Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Σύνδεση και Ενσωμάτωση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αντικείμενα, που προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα με δυνατότητες σύνδεσης και ενσωμάτωσης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Κοινή χρήση πληροφοριών
1η έκδοση : Τετάρτη, 24/2/2010

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση

Μακροεντολή που απλοποιεί την διαδικασία επικόλλησης κειμένου χωρίς την μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Παρασκευή, 19/2/2010

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Προσθήκη της εντολής Ειδική επικόλληση στο μενού συντομίας του Word 2007

Μακροεντολή που προσθέτει μία εντολή στο μενού συντομίας του Word 2007 για να εμφανίζετε το πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση, και να ελέγχετε την μορφοποίηση που θα έχει το κείμενο κατά την επικόλληση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις
1η έκδοση : Τρίτη, 16/2/2010

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βασικά εργαλεία του Visual Basic Editor για να διαχειριστείτε μακροεντολές και άλλα στοιχεία προγραμματισμού που είναι αποθηκευμένα σε ένα πρότυπο ή έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 13/2/2010

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Ταξινόμηση μακροεντολών

Μεταφορά του κώδικα κάθε μακροεντολής σε ξεχωριστό module (Λειτουργική μονάδα), ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείριση των μακροεντολών (αντιγραφή μεταξύ εγγράφων και προτύπων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μεταφορά σε άλλους υπολογιστές κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Δευτέρα, 8/2/2010

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή σε κουμπί

Βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε όταν θέλετε να εκτελείτε μια μακροεντολή χρησιμοποιώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου ή ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων σύντομης πρόσβασης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Τετάρτη, 3/2/2010