Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Λίστα με αρίθμηση

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σύνολο παραγράφων σε λίστα με αρίθμηση, ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με αρίθμηση καθώς πληκτρολογείτε τα στοιχεία που θέλετε να είναι στην λίστα.

Μετατροπή παραγράφων σε λίστα με αρίθμηση

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να μετατρέψετε σε λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση.

Δημιουργία λίστας με αρίθμηση

 1. Για να αρχίσετε μια λίστα με αρίθμηση κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε το κουμπί Αρίθμηση και αρχίστε να πληκτρολογείτε το πρώτο στοιχείο της λίστας.
  • Πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας και πριν πατήσετε ENTER πατήστε το κουμπί Αρίθμηση.
  • Πληκτρολογήστε τον αριθμό 1 συνοδευόμενον από μία τελεία (1.) και πατήστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή το πλήκτρο TAB.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αγγλικό άλφα (A ή a) ή το αγγλικό γιώτα (I ή i) με την τελεία, για να δημιουργήσετε μια λίστα με αλφαβητική ή λατινική αρίθμηση αντίστοιχα.

 2. Αφού πληκτρολογήσετε το πρώτο στοιχείο της λίστας, πατήστε ENTER για να συνεχίσετε με το επόμενο στοιχείο.
 3. Για να τερματίσετε την λίστα και να συνεχίσετε πάλι με απλό κείμενο, πληκτρολογήστε το τελευταίο στοιχείο της λίστας και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε το κουμπί Αρίθμηση.
  • Πατήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+N (επιστροφή στο στυλ Βασικό).
  • Πατήστε πάλι ENTER.

Προσαρμογή της αρίθμησης

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες μορφές αρίθμησης της λίστας (αριθμητική, αλφαβητική, λατινική κ.λπ.) καθώς και να αλλάξετε την εμφάνιση της αρίθμησης (με έντονα γράμματα, διαφορετικό χρώμα κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την τιμή έναρξης της λίστας (αν θα αρχίζει με τον αριθμό 1 ή κάποιον άλλον αριθμό) αλλά και να ορίσετε αν η λίστα θα έχει ανεξάρτητη αρίθμηση ή θα ακολουθεί την αρίθμηση που έχει μια προηγούμενη λίστα στο έγγραφο.

Για να αλλάξετε την μορφή αρίθμησης:

 1. Κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Αρίθμηση και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Στην Βιβλιοθήκη αρίθμησης επιλέξτε την μορφή που θέλετε.
  • Επιλέξτε την εντολή Προσδιορισμός νέας μορφοποίησης αριθμών. Στη συνέχεια επιλέξτε την μορφή αρίθμησης στο πεδίο Στυλ Αριθμών του πλαισίου διαλόγου Ορισμός νέας μορφής αριθμών.

Εικ. 1: Προσαρμογή αρίθμησης λίστας

Για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της αρίθμησης:

 1. Κάνετε κλικ σε ένα από τα στοιχεία της λίστας.
 2. Πατήστε το βελάκι επέκτασης του εργαλείου Αρίθμηση και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσδιορισμός νέας μορφοποίησης αριθμών (εικ. 1).
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).

Στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου (εικ. 1) μπορείτε επίσης να καταργήσετε την τελεία που ακολουθεί την αρίθμηση, ή να την αντικαταστήσετε με κάποιον άλλον χαρακτήρα:

 • Στο πεδίο Μορφή αριθμών διαγράψτε την τελεία και προσθέστε τον χαρακτήρα που θέλετε να εμφανίζεται (παρένθεση, ενωτικό, κενό διάστημα κ.λπ.).

Για να αλλάξετε την σειρά αρίθμησης:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε δεξιό κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
  • Κάνετε κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Αρίθμηση. Επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.

  Εικ. 2: Ορισμός τμής αρίθμησης

 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα (εικ. 2):
  • Αν πρόκειται για ανεξάρτητη λίστα επιλέξτε Έναρξη νέας λίστας.
  • Αν θέλετε η λίστα να ακολουθεί την αρίθμηση μιας λίστας που υπάρχει ήδη στο έγγραφο επιλέξτε Συνεχόμενη με την προηγούμενη ενότητα.
  • Η εντολή Προώθηση τιμής (παράβλεψη αριθμών) σας επιτρέπει να ορίσετε διαφορετική αρίθμηση για την νέα λίστα, έστω κι αν θεωρείται συνεχόμενη της προηγούμενης.
 3. Στο πεδίο Ορισμός τιμής σε επιλέξτε την τιμή εκκίνησης της λίστας. Η τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 32767 (215).

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αρίθμησης ακόμα κι αν επιλέξετε κάποιο άλλο στοιχείο, εκτός από το πρώτο της λίστας. Το Word θα προσαρμόσει αυτόματα την αρίθμηση των στοιχείων που ακολουθούν και ανήκουν στο ίδιο επίπεδο λίστας. Αυτό είναι χρήσιμο για μερικά είδη εγγράφων, όπου οι λίστες μπορεί να μην έχουν συνεχόμενη αρίθμηση (π.χ. λίστες νομολογιών).

Σύνοψη
Θέμα
Λίστα με αρίθμηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Define new bullets, numbers, and multilevel lists», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.009/0017
Έκδοση
10/4/10
Αναθεώρηση
7/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου