/Μονή σελίδα: Η νέα ενότητα θα αρχίσει στην επόμενη ζυγή ή μονή, αντίστοιχα, σελίδα.

Αλλαγή του τύπου αλλαγής ενότητας

 1. Κάνετε κλικ στην ενότητα που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια, της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 3. Σην καρτέλα Διάταξη του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, στο πεδίο Αρχή ενότητας επιλέξτε τον τύπο αλλαγής ενότητας που θέλετε.

Διαγραφή αλλαγής ενότητας

 1. Επιλέξτε την αλλαγή ενότητας που θέλετε να διαγράψετε.

  Αν το σύμβολο αλλαγής ενότητας δεν εμφανίζεται, κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη , στην καρτέλα Κεντρική.

 2. Πατήστε DELETE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν διαγράφετε μια αλλαγή ενότητας διαγράφετε και τη μορφοποίηση που είχε το κείμενο πριν από αυτήν. Αυτό το κείμενο γίνεται μέρος της επόμενης ενότητας και παίρνει τη δική της μορφοποίηση.

Αντιγραφή μορφοποίησης ενότητας

Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση μιας ενότητας (όπως είναι οι ρυθμίσεις περιθωρίων και οι στήλες εφημερίδων):

 1. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη της ομάδας Παράγραφος.
 2. Μεταβείτε στο τέλος της ενότητας, της οποίας τη μορφοποίηση θέλετε να αντιγράψετε.


  Εικ. 1: Σύμβολο αλλαγής ενότητας επιλεγμένο

 3. Επιλέξτε το σύμβολο αλλαγής ενότητας (εικ. 1).
  • Δεν χρειάζεται να επιλέξετε το σύμβολο παραγράφου που προηγείται.
  • Ίσως χρειαστεί να σύρετε τον δείκτη μέχρι την αρχή της επόμενης σελίδας για να επιλεγεί το σύμβολο αλλαγής ενότητας.
 4. Πατήστε CTRL+C για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση και πατήστε CTRL+V στη νέα θέση που θέλετε να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση.

  Το κείμενο που προηγείται της νέας αλλαγής ενότητας μορφοποιείται σύμφωνα με τη μορφοποίηση της ενότητας που αντιγράψατε.

Σύνοψη
Θέμα
Πώς λειτουργούν οι ενότητες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.014/0121
Έκδοση
26/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου