Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Η μορφοποίηση σε τμήμα ή ολόκληρη παράγραφο επηρεάζει και τις επόμενες παραγράφους

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται στα επόμενα σενάρια:

 • Επιλέγετε όλο το κείμενο μιας παραγράφου και στη συνέχεια εφαρμόζετε μορφοποίηση χαρακτήρα (π.χ. πατάτε το κουμπί Έντονη γραφή στην καρτέλα Κεντρική). Όταν πατήσετε το ENTER για να ξεκινήσετε μια νέα παράγραφο, το κείμενο εξακολουθεί να εμφανίζεται με έντονη γραφή.
 • Επιλέγετε μια από τις παραγράφους που υπάρχουν ήδη σε ένα έγγραφο και στη συνέχεια εφαρμόζετε μορφοποίηση παραγράφου (π.χ. πατάτε το κουμπί Αύξηση εσοχής στην καρτέλα Κεντρική). Αυτόματα η αύξηση εσοχής εφαρμόζεται και στην παράγραφο ή τις παραγράφους που προηγούνται ή/και έπονται της επιλεγμένης.

Όταν εφαρμόζετε μορφοποίηση χαρακτήρα σε όλο το κείμενο μιας παραγράφου, το Word εφαρμόζει αυτόματα τη νέα μορφοποίηση και στο σημάδι παραγράφου (), ακόμα κι αν δεν το έχετε επιλέξει. Κατά συνέπεια, όταν πατήσετε το ENTER, το Word μεταφέρει στη νέα παράγραφο τις πληροφορίες μορφοποίησης που περιέχει το σημάδι παραγράφου της προηγουμένης ώστε το κείμενο που ακολουθεί να έχει την ίδια εμφάνιση.

Για να μορφοποιήσετε όλο το κείμενο μιας παραγράφου χωρίς να επηρεαστεί η επόμενη παράγραφος:

 1. Επιλέξτε το κείμενο της παραγράφου και στη συνέχεια εφαρμόστε τη μορφοποίηση χαρακτήρων που θέλετε.
 2. Επιλέξτε το σημάδι παραγράφου () και πατήστε CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να κάνετε απαλοιφή μορφοποίησης από το σημάδι παραγράφου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμα κι αν δεν εμφανίζονται τα σημάδια παραγράφου, μεταφερθείτε στην τελευταία γραμμή της παραγράφου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο END, ή κάνετε κλικ αρκετά μακριά από τον τελευταίο χαρακτήρα της παραγράφου (συνήθως η τελεία). Κατόπιν πατήστε CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να κάνετε απαλοιφή μορφοποίησης.

 3. Πατήστε ENTER για να ξεκινήσετε τη νέα παράγραφο που δεν θα περιέχει την προηγούμενη μορφοποίηση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε πρώτα ENTER για να δημιουργήσετε τη νέα παράγραφο, και στη συνέχεια να μορφοποιήσετε το κείμενο της προηγούμενης παραγράφου.

Τα προβλήματα μορφοποίησης που εμπίπτουν στο δεύτερο σενάριο δημιουργούνται όταν το επιλεγμένο απόσπασμα κειμένου φαίνεται σαν παράγραφος ενώ δεν είναι. Αυτή η λανθασμένη εντύπωση δημιουργείται όταν τα σημάδια παραγράφου δεν εμφανίζονται στο έγγραφο και οφείλεται σε δυο συνήθως λόγους:

 • Η νέα γραμμή που φαίνεται σαν αρχή νέας παραγράφου έχει δημιουργηθεί με SHIFT+ENTER (αλλαγή γραμμής) αντί για ENTER (αλλαγή παραγράφου).
 • Η νέα γραμμή έχει δημιουργηθεί λόγω αναδίπλωσης του κειμένου, οπότε μια μεγάλη λέξη μεταφέρεται στην επόμενη γραμμή. Αυτό έχει σαν συνέπεια το μεγάλο κενό στο τέλος της προηγούμενης γραμμής να φαίνεται σαν τέλος παραγράφου.

Για να επιβεβαιώσετε την αρχή και το τέλος μιας παραγράφου κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική πατήστε το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη . Τα σύμβολα παραγράφου () θα σας δείξουν την αρχή και το τέλος των παραγράφων.
 • Τοποθετήστε τον δείκτη στο αριστερό περιθώριο της σελίδας, στο ύψος της παραγράφου που θέλετε να ελέγξετε και κάνετε διπλό κλικ. Θα επιλεγεί όλη η παράγραφος.
Σύνοψη
Θέμα
Η μορφοποίηση σε τμήμα ή ολόκληρη παράγραφο επηρεάζει και τις επόμενες παραγράφους
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.002/0022
Έκδοση
10/5/10
Αναθεώρηση
18/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου