Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Εμφάνιση του τίτλου κεφαλαίου στην κεφαλίδα

Μπορείτε να ενημερώσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ώστε ο τίτλος κάθε κεφαλαίου να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες που ανήκουν στο ίδιο κεφάλαιο. Εδώ περιγράφεται η διαδικασία που μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό χρησιμοποιώντας παραπομπές για καθέναν από τους τίτλους. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον τίτλο του κεφαλαίου χρησιμοποιώντας πεδία.

Στη συνέχεια αναφέρεται μόνο η κεφαλίδα της σελίδας, επειδή εκεί συνήθως τοποθετείται ο τίτλος του κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει όμως και για το υποσέλιδο.

 1. Κατ' αρχάς, αν δεν το έχετε κάνει, θα χρειαστεί να χωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες, μία για κάθε κεφάλαιο του εγγράφου.

  Ορισμένοι παραλείπουν αυτό το βήμα, αλλά είναι χρήσιμο γιατί αποτρέπει την ύπαρξη δύο τίτλων κεφαλαίων στην ίδια σελίδα. Αν υπάρχουν δύο τίτλοι μόνο τον πρώτο θα μπορέσετε να εμφανίσετε στην κεφαλίδα.

 2. Αποσυνδέστε την κεφαλίδα κάθε ενότητας από την προηγούμενη.

  Πώς γίνεται;

  Όταν εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας στο έγγραφο το Word από προεπιλογή διατηρεί στη νέα ενότητα τα χαρακτηριστικά που έχει και η προηγούμενη. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι ο προσανατολισμός της σελίδας (οριζόντιος ή κατακόρυφος), οι διαστάσεις των περιθωρίων και τα περιεχόμενα της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Αν θέλετε η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο μιας ενότητας να έχει διαφορετική μορφή και περιεχόμενα από της προηγούμενης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τις ενότητες μεταξύ τους:

  1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας, ή στην περιοχή του υποσέλιδου της ενότητας που θέλετε να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
  2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο απενεργοποιήστε την εντολή Σύνδεση στην προηγούμενη.
  3. Αν θέλετε, επαναλάβετε τη διαδικασία και σε επόμενες ενότητες.
 3. Σε κάθε τίτλο κεφαλαίου εφαρμόστε ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων (Επικεφαλίδα 1, ή Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.).

  Αν έχετε ήδη εφαρμόσει στους τίτλους κεφαλαίου ένα δικό σας στυλ και θέλετε να το διατηρήσετε, δείτε την εναλλακτική διαδικασία στα Σχόλια κατωτέρω. Ωστόσο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το δικό σας στυλ με ένα από τα ενσωματωμένα στυλ του Word χωρίς να χάσετε τη μορφοποίηση που έχετε ορίσει:

  1. Επιλέξτε έναν από τους τίτλους με τη μορφοποίηση που θέλετε.
  2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε δεξιό κλικ π.χ. στο στυλ Επικεφαλίδα 1 της ομάδας Στυλ και από το μενού επιλέξτε την εντολή Ενημέρωση του στυλ "Επικεφαλίδα 1" για συμφωνία με την επιλογή.
  3. Στην ομάδα Επεξεργασία κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.
  4. Στο πλαίσιο Εύρεση και αντικατάσταση εμφανίστε τις Λεπτομέρειες και στη συνέχεια από το κουμπί Μορφή επιλέξτε Στυλ.
  5. Στη λίστα εντοπίστε το στυλ που χρησιμοποιείτε για τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων και κάνετε κλικ στο OK.
  6. Κάνετε κλικ στο πεδίο Αντικατάσταση με και από το κουμπί Μορφή επιλέξτε πάλι Στυλ.
  7. Στη λίστα εντοπίστε το στυλ Επικεφαλίδα 1 και κάνετε κλικ στο OK.
  8. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.
 4. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας.

  Εκ προεπιλογής το στοιχείο που εισαγάγετε (εν προκειμένω ο τίτλος) τοποθετείται στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας. Πατήστε TAB για να τοποθετήσετε τον τίτλο στο κέντρο, ή πατήστε πάλι TAB για να τον τοποθετήσετε στη δεξιά πλευρά.

 5. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Συνδέσεις και επιλέξτε Παραπομπή.
 6. Στο πλαίσιο διαλόγου Παραπομπή κάνετε τις επόμενες επιλογές:
  • Στο πεδίο Τύπος παραπομπής επιλέξτε Επικεφαλίδα.
  • Στο πεδίο Για την επικεφαλίδα επιλέξτε τον τίτλο του αντίστοιχου κεφαλαίου.
  • Στο πεδίο Εισαγωγή παραπομπής σε επιλέξτε Κείμενο επικεφαλίδας.
 7. Κάνετε κλικ πρώτα στο κουμπί Εισαγωγή και ύστερα στο κουμπί Κλείσιμο.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7 και για τους υπόλοιπους τίτλους κεφαλαίων.

Σχόλια

1.
Αν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε κάποιον τίτλο κεφαλαίου κάνετε κλικ στη αρχή του υπάρχοντος, πληκτρολογήστε τον νέο και μετά διαγράψτε τον παλιό. Σ' αυτή την περίπτωση ο διορθωμένος τίτλος μπορεί να μην εμφανιστεί αυτόματα στην κεφαλίδα. Κάνετε διπλό κλικ στη περιοχή της κεφαλίδας, κάνετε κλικ στο κείμενο του τίτλου και πατήστε F9 για να ανανεωθεί το κείμενο.

2.
Στο βήμα 3 της διαδικασίας αναφέρω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων του Word. Στην πραγματικότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προσωπικό σας στυλ αλλά με ορισμένα επιπλέον βήματα. Η πλήρης διαδικασία:

 1. Επιλέξτε έναν τίτλο κεφαλαίου.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Συνδέσεις και επιλέξτε Σελιδοδείκτης.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
  Το όνομα του σελιδοδείκτη πρέπει να αρχίζει με γράμμα και να μην περιέχει κενά. Επιπλέον, χωρίς να έχω αποδείξεις, νομίζω ότι το Word διαχειρίζεται καλύτερα τους αγγλικούς χαρακτήρες. Π.χ. για τον τίτλο στο πρώτο κεφάλαιο θα πρότεινα το όνομα σελιδοδείκτη chapter1.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για όλους τους τίτλους κεφαλαίων.
 5. Συνεχίστε με όλα τα βήματα της αρχικής διαδικασίας παραλείποντας το βήμα 3, που αφορά τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων. Επίσης, αντί για τις επιλογές που αναφέρονται στο βήμα 6 κάνετε τις επόμενες:
  • Στο πεδίο Τύπος παραπομπής επιλέξτε Σελιδοδείκτης.
  • Στο πεδίο Για τον σελιδοδείκτη επιλέξτε το ανάλογο όνομα.
  • Στο πεδίο Εισαγωγή παραπομπής σε επιλέξτε Κείμενο σελιδοδείκτη.
Σύνοψη
Θέμα
Εμφάνιση του τίτλου κεφαλαίου στην κεφαλίδα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Configure headers and footers for different sections of a document«», Office Online Support

– «Adding an automatic chapter name to a header or footer», E. Timmerman, Linkedin 2017

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.006/0113
Έκδοση
11/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου