Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Χρήση πεδίων για εμφάνιση των τίτλων στην κεφαλίδα

Μπορείτε να ενημερώσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ώστε ο κάθε τίτλος κεφαλαίου να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες που ανήκουν στο ίδιο κεφάλαιο. Εδώ περιγράφεται η διαδικασία που μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό χρησιμοποιώντας τα πεδία του Word. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον τίτλο του κεφαλαίου χρησιμοποιώντας παραπομπές.

Το πεδίο που θα χρειαστεί γι' αυτή τη διαδικασία είναι το StyleRef. Το πεδίο StyleRef λειτουργεί παρόμοια με τις παραπομπές, αλλά όταν η παραπομπή δείχνει μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο, το πεδίο StyleRef δείχνει την πλησιέστερη παράγραφο ενός συγκεκριμένου στυλ, για παράδειγμα ένα στυλ Επικεφαλίδα 1. Επιπλέον με το πεδίο έχετε περισσότερες δυνατότητες από την παραπομπή, καθώς, εκτός από το κείμενο της παραγράφου (τίτλος του κεφαλαίου) μπορείτε να εμφανίσετε και τον αριθμό παραγράφου (αριθμό κεφαλαίου). Ο τίτλος και ο αριθμός κεφαλαίου ενημερώνονται αυτόματα όταν ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο.

Στη διαδικασία αναφέρεται μόνο η κεφαλίδα της σελίδας, επειδή εκεί συνήθως τοποθετείται ο τίτλος του κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει όμως και για το υποσέλιδο.

  1. Κατ' αρχάς, αν δεν το έχετε κάνει, θα χρειαστεί να χωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες, μία για κάθε κεφάλαιο του εγγράφου.

    Ορισμένοι παραλείπουν αυτό το βήμα, αλλά είναι χρήσιμο γιατί αποτρέπει την ύπαρξη δύο τίτλων κεφαλαίων στην ίδια σελίδα. Εάν υπάρχουν δύο τίτλοι μόνο τον πρώτο θα μπορέσετε να εμφανίσετε στην κεφαλίδα.

  2. Εφαρμόσετε το ίδιο στυλ σε όλους τους τίτλους κεφαλαίων.
  3. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας.
  4. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Γρήγορα τμήματα της ομάδας Εισαγωγή και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Πεδίο.
  5. Στο πεδίο Κατηγορίες επιλέξτε Συνδέσεις και παραπομπές και από τη λίστα με τα Ονόματα πεδίων επιλέξτε StyleRef.
  6. Στη λίστα Όνομα στυλ επιλέξτε το στυλ που έχετε εφαρμόσει στους τίτλους των κεφαλαίων και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
  7. Μπορείτε στη συνέχεια να μορφοποιήσετε το αποτέλεσμα του πεδίου, όπως κάνετε με κάθε κείμενο. Π.χ. διαφορετική γραμματοσειρά, μέγεθος, έντονη γραφή, χρώμα, στοίχιση κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και τον αριθμό κεφαλαίου, επαναλάβετε τη διαδικασία για να εισαγάγετε άλλο ένα πεδίο StyleRef, όπου στο βήμα 6 εκτός από την επιλογή του στυλ θα ενεργοποιήστε και τον διακόπτη Εισαγωγή αριθμού παραγράφου.

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση πεδίων για εμφάνιση των τίτλων στην κεφαλίδα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.008/0115
Έκδοση
14/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου