Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Αλλαγές σελίδας και σελιδοποίηση

Με τις αλλαγές σελίδας ρυθμίζεται η ποσότητα του κειμένου, και των άλλων στοιχείων ενός εγγράφου (γραφικά, πίνακες, σχήματα κ.λπ) που θα περιέχει μια σελίδα, ώστε το υπόλοιπο κείμενο να μεταφερθεί στην επόμενη. Αυτό ουσιαστικά εξαρτάται από το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να εκτυπωθεί το έγγραφο, για το οποίο το Word έχει ως προεπιλεγμένη τιμή το μέγεθος Α4 (21εκ. x 29,7εκ.) ή το μέγεθος Letter (21,59εκ. x 27,94εκ), με το πρώτο να συνηθίζεται στην Ευρώπη και το δεύτερο στην Αμερική.

Με βάση είτε αυτό το μέγεθος, είτε άλλα μεγέθη που μπορείτε να επιλέξετε εσείς, το Word όταν συμπληρωθεί μια σελίδα κειμένου δημιουργεί αυτόματα μια αλλαγή σελίδας και ξεκινά μια καινούργια σελίδα. Μπορείτε ωστόσο να δημιουργήσετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας, σε όποιο σημείο του κειμένου θέλετε εσείς:

Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

  • Πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ENTER.
  • Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή σελίδας, της ομάδας Σελίδες.
  • Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγές, της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε Σελίδα.

Οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας έχουν το μειονέκτημα ότι, αν μελλοντικά χρειαστεί να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κείμενο και γραφικά πριν από μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας, αυτή πιθανόν να μεταφερθεί σε άλλο σημείο και ίσως χρειαστεί να την αναπροσαρμόσετε. Για να προλάβετε τέτοιες περιπτώσεις, το Word σαν δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ορισμένες επιλογές που θα ελέγχουν τη σελιδοποίηση. Το σημείο δηλαδή του κειμένου που θα διακόπτεται το κείμενο για να συνεχίσει στην επόμενη σελίδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε πώς θα ρυθμίσετε τις επιλογές σελιδοποίησης με την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Σύνοψη
Θέμα
Αλλαγές σελίδας και σελιδοποίηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.013/0120
Έκδοση
25/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου