Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα χρησιμοποιούνται συνήθως σε έγγραφα που πρόκειται να εκτυπωθούν. Μπορείτε να δημιουργήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα που περιλαμβάνουν κείμενο ή γραφικά, όπως οι αριθμοί σελίδων, μια ημερομηνία, το λογότυπο της εταιρείας, ο τίτλος του εγγράφου, το όνομα του συντάκτη κ.λπ. Αυτά τα στοιχεία εκτυπώνονται συνήθως στο επάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας ενός εγγράφου. Η κεφαλίδα εκτυπώνεται στο επάνω περιθώριο και το υποσέλιδο στο κάτω περιθώριο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια κεφαλίδα και το ίδιο υποσέλιδο σε ολόκληρο το έγγραφο ή να αλλάξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για ένα μέρος του εγγράφου. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογότυπο στην κεφαλίδα της πρώτης σελίδας και έπειτα να συμπεριλάβετε τον τίτλο του εγγράφου στην κεφαλίδα των επόμενων σελίδων.

Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Κεφαλίδα ή στο κουμπί Υποσέλιδο.
 2. Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες μορφές από τη συλλογή του Word.

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία κεφαλίδας ή στην εντολή Επεξεργασία υποσέλιδου για να καταχωρίσετε και να επεξεργαστείτε εξ αρχής τα στοιχεία που θέλετε στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Δείτε ένα παράδειγμα στο θέμα Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Μετακίνηση μεταξύ κεφαλίδων και υποσέλιδων

 1. Κάνετε διπλό κλικ σε μια περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

  Για να πάτε στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο:

  Για να μετακινηθείτε... Κάνετε κλικ στο κουμπί...

  Από την κεφαλίδα στο υποσέλιδο και αντίστροφα

  Μετάβαση σε κεφαλίδα ή Μετάβαση σε υποσέλιδο

  Στην προηγούμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο

  Προηγούμενο

  Στην επόμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο

  Επόμενο

 2. Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.
 3. Επιστρέψτε στο κείμενο του εγγράφου με ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή του κειμένου της σελίδας.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Τοποθέτηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στοίχισης στην ομάδα Παράγραφος.

Μ' αυτή τη διαδικασία μπορείτε να στοιχίσετε την κεφαλίδα, όταν περιέχει ένα μόνο στοιχείο, π.χ. τον τίτλο του εγγράφου ή το όνομα του συγγραφέα. Για περισσότερες επιλογές δείτε το θέμα Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

Για να ρυθμίσετε την απόσταση της κεφαλίδας από το πάνω μέρος της σελίδας ή/και του υποσέλιδου από το κάτω μέρος της σελίδας:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη και ρυθμίστε τις τιμές στα πεδία Κεφαλίδα ή/και Υποσέλιδο.
 3. Κάνετε κλικ στο OK.

Για να ρυθμίσετε τις αποστάσεις της κεφαλίδας ή/και του υποσέλιδου από το κείμενο της σελίδας:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια και ρυθμίστε τις τιμές του πάνω και κάτω περιθωρίου:
  • Μεγαλώνοντας το πάνω περιθώριο μεγαλώνει η απόσταση της κεφαλίδας από το κείμενο και αντίστροφα.
  • Μεγαλώνοντας το κάτω περιθώριο μεγαλώνει η απόσταση του υποσέλιδου από το κείμενο και αντίστροφα.
 3. Κάνετε κλικ στο OK.

Γι' αυτή τη ρύθμιση να θυμάστε το εξής σημαντικό: Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές που αναφέρουν τα πεδία για το πάνω και το κάτω περιθώριο δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αποστάσεις, π.χ.: Αν έχετε ρυθμίσει την απόσταση της κεφαλίδας από το πάνω μέρος της σελίδας σε 3εκ. και το πάνω περιθώριο σε 2εκ. το Word θα αγνοήσει την τιμή περιθωρίου γιατί διαφορετικά η κεφαλίδα θα "έπεφτε" πάνω στο κείμενο. Έτσι, προσαρμόζει αυτόματα το πάνω περιθώριο γύρω στα 3,5εκ. (ανάλογα και με το μέγεθος της γραμματοσειράς) αλλά στο πλαίσιο διαλόγου, το πεδίο του πάνω περιθωρίου θα εξακολουθεί να έχει τιμή 2εκ. Το αντίστοιχο ισχύει και για το υποσέλιδο, με το κάτω περιθώριο.

Κατάργηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Κεφαλίδα ή στο κουμπί Υποσέλιδο.
 2. Επιλέξτε την εντολή Κατάργηση κεφαλίδας ή Κατάργηση υποσέλιδου, αντίστοιχα.
 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο από την πρώτη μόνο σελίδα:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο ενεργοποιήστε την εντολή Διαφορετική πρώτη σελίδα.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο από όλες τις σελίδες πλην της πρώτης:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου της πρώτης σελίδας.
 2. Πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε όλα τα περιεχόμενα της περιοχής και στη συνέχεια πατήστε CTRL+X για να κάνε αποκοπή.
 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο ενεργοποιήστε την εντολή Διαφορετική πρώτη σελίδα.
 4. Πατήστε CTRL+V για να κάνετε επικόλληση.
  Μια κενή παράγραφος μπορεί να προστεθεί κάτω από τα στοιχεία που κάνατε επικόλληση. Πατήστε BACKSPACE για να την αφαιρέσετε.
 5. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.
Θέμα
Κεφαλίδες και υποσέλιδα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Headers and Footers in Word», Office Online Support

– «Insert a header or footer», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
10400.001/0112
Έκδοση
7/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου