Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Λίστα με κουκκίδες

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σύνολο παραγράφων σε λίστα με κουκκίδες, ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες καθώς πληκτρολογείτε τα στοιχεία που θέλετε να είναι στην λίστα.

Μετατροπή παραγράφων σε λίστα με κουκκίδες

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να μετατρέψετε σε λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

 1. Αρχίσετε μια λίστα με κουκκίδες με ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες και αρχίστε να πληκτρολογείτε το πρώτο στοιχείο της λίστας
  • Πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας και πριν πατήσετε ENTER κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες.
  • Πληκτρολογήστε αστερίσκο (*) και πατήστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή το πλήκτρο TAB. Το Word μετατρέπει αυτόματα τον αστερίσκο σε κουκκίδα.
 2. Αφού πληκτρολογήσετε το πρώτο στοιχείο της λίστας, πατήστε ENTER για να συνεχίσετε με το επόμενο στοιχείο.
 3. Για να τερματίσετε την λίστα και να συνεχίσετε πάλι με απλό κείμενο, πληκτρολογήστε το τελευταίο στοιχείο της λίστας και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες.
  • Πατήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+N (επιστροφή στο στυλ Βασικό).
  • Πατήστε πάλι ENTER.

Προσαρμογή της κουκκίδας

Το Word χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σύμβολο κουκκίδας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό σύμβολο, από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων που διαθέτει το Word, ή να ορίσετε ένα δικό σας σύμβολο. Μπορείτε ακόμα να αντικαταστήσετε το σύμβολο κουκκίδας με μια εικόνα.

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις προεπιλεγμένες κουκκίδες του Word:

 1. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Κουκκίδες.
 2. Στη Βιβλιοθήκη κουκκίδων επιλέξτε το σύμβολο ή την εικόνα κουκκίδας που θέλετε.

Για να ορίσετε μια διαφορετική κουκκίδα:

 1. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Κουκκίδες.
 2. Κάνετε κλικ στην εντολή Προσδιορισμός νέας κουκκίδας και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο για να επιλέξτε το σύμβολο κουκκίδας που θέλετε. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά για να ρυθμίσετε την εμφάνιση της κουκκίδας που επιλέξατε (μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα για να επιλέξετε μια εικόνα ως σύμβολο κουκκίδας.
Σύνοψη
Θέμα
Λίστα με κουκκίδες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Define new bullets, numbers, and multilevel lists», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.008/0016
Έκδοση
7/4/10
Αναθεώρηση
5/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου