Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Η υποστήριξη για εικόνες EPS καταργήθηκε στο Office

Για λόγους ασφαλείας η υποστήριξη αρχείων eps καταργείται στο Office, σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows. Αυτή η αλλαγή εφαρμόστηκε με την ενημέρωση ασφάλειας της 11 Απριλίου 2017.

Με την ενημέρωση του Απριλίου η υποστήριξη για εισαγωγή αρχείων eps απενεργοποιήθηκε στο Office εκ προεπιλογής. Υπήρχε όμως η δυνατότητα να γίνει εισαγωγή αρχείων eps, ρυθμίζοντας μια τιμή στο μητρώο των Windows. Από τον Μάιο του 2018 αυτή η δυνατότητα ρύθμισης του μητρώου αφαιρέθηκε για τους χρήστες του Microsoft 365 και Office 2019 και στη συνέχεια, σταδιακά, για τους χρήστες όλων των εκδόσεων του Office. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης δεν θα είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή αρχείων eps σε έγγραφα του Office. Όταν εισάγετε αρχεία eps, στη θέση της εικόνας θα εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας".

Η αλλαγή αυτή γίνεται γιατί παρατηρήθηκαν περιστατικά ασφάλειας που αφορούσαν τα αρχεία eps, και επειδή κρίθηκε ότι οι δυνατότητες για κακόβουλες επιθέσεις ήταν πολύ μεγάλες. Ξεκινώντας από το Office 2010, το θέμα ασφάλειας αντιμετωπίστηκε με την αυτόματη μετατροπή των αρχείων eps στην πιο ασφαλή μορφή emf κατά την εισαγωγή τους σε ένα έγγραφο του Office. Πέρα από τις προσπάθειες όμως, τα αρχεία eps επιτρέπουν τον ενσωματωμένο κώδικα και επομένως εξακολουθούν να αποτελούν μέσο κακόβουλης επίθεσης για οποιονδήποτε εισάγει ένα αρχείο eps, ή ανοίγει ένα έγγραφο που περιέχει ένα αρχείο eps. Για να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος αποφασίστηκε η πλήρης απενεργοποίηση της δυνατότητας εισαγωγής τους σε έγγραφα του Office.

Αν έχετε αρχεία eps που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο μπορείτε, εναλλακτικά, να τα μετατρέψετε σε περισσότερο ασφαλείς μορφές όπως η emf και η svg. Η πρώτη υποστηρίζεται από όλες τις εκδόσεις του Office, η δεύτερη μόνο στο Microsoft 365. Μπορείτε να κάνετε τη μετατροπή με ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα ή σε online υπηρεσίες του διαδικτύου.

Σύνοψη
Θέμα
Η υποστήριξη για εικόνες EPS καταργήθηκε στο Office
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Support for EPS images has been turned off in Office», Office Online Support

Ταυτότητα
4.01.001/0111
Έκδοση
4/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου