Λεξικό όρων: Ε - Λ

Ε

Ειδικός χαρακτήρας

Ένας χαρακτήρας ή ένα σύμβολο που δεν εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο, αλλά είναι δυνατό να εμφανίζεται στην οθόνη και να εκτυπώνεται. Για παράδειγμα, το σύμβολο πνευματικής ιδιοκτησίας (©). Μπορείτε να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες είτε με διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου, είτε μέσα από το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο, που εμφανίζεται αν στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο και στη συνέχεια επιλέξετε Περισσότερα σύμβολα.

Έκφραση

Ενεργό

Ενεργό κείμενο, ενεργός πίνακας και γενικά ενεργό στοιχείο. Μια έκφραση που χρησιμοποιείται στο site για να δηλώσει το στοιχείο που είναι επιλεγμένο στο έγγραφο του Word ή το σημείο όπου βρίσκεται ο δείκτης.

Ενότητα

Ένα τμήμα του εγγράφου στο οποίο ορίζετε κάποιες επιλογές μορφοποίησης σελίδας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, όταν θέλετε να αλλάξετε ιδιότητες όπως η αρίθμηση γραμμών, το πλήθος των στηλών ή διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα. Το Word θεωρεί το έγγραφο ως ενιαία ενότητα, έως ότου ορίσετε αλλαγές ενότητας.

Ενότητας αλλαγή

Ενωτικό προαιρετικό

Ενωτικό χωρίς διακοπή

Ένα ενωτικό που χρησιμοποιείται για να μην χωριστεί μια λέξη, αριθμός ή φράση που περιέχει ενωτικό, αν βρεθεί στο τέλος μιας γραμμής. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμποδίσετε το χωρισμό της φράσης "μπάρμπα-Γιάννης" ή του αριθμού "555-0123". Το Word θα μεταφέρει όλο το στοιχείο που περιέχει ενωτικό στην επόμενη γραμμή.

Για να εισάγετε ένα ενωτικό χωρίς διακοπή χρησιμοποιήστε τη συντόμευση CTRL+SHIFT+_.

Επιλογή παραγράφου

Μια παράγραφος δεν αποτελείται αποκλειστικά από κείμενο. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλα αντικείμενα, όπως είναι οι εικόνες και τα γραφικά, αρκεί αυτά να έχουν τοποθετηθεί με την επιλογή αναδίπλωσης κειμένου του Word "Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο". Για να επιλέξετε μια παράγραφο κάνετε ένα από τα επόμενα:

  • Τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα σημείο με το κείμενο της παραγράφου και κάνετε τριπλό κλικ.
  • Με τον δείκτη στο αριστερό περιθώριο της σελίδας κάνετε κλικ και σύρετε από την αρχή (πρώτη γραμμή) έως το τέλος (τελευταία γραμμή) της παραγράφου.
  • Κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου και σύρετε μέχρι το τέλος της.

Στην τελευταία μέθοδο προσέξτε να συνεχίσετε την επιλογή για ορισμένα χιλιοστά ακόμα μετά από το τελευταίο στοιχείο της παραγράφου (συνήθως η τελεία) ώστε να επιλέξετε και το σύμβολο παραγράφου (), που ακόμα κι αν δεν φαίνεται υπάρχει και είναι το μοναδικό στοιχείο που δηλώνει στο Word ότι έχει επιλεγεί παράγραφος.

Για να εμφανίσετε τα σύμβολα παραγράφου κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη στην Κεντρική καρτέλα.

Εργαλείο

Στοιχείο στο γραφικό περιβάλλον του Word, που επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα για να εκτελέσει μια ενέργεια. Στο παρόν ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για τα κουμπιά που υπάρχουν στην κορδέλα του Word. Άλλα στοιχεία αλληλεπίδρασης του χρήστη με το Word είναι τα πλαίσια διαλόγου, τα ένθετα πλαίσια, διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα κ.ά.

Εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης

Στοιχείο στο γραφικό περιβάλλον του Word που περιλαμβάνει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πιο συχνά: Αποθήκευση, Αναίρεση και Επαναφορά/Επανάληψη. Στις νεότερες εκδόσεις έχει προστεθεί το εργαλείο Αυτόματης αποθήκευσης, για τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο OneDrive, καθώς και το εργαλείο εναλλαγής Αφής/Ποντικιού, στα συστήματα που διαθέτουν οθόνη αφής. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εργαλεία που χρησιμοποιείτε συχνά, για μεγαλύτερη ευκολία.

Εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης

Εμφανίζεται αριστερά από τον οριζόντιο χάρακα σε προβολή εκτύπωσης και έχει εργαλεία για τη ρύθμιση εσοχών παραγράφου καθώς και για τη στοίχιση του κειμένου. Για να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο κάνετε διαδοχικά κλικ στην εργαλειοθήκη μέχρι να το εντοπίσετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο σημείο του χάρακα που θέλετε να το τοποθετήσετε.

Εσοχή

Η απόσταση του κειμένου από το αριστερό ή/και το δεξιό περιθώριο της σελίδας. Εκτός από την εσοχή ολόκληρης της παραγράφου, το Word επιτρέπει την δημιουργία εσοχής ή προεξοχής για την πρώτη γραμμή της παραγράφου. Ο έλεγχος των εσοχών γίνεται με τα κουμπιά Αύξησης - Μείωσης της εσοχής στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, είτε με την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Θ

Θέμα

Ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που επιδρά στην γενική εμφάνιση του εγγράφου και επηρεάζει όλα σχεδόν τα επίπεδα μορφοποίησης. Ένα ενσωματωμένο θέμα του Word αποτελείται από τρεις ομάδες μορφοποίησης: ένα σύνολο στυλ, ένα συνδυασμό χρωμάτων και ένα συνδυασμό γραμματοσειρών.

Για να επιλέξετε διαφορετικό θέμα χρησιμοποιήστε το κουμπί Θέματα στην καρτέλα Σχεδίαση, ή στην καρτέλα Διάταξη σελίδας στις παλαιότερες εκδόσεις του Word.

Κ

Καθολικό (γενικό) πρότυπο

Ένα πρότυπο που συνήθως περιέχει πρόσθετα στοιχεία μορφοποίησης και λειτουργιών (στυλ, θέματα, μακροεντολές, συντομεύσεις πληκτρολογίου, αυτόματα κείμενα κ.λπ.) πέρα από αυτά που διαθέτει το βασικό πρότυπο Normal.dotm που χρησιμοποιεί από προεπιλογή το Word. Ένα καθολικό πρότυπο μπορείνα είναι
Μόνιμο: ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε το Word, ή
Προσωρινό: το ενεργοποιείτε εσείς κάθε φορά που το χρειάζεστε και είναι διαθέσιμο μέχρι να κλείσετε το Word.

Καμβάς σχεδίασης

Εικονικό πλαίσιο που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο του Word και μέσα σε αυτό να τοποθετήσετε εικόνες, γραφήματα, σχήματα και άλλες απεικονίσεις. Ο καμβάς σχεδίασης χρησιμοποιείται συνήθως για την ομαδοποίηση πολλών απεικονίσεων, ώστε να συμπεριφέρονται ως ενιαίο σύνολο, το οποίο μπορείτε κυρίως να το στοιχίζετε με απόλυτη ακρίβεια σε σχέση με το κείμενο που το περιβάλλει.

Καρτέλα

Στοιχείο στο γραφικό περιβάλλον του Word που περιλαμβάνει εργαλεία ή εντολές για την εκτέλεση συναφών ενεργειών. Από καρτέλες αποτελείται η κορδέλα του Word (Κεντρική, Εισαγωγή, Αναφορές κ.λπ.), ενώ σε καρτέλες είναι χωρισμένα και πολλά πλαίσια διαλόγου, όπως το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος με τις καρτέλες Εσοχές και διαστήματα και Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

Κινητό αντικείμενο

Μια εικόνα, ένα αυτόματο σχήμα ή άλλο αντικείμενο που δεν τοποθετείται στο επίπεδο του κειμένου (σε "ευθυγράμμιση με το κείμενο" όπως λέγεται η εντολή στο Word) αλλά στο επίπεδο σχεδίασης. Τα αντικείμενα που είναι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα για να τοποθετηθούν στο ακριβές σημείο του εγγράφου που θέλετε.

Το Word έχει διαφορετικές προκαθορισμένες ρυθμίσεις για την τοποθέτηση των αντικειμένων. Π.χ. Η εισαγωγή αντικειμένων που έχουν σχέση με γραφικά (εικόνα, SmartArt, γράφημα κ.λπ.) γίνεται σε "ευθυγράμμιση με το κείμενο. Η εισαγωγή άλλου αντικειμένου (αυτόματο σχήμα, WordArt κ.λπ.) γίνεται "μπροστά από το κείμενο".

Κρυφό κείμενο

Μια μορφοποίηση χαρακτήρων που σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε συγκεκριμένο κείμενο. Το Word υποδεικνύει το κρυφό κείμενο, υπογραμμίζοντάς το με μια διάστικτη γραμμή. Για να προβάλλετε το κρυφό κείμενο στην οθόνη, κάνετε κλικ στην εντολή Εμφάνιση/Απόκρυψη στην Κεντρική καρτέλα. Για να εκτυπώσετε κρυφό κείμενο στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ κατά σειρά στα Επιλογές > Εμφάνιση και ενεργοποιήστε το πεδίο Εκτύπωση κρυφού κειμένου.

Κρυφό στυλ

Ένα στυλ χαρακτήρα που δημιουργεί αυτόματα το Word, όταν χρησιμοποιείτε ένα συνδεδεμένο στυλ για να μορφοποιήσετε ένα απόσπασμα κειμένου μικρότερο της παραγράφου. Το Word για την ονομασία του κρυφού στυλ χρησιμοποιεί το όνομα του συνδεδεμένου στυλ που εφαρμόσθηκε, συνοδευόμενο από τον χαρακτηρισμό "char", π.χ. "Επικεφαλίδα 1 char". Τα κρυφά στυλ εμφανίζονται μόνο στο πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.

Κωδικός πεδίου

Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ένα πεδίο και τα οποία δημιουργούν τα αποτελέσματα του πεδίου. Ο κωδικός πεδίου περιλαμβάνει το ζεύγος των αγκίστρων, την εντολή, τις οδηγίες και τυχόν διακόπτες. Π.χ. στον κωδικό {QUOTE "τομέας επιρροής" \* Upper} το "QUOTE" είναι η εντολή, το "τομέας επιρροής" είναι η οδηγία και το "\* Upper" είναι η εικόνα εμφάνισης. Ο συγκεκριμένος κωδικός "λέει" στο Word να εισαγάγει στη θέση του πεδίου τη φράση "τομέας επιρροής" αλλά με κεφαλαία γράμματα.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κωδικών και αποτελεσμάτων ενός πεδίου κάνετε κλικ στο πεδίο και πατήστε την συντόμευση πληκτρολογίου SHIFT+F9. Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των κωδικών και των αποτελεσμάτων των πεδίων σε ολόκληρο το έγγραφο πατήστε την συντόμευση πληκτρολογίου ALT+F9.