Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Εγκατάσταση μακροεντολής

Τι πρέπει να κάνετε όταν έχετε διαθέσιμο τον κώδικα μιας μακροεντολής και θέλετε να τον εγκαταστήσετε σε ένα έγγραφο ή πρότυπο, ώστε να αξιοποιήσετε την μακροεντολή.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 30/1/2010

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Το κείμενο δεν αντιγράφεται από το Πρόχειρο στο Word με την σωστή μορφοποίηση

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν κάνετε επικόλληση κειμένου χρησιμοποιώντας το κουμπί Επικόλληση στην κορδέλα ή την συντόμευση CTRL+V, και ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις του Word για την αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση δεν είναι όπως τις θέλετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 25/1/2010

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Δημιουργία λίστας κατά κατηγορία με την συγχώνευση αλληλογραφίας

Διαδικασία για την μεταφορά ενός πίνακα του Excel στο Word, ταξινομημένο κατά κατηγορία, με βάση ένα πεδίο του πίνακα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συγχώνευση αλληλογραφίας
1η έκδοση : Παρασκευή, 22/1/2010