Λεξικό όρων: En

Clip Art

Έτοιμες φωτογραφίες, εικόνες και σκίτσα, που χρησιμοποιούνται στα έγγραφα για να αποδώσουν καλύτερα ένα νόημα ή μια ιδέα του συγγραφέα. Η δυνατότητα αντικαταστάθηκε μετά την έκδοση του Office 2010, από άλλες μορφές έτοιμων εικόνων και σκίτσων.

GUI (Graphical User Interface)

Num

Συντομογραφία του Numeric keypad (αριθμητικό πληκτρολόγιο). Δηλώνει την ομάδα αριθμητικών πλήκτρων και μαθηματικών τελεστών στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου και χρησιμοποιείται συνήθως για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που συμπεριλαμβάνουν αριθμούς. Π.χ. στη συντόμευση ALT+Num0149 οι αριθμοί πληκτρολογούνται στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Η συγκεκριμένη συντόμευση εισαγάγει στο έγγραφο τον χαρακτήρα "κουκκίδα".

Patern

Βλ. Μοτίβο.

Regular expression

Μια ακολουθία χαρακτήρων που αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο κανόνων και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό κειμένου που συμφωνεί με τους κανόνες αυτούς. Μερικά παραδείγματα κανόνων που μπορεί να αντιπροσωπεύει μια κανονική έκφραση (regular expression):

  • Η αλληλουχία των χαρακτήρων "ωρα" εμφανίζεται συνεχόμενη σε οποιαδήποτε θέση, όπως στις λέξεις ώρα, ωράριο, τώρα.
  • Η αλληλουχία των χαρακτήρων "ωρα" εμφανίζεται με την ίδια σειρά και με άλλους χαρακτήρες μεταξύ αυτών, όπως στις λέξεις ωάρια, ζωοφόρα.
  • Της αλληλουχίας χαρακτήρων "ωρα" προηγείται η λέξη τόση ή η λέξη πρώτη.
  • Της αλληλουχίας χαρακτήρων "ωρα" δεν έπεται η λέξη μηδέν ή η λέξη Ελλάδος.

Στο Word οι εκφράσεις μπορεί να αποτελούνται από χαρακτήρες και χαρακτήρες μπαλαντέρ και χρησιμοποιούνται στην εύρεση και αντικατάσταση κειμένου. Οι χαρακτήρες υποδεικνύουν κείμενο που πρέπει να υπάρχει στο προς αναζήτηση κείμενο. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ υποδεικνύουν κείμενο που μπορεί να μεταβάλλεται στο προς αναζήτηση κείμενο.

SmartArt

Έτοιμες διατάξεις σχημάτων για την οπτική παρουσίαση μιας νοηματικής ενότητας, όπως είναι οι λίστες, τα διαγράμματα, τα οργανογράμματα, οι σχέσεις Venn κ.λπ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βασική διάταξη σχημάτων από την προεπιλεγμένη συλλογή του Word και στη συνέχεια να προσαρμόσετε τον τύπο των σχημάτων (κύκλοι, ελλείψεις, πολύγωνα κ.λπ.), να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σχήματα, να μορφοποιήσετε την εμφάνισή τους (περίγραμμα, χρώμα, σκιά, εφέ κ.λπ.) ώστε να αποδώσετε επακριβώς την ιδέα ή το νόημα που θέλετε να απεικονίσετε.

Texture

Βλ. Υφή.