Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Πληροφορίες για το πότε και πώς θα σχεδιάσετε μία γραμμή σε ένα έγγραφο, ή πως θα δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ σχημάτων ώστε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο σύνδεση ή ροή πληροφοριών και ιδεών.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Πέμπτη, 23/12/2010

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Δείτε σ' αυτό το άρθρο τις βασικές λειτουργίες των σχημάτων SmartArt και πώς θα κρίνετε ποιος από τους διαθέσιμους τύπους του Word, θα αποδώσει καλύτερα την ιδέα ή την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πληροφοριών που θέλετε να παρουσιάσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Πέμπτη, 16/12/2010

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Προσθήκη ή διαγραφή αιχμών βέλους

Μετατρέψτε μια γραμμή σε βέλος προσθέτοντας αιχμές βέλους σε μία ή και στις δύο άκρες της γραμμής και ρυθμίζοντας το μέγεθος και την μορφή των αιχμών.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Τετάρτη, 15/12/2010

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Πληροφορίες σχετικά με τη στοίχιση, τη θέση και την απόσταση παραγράφων

Βασικές αρχές στοιχειοθεσίας των παραγράφων στην σελίδα. Πώς και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να τοποθετήσετε μία ή περισσότερες παραγράφους σε ένα έγγραφο ώστε να έχει επαγγελματική εμφάνιση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Δευτέρα, 13/12/2010

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τι είναι και πώς λειτουργούν

Γενικές αρχές για την λειτουργία των συντομεύσεων. Πώς θα βρείτε τις ενσωματωμένες συντομεύσεις που διαθέτει το Word και πώς θα δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συντομεύσεις πληκτρολογίου
1η έκδοση : Παρασκευή, 10/12/2010

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε χαρακτήρες και παραγράφους.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συντομεύσεις πληκτρολογίου
1η έκδοση : Τρίτη, 7/12/2010

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση"

Χρησιμοποιήστε την δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" για να εισάγετε εύκολα και γρήγορα κείμενο, γραφικά και άλλα στοιχεία του Word σε ένα τυχαίο σημείο της σελίδας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Σάββατο, 4/12/2010

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν λειτουργεί

Η δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση" σας επιτρέπει να εισαγάγετε κείμενο, εικόνες και πίνακες σε ένα τυχαίο σημείο της σελίδας. Δείτε τις παραμέτρους που πιθανόν δεν σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα στο Word.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Παρασκευή, 3/12/2010

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Αλλαγή μεγέθους σχήματος

Αλλάξτε το μέγεθος των σχημάτων που έχετε εισαγάγει σε ένα έγγραφο, για να έχουν ομοιόμορφες αναλογίες μεταξύ τους, να επιτύχετε καλύτερη στοίχιση και κατανομή στην σελίδα, ή να χωρούν το κείμενο που τυχόν θέλετε να προσθέσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Πέμπτη, 2/12/2010

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα αυτόματα σχήματα που διαθέτει το Word, για να δημιουργήσετε σύνθετα σχήματα, όπως τα διαγράμματα ροής και τα οργανογράμματα, και να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο ιδέες και σχέσεις μεταξύ δεδομένων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Τετάρτη, 1/12/2010