Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της κεφαλίδας και του υποσέλιδου, όπως κάνετε και με το κείμενο της σελίδας. Μπορείτε π.χ. να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, να χρησιμοποιήσετε έντονη ή πλάγια γραφή κ.λπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πλαίσια κειμένου, πίνακες, εικόνες, σχήματα και άλλα αντικείμενα.

Στο Word, από προεπιλογή, οι περιοχές της κεφαλίδας και του υποσέλιδου είναι "χωρισμένες" σε τρεις στήλες με στηλοθέτες. Π.χ.: Πληκτρολογήστε αριστερά το όνομα του συγγραφέα και πατήστε TAB. Ο δείκτης θα μεταφερθεί στο κέντρο της σελίδας όπου υπάρχει στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο και μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο του εγγράφου. Πατήστε πάλι TAB για να μεταφερθείτε στο δεξιό περιθώριο, όπου υπάρχει στηλοθέτης με δεξιά στοίχιση και μπορείτε να καταχωρίσετε τον αριθμό σελίδας.

Εκτός από αυτούς τους στηλοθέτες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους στηλοθέτες στοίχισης, όπως περιγράφω στο θέμα για τους στηλοθέτες. Δείτε την ενότητα Ένας άλλος στηλοθέτης.

Στη συνέχεια δείτε μια εναλλακτική στοίχιση των κεφαλίδων (ή των υποσέλιδων) χρησιμοποιώντας έναν πίνακα μιας γραμμής με δύο κελιά. Στο αριστερό κελί θα τοποθετήσουμε ένα κείμενο που θέλουμε, σε δύο γραμμές (π.χ. το όνομα και το επώνυμο του συγγραφέα) και στο δεξιό κελί τον αριθμό σελίδας.

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας.
 2. Αν εμφανίζεται ο οριζόντιος χάρακας παρατηρήστε ότι υπάρχουν ήδη ένας στηλοθέτης κέντρου στο κέντρο της σελίδας και ένας δεξιός στηλοθέτης στο δεξιό περιθώριο. Καταργήστε τους, σύροντάς τα σημάδια στηλοθέτη έξω από τον χάρακα.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια σχηματίστε έναν πίνακα μιας γραμμής με δύο στήλες.
 4. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη ρυθμίστε τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες της ομάδας Πίνακας και ορίστε πλάτος του πίνακα 100%.
  • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της ομάδας Στοίχιση για να στοιχίσετε το κείμενο του αριστερού κελιού πάνω αριστερά και του δεξιού κάτω δεξιά.
 5. Στο αριστερό κελί πληκτρολογήστε το μικρό όνομα του συγγραφέα, πατήστε SHIFT+ENTER για να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής και πληκτρολογήστε το επίθετο του συγγραφέα.
 6. Στο δεξιό κελί πληκτρολογήστε "σελ.", αφήστε ένα κενό διάστημα και προσθέστε τον αριθμό σελίδας:
  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Τρέχουσα θέση.
  2. Από τη συλλογή επιλέξτε Απλός αριθμός.
 7. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα χρησιμοποιήστε το κουμπί Περιγράμματα για να απενεργοποιήσετε όλα τα περιγράμματα εκτός από το Κάτω περίγραμμα.
 8. Κάνετε άλλη τυχόν μορφοποίηση που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάτω από έναν πίνακα το Word δημιουργεί πάντοτε μια κενή παράγραφο. Αν θεωρείτε ότι καταλαμβάνει πολύ χώρο μπορείτε να την επιλέξετε και να ορίσετε διάστημα Πριν και Μετά 0, όπως επίσης και να επιλέξετε μέγεθος γραμματοσειράς 1στ, καταργώντας ουσιαστικά την παράγραφο.

 9. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.


  Εικ. 1: Η κεφαλίδα μετά την εφαρμογή της διαδικασίας

  Κάποιος καλλιτέχνης σαν και μένα(!) θα φτάσει εύκολα σε παρόμοιο αποτέλεσμα.

Σχόλια

Οι στηλοθέτες που καταργήσατε στο βήμα 2 ανωτέρω, προέρχονται από τις ιδιότητες των ενσωματωμένων στυλ Κεφαλίδα και Υποσέλιδο του Word. Καταργώντας τους στηλοθέτες με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 2, δεν αλλάζετε τις ιδιότητες των στυλ. Άρα, αν μελλοντικά αλλάξετε τον σχεδιασμό της σελίδας, μπορείτε να τους επαναφέρετε με την επόμενη διαδικασία:

 1. Εμφανίστε τα σημάδια μορφοποίησης με την εντολή Εμφάνιση/Απόκρυψη της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Επιλέξτε το σημάδι παραγράφου στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.
 3. Αν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο εργασιών Στυλ εμφανίστε το κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ, στην καρτέλα Κεντρική.
 4. Στα στυλ κάνετε κλικ στο στυλ Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο, ανάλογα την επιλογή που κάνατε στο βήμα 2.

  Αυτό θα επαναφέρει τις ιδιότητες του στυλ, και μαζί μ' αυτές τους προκαθορισμένους στηλοθέτες.

Σύνοψη
Θέμα
Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Headers and Footers in Word», Office Online Support

– «Insert a header or footer», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.007/0114
Έκδοση
12/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου