Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση της ομάδας Παράγραφος


Εικ. 1: Ομάδα Παράγραφος

Η ομάδα Παράγραφος βρίσκεται στην καρτέλα Κεντρική και περιλαμβάνει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση παραγράφων. Τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος προσθέτουν άμεση μορφοποίηση στο κείμενο.

Κουκκίδες: Δημιουργία λίστας με κουκκίδες. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μια λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή κουκκίδων, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή κουκκίδας και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες στο εξής κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί, μέχρι να κάνετε διαφορετικές επιλογές ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word. Περισσότερα...

Αρίθμηση: Δημιουργία λίστας με αρίθμηση. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μια λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή αρίθμησης, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή αρίθμησης και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες στο εξής κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί, μέχρι να κάνετε διαφορετικές επιλογές ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word. Περισσότερα...

Λίστα πολλών επιπέδων: Δημιουργία λίστας πολλών επιπέδων. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μορφές λίστας ή να χρησιμοποιήστε μία από τις επόμενες επιλογές:

 • Αλλαγή επιπέδου λίστας
  Σας επιτρέπει να προάγετε ή να υποβιβάσετε το επίπεδο στο οποίο ανήκει το τρέχον στοιχείο της λίστας.
 • Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων
  Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε είτε τη λίστα που έχετε δημιουργήσει, είτε μία από τις λίστες που εμφανίζονται στη συλλογή.
 • Ορισμός νέου στυλ λίστας
  Χρησιμοποιήστε την εντολή όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα στυλ λίστας, είτε προσαρμόζοντας μία από τις υπάρχουσες μορφές, είτε ορίζοντας τη μορφοποίηση των επιπέδων εξ αρχής.

Με τη λίστα πολλών επιπέδων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με διάρθρωση (π.χ. να το διαιρέσετε σε κεφάλαια, ενότητες, παραρτήματα κ.λπ.), να αριθμήσετε τις επικεφαλίδες, να δημιουργήσετε σύνθετες λίστες (λίστες με υπο-λίστες) κ.λπ. Περισσότερα...

Μείωση εσοχής: Μειώνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4 της ίντσας (0,63εκ περίπου). Αν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Χρήση της Μείωσης εσοχής σε στοιχεία λίστας

Αν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Μείωση εσοχής...

Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου

Μειώνει την απόσταση (εφόσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου

Δεν επιφέρει αλλαγή.

Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Μειώνει την απόσταση (εφόσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου

Δεν επιφέρει αλλαγή.

Οποιοδήποτε στοιχείο δευτέρου ή κατώτερου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Προάγει το στοιχείο κατά ένα επίπεδο.

Αύξηση εσοχής: Αυξάνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4 της ίντσας (0,63εκ περίπου). Αν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 2: Χρήση της Αύξησης εσοχής σε στοιχεία λίστας

Αν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Αύξηση εσοχής...

Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου

Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου

Υποβιβάζει το στοιχείο σε δεύτερο επίπεδο, μετατρέποντας τη λίστα ενός επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων.

Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου στοιχείου του πρώτου επιπέδου

Υποβιβάζει το στοιχείο στο αμέσως επόμενο επίπεδο.

Ταξινόμηση: Ταξινομεί το επιλεγμένο κείμενο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αλφαβητικά, αριθμητικά, ή με βάση την ημερομηνία. Το επιλεγμένο κείμενο μπορεί να είναι παράγραφοι, λέξεις διαχωρισμένες με σύμβολα, στήλες πίνακα ή ολόκληρος πίνακας. Το Word έχει τη δυνατότητα να ταξινομεί διαδοχικά (υπο-ταξινόμηση) μέχρι τρία πεδία.

Εμφάνιση/Απόκρυψη: Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα κρυφά σύμβολα μορφοποίησης του εγγράφου, όπως οι χαρακτήρες TAB, οι αλλαγές σελίδας, οι αλλαγές ενότητας κ.λπ. Πατήστε πάλι το κουμπί αν θέλετε να τα αποκρύψετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Word, ώστε να εμφανίζονται πάντοτε τα σύμβολα που θέλετε, ασχέτως αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη ή όχι:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Εμφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστε την ενότητα Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη.
 3. Επιλέξτε τα σημάδια/σύμβολα που θέλετε να εμφανίζονται μόνιμα στα έγγραφα του Word.

Στοίχιση κειμένου αριστερά: Στοίχιση του κειμένου στο αριστερό περιθώριο της σελίδας. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο αριστερά και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Πλήρη.

Στοίχιση στο κέντρο: Στοίχιση του κειμένου σε ίσες αποστάσεις από το αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο στο κέντρο και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Στοίχιση κειμένου δεξιά: Στοίχιση του κειμένου στο δεξιό περιθώριο της σελίδας. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο δεξιά και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Πλήρης στοίχιση: Το Word αυξάνει τα κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε το κείμενο να μην αφήνει κενά στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο σε πλήρη στοίχιση και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Διάστιχο: Επιτρέπει την αλλαγή του διάστιχου (απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου) και του διάκενου (απόσταση μιας παραγράφου από αυτές που την περιβάλλουν). Οι διαθέσιμες επιλογές ακολουθούν προεπιλεγμένες τιμές του Word. Αν θέλετε μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέξτε από το μενού την εντολή Επιλογές διάστιχου, για να κάνετε τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος.

Σκίαση: Χρωματισμός του φόντου πίσω από το επιλεγμένο κείμενο. Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χωρίς χρώμα. Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το χρώμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Περίγραμμα: Προσαρμογή των ορίων του επιλεγμένου στοιχείου. Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word το κουμπί λειτουργεί διαφορετικά, ανάλογα με την επιλογή ή όχι κειμένου:

 • Αν δεν έχετε επιλέξει κείμενο προστίθεται κάτω περίγραμμα στην τρέχουσα παράγραφο.
 • Αν έχετε επιλέξει κείμενο μικρότερο από μία γραμμή της παραγράφου προστίθεται περίγραμμα σε κάθε πλευρά της επιλογής.
 • Αν έχετε επιλέξει περισσότερες γραμμές της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίγραμμα σε όλες τις πλευρές κάθε γραμμής.
 • Αν έχετε επιλέξει κείμενο σε συνεχόμενες παραγράφους προστίθεται περίγραμμα στην κάτω πλευρά της τελευταίας παραγράφου.

Για να επιλέξετε διαφορετική μορφή περιγράμματος χρησιμοποιήστε το μενού που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το περίγραμμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Εκτός από τις διάφορες μορφές περιγραμμάτων στο μενού υπάρχουν και οι ακόλουθες επιλογές:

 • Οριζόντια γραμμή
  Εισάγει μια οριζόντια γραμμή με μορφή εικόνας, στη θέση του δείκτη, που καταλαμβάνει όλο το πλάτος της σελίδας. Για να αλλάξετε την εμφάνισή της κάνετε δεξιό κλικ και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση οριζόντιας γραμμής.
 • Σχεδίαση πίνακα
  Ο δείκτης μετατρέπεται σε μολύβι και μπορείτε να σχεδιάσετε έναν πίνακα με τις διαστάσεις και τη γραμμογράφηση που θέλετε.
 • Εμφάνιση πλαισίων
  Η εντολή λειτουργεί, όταν έχετε επιλέξει έναν πίνακα, στον οποίο δεν έχετε εφαρμόσει κανένα περίγραμμα. Εμφανίζει στην οθόνη (δεν εκτυπώνονται) τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κελιών.
 • Περιγράμματα και σκίαση
  Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση για περισσότερες επιλογές.
Σύνοψη
Θέμα
Παρουσίαση της ομάδας Παράγραφος
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.007/0015
Έκδοση
2/4/10
Αναθεώρηση
4/3/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου