Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Προβλήματα με τα συνδεδεμένα πλαίσια

Ο δείκτης "κούπα που αδειάζει" δεν εμφανίζεται για να δημιουργήσω συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου

Ο δείκτης κούπα που αδειάζει δεν εμφανίζεται, όταν δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης πλαισίου κειμένου. Για να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σε ένα σχήμα, πρέπει να ισχύουν όλα τα παρακάτω:

  • Τα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου πρέπει να βρίσκονται σε ένα μόνο έγγραφο.
  • Το πλαίσιο κειμένου που συνδέετε πρέπει να είναι κενό.
  • Το πλαίσιο κειμένου δεν πρέπει να ανήκει ήδη σε κάποια αλυσίδα συνδεδεμένων πλαισίων.
  • Ο μέγιστος αριθμός δυνατών συνδέσεων ενός κειμένου είναι 31, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να συνδεθούν το πολύ 32 πλαίσια κειμένου ή σχήματα. Αν το κείμενο δεν χωράει στα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου ή σχήματα, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου ή να μεγεθύνετε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

Δεν μπορώ να επιλέξω κείμενο σε διαδοχικά συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου

Όταν επιλέγετε κείμενο σε ένα συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου, το Word δεν σας επιτρέπει να επεκτείνετε την επιλογή ώστε να συμπεριλάβετε κείμενο από το επόμενο συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

Μπορείτε εναλλακτικά να κάνετε σταδιακά αντιγραφή και επικόλληση σε άλλο σημείο του εγγράφου ένα-ένα τα τμήματα του κειμένου που θέλετε από κάθε συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

Aν θέλετε να επιλέξετε όλο το κείμενο των συνδεδεμένων πλαισίων:

  1. Κάνετε κλικ στο κείμενο ενός από τα συνδεδεμένα πλαίσια.
  2. Πατήστε τη συντόμευση CTRL+A.

Το κείμενο πίνακα περικόπτεται στα συνδεδεμένα πλαίσια

Αν τοποθετήσετε έναν πίνακα σε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου και η κάτω γραμμή του πίνακα επεκτείνεται κάτω από το πλαίσιο κειμένου, το αναδιπλωμένο κείμενο αυτής της γραμμής του πίνακα δεν εμφανίζεται. Ένας πίνακας ρέει από το ένα πλαίσιο κειμένου στο άλλο, αλλά οι γραμμές του πίνακα δεν ρέουν μεταξύ δύο πλαισίων κειμένου. Μπορείτε είτε να μεγεθύνετε το πλαίσιο κειμένου, για να εμφανίζεται όλη η γραμμή είτε να περιορίσετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε να αλλάξει η γραμμή και να εμφανιστεί στο επόμενο πλαίσιο κειμένου.

Το πρόβλημα αναφέρεται σε αρχεία Βοήθειας παλαιότερων εκδόσεων του Word, δεν μπόρεσα όμως να το αναπαράγω. Σε όλες τις περιπτώσεις η γραμμή με το αναδιπλωμένο κείμενο μεταφέρθηκε στο επόμενο συνδεδεμένο πλαίσιο.
Σύνοψη
Θέμα
Προβλήματα με τα συνδεδεμένα πλαίσια
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.012/0110
Έκδοση
1/11/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου