Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Αρίθμηση γραμμών

To Word μπορεί να αριθμήσει αυτόματα τις γραμμές σε ένα έγγραφο και να εμφανίσει τον σωστό αριθμό μπροστά από κάθε γραμμή κειμένου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες γραμμές του εγγράφου, όπως στα script κώδικα και στις νομικές συμβάσεις.

Εκ προεπιλογής το Word αριθμεί την κάθε γραμμή του εγγράφου, εκτός από τις γραμμές σε πίνακες, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, κείμενο σε πλαίσια, στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα. Μπορείτε, ωστόσο, να επιλέξετε ποιοι αριθμοί γραμμών θα εμφανίζονται. Μπορείτε π.χ. να εμφανίσετε την αρίθμηση σε ολόκληρο ή σε μέρος του εγγράφου. Ή μπορείτε να εμφανίσετε την αρίθμηση κατά διαστήματα, όπως κάθε δέκατη γραμμή (10, 20, 30 κ.ο.κ.).

Εισαγωγή αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς γραμμής σε ολόκληρο ή σε μέρος του εγγράφου. Για να εμφανίζονται οι αριθμοί πρέπει να είσαστε σε προβολή εκτύπωσης. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Προβολή για να ελέγξετε αν είναι επιλεγμένη η προβολή εκτύπωσης.

Ο πίνακας υπολογίζεται σαν μια γραμμή. Η εικόνα υπολογίζεται επίσης σαν μια γραμμή. Ένα πλαίσιο κειμένου υπολογίζεται σαν μια γραμμή αν είναι τοποθετημένο σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Αν το κείμενο του εγγράφου ρέει γύρω από το πλαίσιο, οι γραμμές του κειμένου της σελίδας υπολογίζονται στο μέτρημα. Οι γραμμές κειμένου μέσα στο πλαίσιο δεν υπολογίζονται.

Για να προσθέσετε αρίθμηση σε όλο το έγγραφο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το έγγραφο είναι χωρισμένο σε ενότητες και θέλετε η αρίθμηση γραμμών να εφαρμοστεί σε όλο το έγγραφο, πρέπει να επιλέξτε προηγουμένως όλο το κείμενο: Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή της ομάδας Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Επιλογή όλων.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και από το μενού επιλέξτε ένα από τα επόμενα:
  • Συνεχόμενη: αν θέλετε να αριθμήσετε όλο το έγγραφο με ενιαία αρίθμηση.
  • Επανέναρξη ανά σελίδα: αν θέλετε κάθε σελίδα να αρχίζει με το 1.
  • Επανέναρξη ανά ενότητα: αν θέλετε η αρίθμηση να αρχίζει με το 1 σε κάθε ενότητα.
 2. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερες ρυθμίσεις επιλέξτε την εντολή Επιλογές αρίθμησης γραμμών και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών:

  Εικ. 1: Επιλογές αρίθμησης

  1. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προσθήκη αρίθμησης γραμμών (εικ. 1) και κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε:
   • Στο πεδίο Έναρξη από επιλέξτε τον αριθμό έναρξης της αρίθμησης.
   • Στο πεδίο Από το κείμενο επιλέξτε την απόσταση του αριθμού από το κείμενο της παραγράφου.
   • Στο πεδίο Μέτρηση ανά επιλέξτε ανά πόσες γραμμές θα εμφανίζεται ο αριθμός.
   • Στα πεδία αρίθμησης ισχύουν οι δυνατότητες του βήματος 1 ανωτέρω.
  2. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Για να προσθέσετε αρίθμηση σε μία ή περισσότερες ενότητες:

 1. Κάνετε κλικ στην ενότητα ή επιλέξτε τις ενότητες.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Επιλογές αρίθμησης γραμμών.
 3. Στο πεδίο Εφαρμογή επιλέξτε Σε αυτή την ενότητα ή Σε επιλεγμένες ενότητες ανάλογα με την ενέργεια που κάνετε στο βήμα 1.

Παράλειψη αρίθμησης παραγράφων

 1. Επιλέξτε την παράγραφο ή τις παραγράφους που δεν θα υπολογιστούν στην αρίθμηση.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Παράγραφος και στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος επιλέξτε την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.
 3. Ενεργοποιήστε το πεδίο Απόκρυψη αριθμών γραμμών.
  Μπράβο στην ελληνική Microsoft! Δύο λάθη σε τρεις λέξεις: α) Δεν πρόκειται για απόκρυψη αλλά για παράλειψη. β) Δεν πρόκειται για γραμμές αλλά για παραγράφους. Η παράλειψη αρίθμησης αφορά ολόκληρη την παράγραφο και για όλες τις γραμμές που τυχόν καταλαμβάνει.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να καταργήσετε την αρίθμηση από ολόκληρο ή από μέρος του εγγράφου.

 1. Αν το έγγραφό σας αποτελείται από ενότητες, κάνετε κλικ στην ενότητα ή επιλέξτε τις ενότητες, στις οποίες επιθυμείτε να καταργήσετε την αρίθμηση γραμμών.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να καταργήσετε την αρίθμηση από ολόκληρο το έγγραφο κάνετε κλικ στην εντολή Κανένα.
  • Για να καταργήσετε την αρίθμηση από επιλεγμένες παραγράφους ή ενότητες του εγγράφου ενεργοποιήστε την εντολή Απόκρυψη για την τρέχουσα παράγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Αρίθμηση γραμμών
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Add or remove line numbers», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.016/0123
Έκδοση
29/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου