Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Ένα στυλ άλλαξε αναπάντεχα

Αυτό το πρόβλημα παρατηρείται συνήθως στις επόμενες περιπτώσεις:

 • Έχετε μορφοποιήσει ορισμένα σημεία του εγγράφου με ένα στυλ. Όταν αλλάζετε τη μορφοποίηση σε ένα διαφορετικό σημείο του εγγράφου βλέπετε να αλλάζει και η μορφοποίηση του στυλ.
 • Έχετε μορφοποιήσει ένα έγγραφο με διάφορα στυλ, το έχετε αποθηκεύσει και το έχετε κλείσει. Την επόμενη φορά που το ανοίγετε βλέπετε ότι η μορφοποίηση έχει αλλάξει ή έχει χαθεί τελείως.

Δείτε ορισμένες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την αλλοίωση ή την κατάργηση των στυλ:

 • Ίσως να έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση στυλ
  Με την αυτόματη ενημέρωση, όταν κάνετε επιπρόσθετες αλλαγές σε ένα στιγμιότυπο ενός στυλ, οι αλλαγές αυτές εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα στιγμιότυπα του στυλ. Π.χ. έχετε μορφοποιήσει διάφορες παραγράφους με το στυλ Παράγραφος λίστας. Επιλέγετε μία από αυτές τις παραγράφους και την κάνετε με έντονα γράμματα. Αυτόματα όλες οι παράγραφοι λίστας γίνονται με έντονα γράμματα. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
  1. Εντοπίστε το συγκεκριμένο στυλ, είτε στην ομάδα των Σύντομων στυλ (καρτέλα Κεντρική), είτε στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
  2. Κάνετε δεξιό κλικ πάνω στο όνομά του και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση.
 • Ίσως το στυλ σας να βασίζεται σε ένα άλλο στυλ, το οποίο τροποποιήθηκε
  Όταν τροποποιείται ένα βασικό στυλ, τροποποιούνται και όλα τα στυλ που εξαρτώνται από αυτό. Π.χ. αν αλλάξετε τη γραμματοσειρά του Βασικού στυλ σε Arial, το Word θα αλλάξει την γραμματοσειρά και σε όσα στυλ βασίζονται σε αυτό, όπως οι υποσημειώσεις, τα υποσέλιδα, οι αριθμοί σελίδων κ.ά. Αν δεν θέλετε να αλλάζει το συγκεκριμένο στυλ όταν τροποποιείτε ένα στυλ βάσης, βεβαιωθείτε ότι το στυλ σας δεν είναι βασισμένο σε κάποιο άλλο ή, τουλάχιστον, στο στυλ βάσης που τροποποιείτε. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
  1. Εντοπίστε το συγκεκριμένο στυλ είτε στην ομάδα των Σύντομων στυλ (καρτέλα Κεντρική) είτε στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
  2. Κάνετε δεξιό κλικ πάνω στο όνομά του και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, στο πεδίο Βασισμένο στο, κάντε κλικ στην επιλογή (χωρίς στυλ) ή σε ένα στυλ διαφορετικό από το στυλ βάσης που πρόκειται να τροποποιήσετε.
 • Ίσως το έγγραφο να είναι βασισμένο σε ένα πρότυπο που τροποποιήθηκε
  Αν αλλάξετε τα στυλ ενός προτύπου και μετά ξανανοίξετε ένα έγγραφο βασισμένο σε αυτό το πρότυπο, τα εφαρμοσμένα στυλ αυτού του εγγράφου μπορεί να έχουν ενημερωθεί, βάσει των νέων ορισμών του προτύπου. Αν επιθυμείτε να μην ενημερώνονται τα στυλ των εγγράφων, τα οποία είναι βασισμένα σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, όταν ξανανοίγετε αυτά τα έγγραφα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
  1. Στην κορδέλα επιλέξτε την καρτέλα Προγραμματιστής.

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα λόγω των προκαθορισμένων ρυθμίσεων του Word. Για να ενεργοποιήσετε τη εμφάνισή της:

   1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια εμφανίστε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
   2. Στη λίστα με τις κύριες καρτέλες κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής για να το ενεργοποιήσετε.
   3. Κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
  2. Στην ομάδα Πρότυπα κάντε κλικ στο κουμπί Πρότυπα εγγράφου.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα και πρόσθετα επιλέξτε την καρτέλα Πρότυπα και στη συνέχεια απενεργοποιήστε το πεδίο Αυτόματη ενημέρωση στυλ εγγράφου.
 • Το πρότυπο που περιέχει τον ορισμό του στυλ ίσως να λείπει ή να είναι κατεστραμμένο
  Σε περίπτωση που το πρότυπο το οποίο περιέχει τον ορισμό του στυλ λείπει ή είναι κατεστραμμένο, τα στυλ του τρέχοντος εγγράφου θα χρησιμοποιήσουν τους ορισμούς του πρότυπου Normal.
 • Το στυλ που αλλάζει είναι το Βασικό στυλ
  Αν το στυλ που αλλάζει αναπάντεχα είναι το Βασικό, θα χρειαστείτε μακροεντολή για να αναιρέσετε αυτή την συμπεριφορά:
  1. Πατήστε ALT+F11 για να εμφανίσετε τον VB Editor.
  2. Πατήστε CTRL+G για να εμφανίσετε το παράθυρο Immediate.
  3. Πληκτρολογήστε την επόμενη εντολή:

   ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal).Automatically Update = False

  4. Πατήστε ENTER.
  5. Αποθηκεύστε το έγγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Ένα στυλ άλλαξε αναπάντεχα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.004/0026
Έκδοση
22/5/10
Αναθεώρηση
26/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου