Λεξικό όρων: Σ - Ω

Σ

Σημάδι παραπομπής

Το σύμβολο που χρησιμοποιεί το Word για να συνδέσει ένα σημείο του εγγράφου με κάποιο άλλο. Συνηθισμένα σημάδια παραπομπής είναι οι αριθμοί και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Στυλ

Ένας συνδυασμός χαρακτηριστικών μορφοποίησης, όπως η γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, οι εσοχές και τα διαστήματα των παραγράφων, στον οποίο δίνετε ένα όνομα και αποθηκεύετε ως σύνολο. Ένα στυλ, ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του, μπορεί να επηρεάσει έναν χαρακτήρα μόνο (στυλ χαρακτήρα), μία ή περισσότερες παραγράφους μόνο (στυλ παραγράφου) αλλά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη μορφοποίηση χαρακτήρα όσο και τη μορφοποίηση παραγράφου (συνδεδεμένο στυλ).

Στυλ κρυφό

Στυλ παραγράφου

Ένα στυλ που μπορεί να περιέχει χαρακτηριστικά μορφοποίησης των χαρακτήρων (γραμματοσειρά, χρώμα, μέγεθος κ.λπ.) και χαρακτηριστικά μορφοποίησης παραγράφου (εσοχή, διάστημα, διάστιχο κ.λπ.). Το στυλ παραγράφου δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλεγμένο κείμενο που είναι μικρότερο από ολόκληρη παράγραφο. Για να εφαρμόσετε ένα στυλ παραγράφου κάνετε κλικ σε κάποιο σημείο της παραγράφου (δεν χρειάζεται να την επιλέξετε) και στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα του στυλ στο πλαίσιο εργασιών Στυλ ή στη συλλογή των Γρήγορων στυλ στην Κεντρική καρτέλα. Ένα στυλ παραγράφου συνοδεύεται από το σύμβολο .

Στυλ συνδεδεμένο

Βλ. Συνδεδεμένο στυλ κατωτέρω.

Στυλ χαρακτήρα

Ένα στυλ που περιέχει χαρακτηριστικά μορφοποίησης μόνο χαρακτήρων (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.). Για να εφαρμόσετε το στυλ χαρακτήρα πρέπει να έχετε ήδη επιλέξει το απόσπασμα κειμένου όπου θα εφαρμοστεί. Αν το απόσπασμα κειμένου που έχετε επιλέξει είναι ολόκληρη παράγραφος, θα εφαρμοστούν οι ιδιότητες του στυλ στους χαρακτήρες αλλά δεν θα επηρεαστούν τα χαρακτηριστικά της παραγράφου (εσοχές, διαστήματα) για τα οποία το στυλ χαρακτήρα δεν έχει πληροφορίες. Ένα στυλ χαρακτήρα συνοδεύεται από το σύμβολο a.

Συλλογή

Ομάδα αντικειμένων με την οποία είναι εφοδιασμένα διάφορα εργαλεία της κορδέλας, που περιλαμβάνει έτοιμες λύσεις για τη διευθέτηση και τη μορφοποίηση του εγγράφου. Μια χαρακτηριστική τέτοια συλλογή είναι η συλλογή με τα έτοιμα στυλ στην Κεντρική καρτέλα, όπως και η συλλογή με τους έτοιμους πίνακες που προσφέρει το Word, και που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας της καρτέλας Εισαγωγή και στη συνέχεια δείχνετε την εντολή Γρήγοροι πίνακες.

Συμβουλή οθόνης

Μικρό πλαίσιο με κείμενο που εμφανίζεται στο Word, σε ορισμένες περιπτώσεις:

  • Όταν τοποθετείτε προσωρινά τον δείκτη σε ένα από τα εργαλεία της κορδέλας εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης που αναφέρει το όνομα του εργαλείου και σε ορισμένες περιπτώσεις μερικές πρόσθετες λεπτομέρειες, όπως η συντόμευση που πιθανόν αντιστοιχεί, και ορισμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο που λειτουργεί.
  • Όταν πληκτρολογείτε συγεκριμένο απόσπασμα κειμένου εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης με ολόκληρο το κείμενο που μπορείτε να αποδεχθείτε ή όχι. Π.χ. πληκτρολογώντας "11 Φ" (τρέχουσα ημερομηνία και το αρχικό του μήνα) εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης με την πλήρη ημερομηνία "11 Φεβ. 20".
  • Όταν υπάρχουν υποσημειώσεις στο έγγραφο εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης με το κείμενο της υποσημείωσης, καθώς τοποθετείτε προσωρινά τον δείκτη στη λέξη με το σημάδι παραπομπής της υποσημείωσης.

Συνδεδεμένο στυλ

Ένα στυλ που μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε απόσπασμα παραγράφου είτε σε ολόκληρες παραγράφους. Όταν εφαρμόζεται σε τμήμα της παραγράφου ενεργοποιούνται τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης χαρακτήρα (γραμματοσειρά, μέγεθος χρώμα κ.λπ.). Όταν εφαρμόζεται σε παραγράφους, εκτός από τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης χαρακτήρα ενεργοποιούνται και τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης παραγράφου (εσοχή, διάστημα, διάστιχο κ.λπ.). Ένα συνδεδεμένο στυλ συνοδεύεται από το σύμβολο .

Συντόμευση πληκτρολογίου

Πολλές φορές αναφέρεται απλά και ως "συντόμευση". Συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι οι διάφοροι συνδυασμοί πλήκτρων που μπορείτε να πατήσετε ταυτόχρονα ή διαδοχικά για να εκτελέσετε μια εργασία. Οι συντομεύσεις στο Word:

  • Πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήκτρα CTRL ή/και ALT.
  • Δεν επηρεάζονται από πεζά κεφαλαία (CTRL+B ή CTRL+b εκτελούν την ίδια ενέργεια).
  • Συνήθως δεν επηρεάζονται από τη γλώσσα πληκτρολογίου (CTRL+G ή CTRL+Γ εκτελούν την ίδια ενέργεια).

Στο site, οι συντομεύσεις που πρέπει να εκτελεστούν με την ταυτόχρονη χρήση των πλήκτρων αναφέρονται με το "συν": CTRL+P, ενώ οι συντομεύσεις που λειτουργούν με διαδοχικό πάτημα των πλήκτρων αναφέρονται με το κόμμα: ALT, H, U. Σε όλες τις συντομεύσεις χρησιμοποιείται ο αγγλικός, κεφαλαίος χαρακτήρας ενώ, αν η συντόμευση περιλαμβάνει αριθμό που πρέπει να πληκτρολογηθεί στο αριθμητικό πληκτρολόγιο συνοδεύεται από την ένδειξη "Num" (numeric keypad): ALT+Num0192.

Σχήματα

Γραμμικά σχέδια (γραμμές, βέλη, τόξα, κύκλοι, πολύγωνα κ.λπ.) που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο για να δημιουργήσετε παραστάσεις, οργανογράμματα και άλλες γραφικές απεικονίσεις των πληροφοριών που θέλετε να παρουσιάσετε. Το Word διαθέτει μια έτοιμη συλλογή σχημάτων (ή "Αυτόματων σχημάτων" στις παλαιότερες εκδόσεις) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε σαν απλά σχέδια, είτε σαν πλαίσια στα οποία θα προσθέσετε κείμενο.

Για να εισαγάγετε ένα Σχήμα κάνετε κλικ στην εντολή Σχήματα της καρτέλας Εισαγωγή. Για να προσθέσετε κείμενο σε οποιοδήποτε αυτόματο σχήμα, εκτός από τα σχήματα γραμμών ή ελεύθερης σχεδίασης, κάνετε δεξιό κλικ στο σχήμα, κάνετε κλικ στην εντολή Προσθήκη κειμένου και στη συνέχεια αρχίστε την πληκτρολόγηση. Το κείμενο θα γίνει τμήμα του αυτόματου σχήματος.

Υ

Υφή

Οι εικόνες υφής είναι συνήθως μικρές εικόνες που έχουν σχεδιαστεί με ειδικό τρόπο, ούτως ώστε όταν η ίδια εικόνα τοποθετείται σε παράθεση, οριζόντια και κατακόρυφα, να δημιουργείται ένα πλέγμα, που δίνει την εντύπωση μιας ενιαίας εικόνας, πολλές φορές, χωρίς να διακρίνονται τα όρια των τμημάτων που την αποτελούν.

Το πλεονέκτημα με το γέμισμα υφής είναι ότι το Word δεν αλλοιώνει τις διαστάσεις της εικόνας υφής ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια του σχήματος. Παραθέτει την εικόνα όσες φορές χρειάζεται για να καλυφθεί η επιφάνεια και περικόπτει τις περιοχές της υφής που βρίσκονται εκτός της περιμέτρου του σχήματος.

Χ

Χαρακτήρας μπαλαντέρ

Χαρακτήρας του πληκτρολογίου, που αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες. Π.χ. στο πλαίσιο Εύρεση και Αντικατάσταση ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες, ενώ το αγγλικό ερωτηματικό (?) αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα.