Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά

Για να κάνετε ταξινόμηση αριθμών, οι αριθμοί πρέπει να είναι σε μία από τις μορφές που αναγνωρίζει το Word (ακέραιος ή δεκαδικός). Όταν θέλετε να ταξινομήσετε λίστες με διαφορετικές μορφές αριθμών, όπως οι αριθμοί τηλεφώνου που συνδέονται με ενωτικό, οι ταχυδρομικοί κώδικες που γράφονται σε δύο τμήματα κ.λπ. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο Αριθμός για την ταξινόμηση.

αριθμοί τηλεφώνου ταχυδρομικοί κώδικες
5678-901
4567-890
6789-012
3456-789
1234-567
5678-902
406 38
321 33
122 43
602 56
106 76
122 42

Ταξινόμηση ως κείμενο

Μπορείτε να ταξινομήσετε λίστες με αριθμούς αυτής ή παρόμοιας μορφής κάνοντας ταξινόμηση ως κείμενο:

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους της λίστας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου επιλέξτε τον τύπο Κείμενο.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK, για να ολοκληρώσετε την ταξινόμηση.

Ταξινόμηση με ορισμό πεδίων ταξινόμησης

Αν παρατηρήσετε τους αριθμούς στις δύο λίστες του παραδείγματος, θα διαπιστώσετε ότι η κάθε εγγραφή της λίστας αποτελείται από δύο αριθμούς (δύο πεδία), που χωρίζονται μεταξύ τους με ένα σύμβολο (το ενωτικό στη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου και το κενό διάστημα στην λίστα με τους ταχυδρομικούς κώδικες). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα των εγγραφών για να ταξινομήσετε την λίστα, ορίζοντας πεδία ταξινόμησης.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους της λίστας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές ταξινόμησης στο πεδίο Άλλο διαγράψτε τον χαρακτήρα που τυχόν υπάρχει και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πληκτρολογήστε το ενωτικό, αν ταξινομείτε την λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
  • Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ, αν ταξινομείτε τους ταχυδρομικούς κώδικες.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου.
 5. Στο πεδίο Ταξινόμηση κατά επιλέξτε Λέξη 1 και βεβαιωθείτε ότι ο τύπος είναι Αριθμός.
 6. Στο πεδίο Έπειτα κατά επιλέξτε Λέξη 2 και βεβαιωθείτε ότι ο τύπος είναι επίσης Αριθμός.
 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την ταξινόμηση.

Ταξινόμηση με προσαρμογή της λίστας

Αν παρατηρήσετε τους αριθμούς στις δύο λίστες, θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε, στη μεν πρώτη λίστα να αντικαταστήσετε το ενωτικό με το κόμμα, στη δε δεύτερη λίστα το κενό διάστημα πάλι με το κόμμα, ώστε οι συνδυασμοί των αριθμών να μετατραπούν σε δεκαδικούς αριθμούς. Το Word αναγνωρίζει αυτή την μορφή αριθμών και επομένως μπορείτε να τους ταξινομήσετε:

 1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε το ενωτικό με το κόμμα (ή το κενό διάστημα με το κόμμα, ανάλογα με τη λίστα που ταξινομείτε).
 2. Επιλέξτε τη λίστα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 3. Στο πλαίσιο Ταξινόμηση κειμένου επιλέξτε τον τύπο Αριθμός.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώστε την ταξινόμηση.
 5. Τέλος, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση για να αντικαταστήστε πάλι τα κόμματα με ενωτικά ή κενά διαστήματα, ανάλογα με τη λίστα που ταξινομείτε.
Σύνοψη
Θέμα
Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.003/0025
Έκδοση
20/5/10
Αναθεώρηση
22/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου